Pracodawca

Odwiedź nas na Facebooku

Czy dostęp do informacji na stronie jest przejrzysty i intuicyjny?

Przejrzystość informacji na stronie


Zapraszamy do wyrażenia opinii na temat naszej działalnosci

Zobacz wyniki ostatniej sondy

Oceń nas
Napisz do nas

 

Zamknij
Przejdź do zawartości
 • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
  Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy z urzędu pracy

 • Informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy
  Informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy. Test rynku pracy

 • Zezwolenie na pracę sezonową
  Kto wydaje zezwolenie na pracę? Zezwolenie na pracę

 • Co się kryje pod pojęciem "inna praca zarobkowa"?
  Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadza rozróżnienie między „zatrudnieniem” a „inną pracą zarobkową”. Na czym polega różnica i co się kryje pod pojęciem „inna praca zarobkowa”? Odpowiadamy.

 • Wykroczenia przeciwko prawom pracownika
  Przepisy Kodeksu pracy określają prawa i obowiązki pracowników. Przede wszystkim po to, by ich chronić. Ciężkie naruszenie praw pracownika stanowi podstawę do rozwiązania umowy o pracę, a niektóre z wykroczeń przeciwko prawom pracownika mogą być podstawą do nałożenia na pracodawcę kary grzywny.

 • Staże
  Staż, staże. Wsparcie z urzędu pracy. Jak zatrudnić stażystę.

 • Roboty publiczne
  Wsparcie zatrudnienia z urzędu pracy. Refundacja części wynagrodzenia. Roboty publiczne

 • Prace interwencyjne
  Wsparcie zatrudnienia z urzędu pracy. Refundacja części wynagrodzenia. Prace interwencyjne

 • Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego
  Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej PFRON

 • Zezwolenia na pracę
  Kto wydaje zezwolenie na pracę? Zezwolenie na pracę

 • 1491,90 zł

  Zasiłek
  dla bezrobotnych
  (podstawowy 100%)

  3600 zł

  Minimalne
  wynagrodzenie
  obowiązujące od 1.07.2023

  23,50 zł

  Minimalna
  stawka godzinowa
  obowiązująca od 1.07.2023 r.

  5,0%

  Stopa bezrobocia
  rejestrowanego
  w październiku 2023 r.

  1316,54 zł

  Stawka ubezpieczenia
  społecznego (standardowa)
  obowiązująca w 2023 r.

  341,72 zł

  Stawka ubezpieczenia
  społecznego (preferencyjna)
  obowiązująca w 2023 r.

  324,00 zł

  Podstawa
  ubezpieczenia zdrowotnego
  obowiązująca od 1.07.2023 r.

  101,94 zł

  Stawka
  na Fundusz pracy

  Przydatne informacje