• Biuro Karier i Współpracy z Absolwentami Politechniki Białostockiej zaprasza na spotkania
  Biuro Karier i Współpracy z Absolwentami Politechniki Białostockiej zaprasza do udziału w bezpłatnych webinariach i konsultacjach, które odbędą się 19 i 20 maja.

 • Praca za granicą - spotkanie z Doradcą EURES
  Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu serdecznie zaprasza osoby zainteresowane podjęciem pracy za granicą na spotkanie z doradcą EURES z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

 • PUP Dębica - Aktywizacja osób młodych
  Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy rozpoczął w 2021 roku realizację projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie dębickim (VI)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 • PUP Dębica - Zaproszenie do udziału w projekcie POWER
  Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy zaprasza osoby bezrobotne w wieku do 30 lat do udziału w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie dębickim VI)". Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 • PUP Jarosław - Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
  Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu prowadzi nabór wniosków o przyznanie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikro przedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy prowadzących działalność gospodarczą w określonych branżach.

 • PUP Jarosław - Nabór wniosków na organizację staży
  Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu prowadzi nabór wniosków o organizację staży dla osób bezrobotnych.

 • PUP Kolbuszowa - Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż.
  Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że od dnia 19 kwietnia 2021 r. wznawia nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu "Aktywizacja osób powyżej 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (VII)".

 • PUP Kolbuszowa - Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorców
  Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, iż w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek COVID-19 od dnia 26 kwietnia 2021 r. ulegają zmianie zasady udzielania dotacji dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż.

 • PUP Kolbuszowa - Nabór wniosków na staż w ramach środków PFRON
  Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że od dnia 19 kwietnia 2021 r. rozpoczyna nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 • PUP Kolbuszowa - Organizacja prac interwencyjnych (VI) POWER
  Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej ogłosił nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (VI)".

 • PUP Kolbuszowa - Organizacja stażu dla młodych POWER V
  Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że od dnia 19 kwietnia 2021 r. wznawia nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (V)".

 • PUP Kolbuszowa - Organizacja stażu dla młodych POWER VI
  Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że od dnia 19 kwietnia 2021 r. ogłosił nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (VI)".

 • Rekrutacja na studia mundurowe
  Ruszyła kolejna edycja studiów I stopnia w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości na kierunku Penitencjarystyka, której celem jest przygotowanie funkcjonariuszy więziennictwa do realizacji zadań wynikających z ustawy o Służbie Więziennej.

 • PUP Brzozów - Nowelizacja przepisów w zakresie wsparcia w pandemii
  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie informuje, że opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. 2021 poz. 713).

 • PUP Dębica - Bon na zasiedlenie
  Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy ogłasza od 14 maja 2021 r. nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie dębickim (VI)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 • PUP Dębica - Środki na aktywizację osób niepełnosprawnych
  Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy otrzymał środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych w 2021 roku w wysokości 130 000 złotych.

 • PUP Ustrzyki Dolne - Bon na zasiedlenie
  Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w związku z zamiarem podjęcia poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej dla osoby bezrobotnej do 30. roku życia w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

 • PUP Ustrzyki Dolne - Organizacja prac interwencyjnych
  Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych ogłasza nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych do 30. roku życia w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

 • PUP Ustrzyki Dolne - Organizacja stażu
  Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

 • PUP Ustrzyki Dolne - Rozszerzone wsparcie dla przedsiębiorców
  Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych od 26 kwietnia 2021 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 713) rozszerzające listę podmiotów, które uprawnione będą do uzyskania dotacji w wysokości 5 000 zł.

 • PUP Ustrzyki Dolne - Środki na podjęcie działalności gospodarczej
  Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych ogłasza nabór wniosków o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osoby bezrobotnej do 30. roku życia w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

 • PUP Ustrzyki Dolne - Wypłaty zasiłku, stypendium dla bezrobotnych
  Wypłaty świadczeń w dniach 13.05.2021 r. oraz 14.05.2021 r. będą odbywać się w siedzibie Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego w Ustrzykach Dolnych, ul. Bełska 12.

 • WUP Rzeszów - Tarcza branżowa 9.0
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. (Dz. U. poz. 713) zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371) wydłuża i poszerza pomoc dla przedsiębiorców przeznaczoną na dofinansowanie miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 • Procedura kwalifikacyjna do służby więziennej w Opolu
  Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu ogłosił rozpoczęcie procedury kwalifikacyjnej w Opolu na rok 2021.

 • Projekt "MISJA PRACA"
  Opolska Izba Gospodarcza zaprasza do udziału w projekcie "MISJA PRACA".

 • PUP Opole - Informacja o skierowaniu na staż
  Powiatowy Urząd Pracy w Opolu informuje, że od dnia 22.03.2021 r. w ramach realizacji wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu, które nie zawierają imiennego wskazania kandydata, w pierwszej kolejności kierowane będą osoby powyżej 50. roku życia.

 • PUP Opole - Jednorazowe środki na firmę
  Od 26 do 27 maja 2021 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu odbędzie się nabór wniosków o przyznanie bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi KIS lub opiekunowi jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej.

 • PUP Opole - Refundacja wyposażenia stanowiska pracy
  W okresie od 20 do 21 maja 2021 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu odbędzie się nabór wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

 • PUP Strzelce Opolskie - Dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców
  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich ogłosił nabór wniosków do 31.08.2021 r. na dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. 2021 poz. 713).

 • PUP Strzelce Opolskie - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
  Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. W. Broniewskiego w Strzelcach Opolskich ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Główny księgowy w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. W. Broniewskiego w Strzelcach Opolskich.

 • PUP Strzelce Opolskie - Nabór na zlecenie wykonywania usług psychologicznych
  Dyrektor Zakładu Karnego Nr 2 w Strzelcach Opolskich prowadzi nabór na zlecenie wykonywania usług psychologicznych narzecz działu penitencjarnego Zakładu Karnego Nr 2 w Strzelcach Opolskich.

 • Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Ząbkowicach Śląskich
  Kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Ząbkowicach Śl. informuje, że rozpoczęła się rekrutacja do placówki na rok szkolny 2021/2022.

 • PUP Nysa - Nabory otwarte na realizację programów rynku pracy
  Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabory wniosków na realizację programów rynku pracy w 2021 roku.

 • PUP Nysa - Szkolenie w zakresie obsługi kasy fiskalnej
  Powiatowy Urząd Pracy w Nysie prowadzi nabór osób chętnych do uzyskania kwalifikacji w zakresie obsługi kasy fiskalnej wraz z książeczką do celów sanitarno-epidemiologicznych.

 • PUP Nysa - Środki finansowe PFRON
  Powiatowy Urząd Pracy w Nysie informuje, że pozyskał środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na realizację refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osób ze stopniem niepełnosprawności.

 • PUP Olesno - Rozszerzenie naboru wniosków o udzielenie dotacji
  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie z dniem 26.04.2021 r. rozszerzył nabór wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro i małego przedsiębiorcy.

 • PUP Prudnik - Zmiany w Tarczy Antykryzysowej
  Z dniem 26 kwietnia wejdzie w życie rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 713), które zmienia i rozszerza zakres „tarczy branżowej".

 • Opolskie dotacje z POWERem
  Chcesz założyć własna firmę i potrzebujesz środków na jej otwarcie? Skorzystaj z projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu pn. "Opolskie dotacje z POWERem".

 • PUP Krapkowice - Aktywizacja w ramach PFRON
  Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach, w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), zaprasza osoby niepełnosprawne zarejestrowane jako poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu do skorzystania ze środków przeznaczonych na aktywizację w formie stażu lub szkolenia.

 • PUP Krapkowice - Korzyści ze współpracy z urzędem
  Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach zaprasza przedsiębiorców i pracodawców z terenu powiatu krapkowickiego do współpracy i skorzystania ze wsparcia finansowego oferowanego przy zatrudnianiu bezrobotnych i tworzeniu miejsc pracy.

 • PUP Krapkowice - Od 26.04.2021 r. nowe kody PKD w Tarczy Antykryzysowej
  Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach informuje, że od 26.04.2021 r. obowiązują zmiany w Tarczy Antykryzysowej w zakresie przyznawania dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy określonych branż (art. 15zze4-rozporządzenie).

 • PUP Krapkowice - Utraciłeś pracę przez COVID? Skorzstaj ze wsparcia
  Zapraszamy osoby bezrobotne, w tym osoby młode, które utraciły zatrudnienie w okresie pandemii do skorzystania ze wsparcia oferowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach.

 • PUP Krapkowice - Uzyskaj dotację w programie "Nowy Przedsiębiorca"
  Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach zaprasza do wzięcia udziału w programie wsparcia dla osób bezrobotnych pn. "Nowy Przedsiębiorca".

 • PUP Namysłów - Roszerzenie naboru wniosków o udzielenie dotacji branżowych
  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie uprzejmie informuje, że z dniem 26.04.2021r. rozszerzył nabór wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro i małego przedsiębiorcy.

 • PUP Nysa - Od 26 kwietnia zmiany w Tarczy Antykryzysowej
  Rządowy pakiet wsparcia rozszerzył listę podmiotów, które uprawnione będą do uzyskania dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy określonych branż w wysokości 5 000 zł.

 • PUP Nysa - Pracodawco, zatrudnij stażystę
  Powiatowy Urząd Pracy w Nysie prowadzi nabór na 6 miesięczne staże zawodowe.

 • PUP Nysa - Pracuj w centrum logistyki Amazon
  Aplikuj na stanowisko pracownik magazynowy ds. logistycznych w Bielanach Wrocławskich. Atrakcyjne wynagrodzenie 20 zł/godz, bezpłatny transport, miła atmosfera pracy i liczne benefity socjalne.

 • PUP Nysa - Szkolenia "Szyte na miarę"
  Masz kandydata do pracy, który nie posiada kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zadań na stanowisku w Twojej firmie? Chętnie w tym pomożemy. Przeszkolimy w zakresie, który jest niezbędny do wykonywania zawodu. Jako pracodawca nie ponosisz żadnych kosztów związanych z przygotowaniem pracownika do pracy.

 • PUP Nysa - Zdobądź kwalifikacje kierowcy wózków jezdniowych
  Powiatowy Urząd Pracy w Nysie prowadzi nabór osób chętnych do uzyskania kwalifikacji kierowcy wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

 • Niskooprocentowane pożyczki na otwarcie firmy
  „Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie II" to rządowy program pożyczkowy realizowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

 • Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.