• PUP dla miasta Torunia - Porady w zakresie zatrudnienia cudzoziemców
  Powiatowy Urząd Pracy dla miasta Torunia zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach indywidualnych dla pracodawców w zakresie legalnego zatrudnienia cudzoziemców.

 • PUP dla miasta Torunia - Projekt INFOdoradca+
  W ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+" powstało 1000 opisów zawodów, które są dostosowane do aktualnych potrzeb IRP, osób poszukujących pracy, chcących się przekwalifikować, czy też zaplanować karierę zawodową.

 • PUP Jastrzębie-Zdrój - Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjecie działalności gospodarczej
  Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju informuje, że w okresie od 1 do 5.07.2019 r. będzie prowadził nabór wniosków na podjęcie działalności gospodarczej.

 • PUP Kraśnik - Nabór wniosków z KFS
  Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy obejmujących kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą.

 • PUP Opole - Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
  Uprzejmie informujemy, że termin planowanego naboru „Wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy" odbędzie się w dniach 27-28 czerwca 2019 r.

 • PUP Suwałki - Nabór wniosków z KFS
  Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach informuje, że w dniach 24-26.06.2019 r. przyjmuje wnioski pracodawców o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach KFS.

 • PUP Dębica - Nabór wniosków na staże w połączeniu z wyposażeniem stanowiska pracy
  Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu w połączeniu z wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy dla osób bezrobotnych powyżej 29. roku życia w ramach projektu konkursowego „Szansa na pracę".

 • PUP Dębica - Nabór wniosków na szkolenia w ramach KFS
  Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.

 • PUP Dębica - Nabór wniosków na wyposażenie stanowiska pracy
  Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie dębickim (IV)".

 • GUP Kraków - Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej
  Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej.

 • GUP Kraków - Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej
  Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej.

 • PUP Nysa - Praca za atrakcyjne wynagrodzenie
  Powiatowy Urząd Pracy w Nysie zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zatrudnieniu w firmie LG Chem.

 • UP m.st Warszawa - Nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego
  Urząd Pracy m.st. Warszawy informuje, że w dniach 1 - 3.07.2019 r. prowadzony będzie dodatkowy nabór wniosków o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego.

 • PUP Lubaczów - Bezpłatne zajęcia "ABC Przedsiębiorczości" w Przemyślu
  Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, zaprasza na bezpłatne zajęcia „ABC Przedsiębiorczości”, które odbędą się w Przemyślu, ul. Kościuszki 2, w dniach 27 – 28 czerwca 2019 r.

 • WUP Toruń - Targi TRAKO w Gdańsku
  Informujemy, iż w dniach 24-27 września 2019 r. odbędą się Targi TRAKO w Gdańsku.

 • GUP Gdańsk - Nowy projekt pomoże zaktywizować pracowników zwalnianych z winy pracodawcy
  Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość prowadzi nabór uczestników do swojego najnowszego projektu pn. "Praca przede wszystkim".

 • Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.