• GUP Gdańsk - Trwa nabór do programu praktyk Alexander Mann Solutions
  Program praktyk Alexander Mann Solutions umożliwia poszerzenie kwalifikacji i jednocześnie zbudowanie solidnych fundamentów kariery w międzynarodowej firmie. Uczestnicy programu będą mogli zebrać ciekawe i ważne doświadczenia, a także nabędą nowe umiejętności, takich jak praca w zespole, efektywna komunikacja, networking czy praca z klientem biznesowym.

 • MUP Kielce - Nabór wniosków o dofinansowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej w ramach Rezerwy MRPiPS
  Centrum Aktywizacji Zawodowej Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach informuje, iż w dniach 22 – 23 listopada 2018 roku odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

 • PUP Nysa - Nabór do Policji
  Powiatowy Urząd Pracy w Nysie, organizuje spotkanie informacyjne dotyczące naboru do Policji.

 • PUP Nysa - Rekrutacja do firmy Amazon
  Powiatowy Urząd Pracy w Nysie prowadzi rekrutację dla amerykańskiego przedsiębiorstwa handlowego Amazon na stanowisko pracownika magazynowego.

 • PUP Rybnik - Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS w ramach rezerwy
  Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku informuje, że w dniach od 22 do 23 listopada 2018 r. będzie przyjmował wnioski o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach rezerwy.

 • PUP Wrocław - Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku 2018
  5 listopada 2018 r. rusza kolejna, czternasta edycja Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku.

 • PUP Ełk - Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w powiatach ełckim, gołdapskim i oleckim
  Powiatowy Urząd Pracy w Ełku informuje, że w dniach od 7 do 18 stycznia 2019 r. zaplanowano kolejny nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu powiatu gołdapskiego pn. "Własna firma w EGO".

 • GUP Kraków - Dotacje na założenie firmy
  Grodzki Urząd Pracy w Krakowie przedłuża nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej.

 • GUP Kraków - Nabór wniosków o staż
  Grodzki Urząd Pracy w Krakowie wznawia nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób w wieku 30+.

 • GUP Kraków - Projekt pn. Zmiana na PLUS II"
  Grodzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza do udziału w projekcie pn. "Zmiana na PLUS II".

 • PUP Wałbrzych - Bon na zasiedlenie
  Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu rozpoczyna z dniem 15.11.2018 r. nabór wniosków dotyczących bonu na zasiedlenie, adresowany do osób bezrobotnych do 30. roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu.

 • PUP Wałbrzych - Dotacje na założenie firmy - PO WER
  Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu prowadzi nabór wniosków w sprawie udzielenia dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej - w ramach PO WER.

 • PUP Wałbrzych - Rozpoznanie potrzeb szkoleniowych
  Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu zaprasza osoby bezrobotne i poszukujące pracy, zainteresowane podniesieniem swoich kwalifikacji, do wzięcia udziału w badaniu ankietowym, którego celem jest zdiagnozowanie potrzeb szkoleniowych.

 • PUP Wałbrzych - Zaproszenie do udziału w projekcie
  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, w imieniu Fundacji Imago, informuje o prowadzonej rekrutacji w projekcie „Rozwój konstruktywistycznych metod doradztwa i podniesienie efektywności instytucji rynku pracy".

 • PUP Wałbrzych - Zaproszenie na polsko-niemiecki dzień doradczy
  Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu wraz z Dolnośląskim Urzędem Pracy zaprasza osoby chętnie do podjęcia pracy na terenie Niemiec do uczestnictwa w polsko-niemieckim dniu doradczym.

 • PUP Włodawa - Nabór wniosków na dotacje i refundacje
  Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie prowadzi nabór wniosków o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy.

 • Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.