• Areszt Śledczy w Poznaniu poszukuje pracowników
  Areszt Śledczy w Poznaniu jest jednostką podległą Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej.

 • Dobór do służby w Policji w trybie ciągłym
  Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu ogłosił rozpoczęcie rekrutacji dla kandydatów do służby w Policji na terenie województwa wielkopolskiego w 2023 r.

 • Konkurs na wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Szamotułach
  Prezes Sądu Rejonowego w Szamotułach ogłasza konkurs na wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Szamotułach - zgodnie z art. 155 § 2a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.

 • Projekt "Biblioteka dla wszystkich. Równi. Różni. Ważni"
  Celem projektu jest zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży oraz opiekunom, przybyłym do Polski z Ukrainy, w kontynuacji nauki w ukraińskiej szkole, a także w adaptacji do polskiej szkoły, korzystaniu z różnych form zajęć rozwojowych w bibliotekach oraz nauce języka polskiego i integracji z młodymi Polkami i Polakami.

 • PUP Rawicz - Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa
  Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu zachęca wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z możliwościami odbycia służby wojskowej, szkoleń rezerwy i atrakcyjnymi programami, mającymi za zadanie przybliżenie wszystkim chętnym specyfiki służby w Wojsku Polskim.

 • PUP Rawicz - Poszukiwany Pracownik przygotowania produkcji
  Firma Lakiernictwo Sierakowscy Sp. z o.o. sp. k. poszukuje pracowników na stanowisko - pracownik przygotowania produkcji.

 • PUP Słupca - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zamieszkujących obszary wiejskie
  Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy realizuje program aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych z powiatu słupeckiego pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zamieszkujących obszary wiejskie", który finansowany jest ze środków rezerwy Funduszu Pracy będącego w dyspozycji Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

 • PUP Szamotuły - Organizacja staży
  Jeśli jesteś osobą bezrobotną i chciałabyś nabyć umiejętności praktyczne lub kompetencje do wykonywania pracy, przez realizowanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, skorzystaj ze stażu.

 • PUP Szamotuły - Refundacja składek członków spółdzielni socjalnej
  Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach prowadzi nabór wniosków o refundację składek członków spółdzielni socjalnej.

 • PUP Szamotuły - Środki Rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego
  Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

 • Gdański Urząd Pracy - Spawanie blach i rur metodą TIG 141 (stal czarna i nierdzewna) z certyfikatem TÜV
  Gdański Urząd Pracy - Spawanie blach i rur metodą TIG 141 (stal czarna i nierdzewna) z certyfikatem TÜV

 • PUP w Białobrzegach - Rynek pracy. Poznanie sytuacji na lokalnym rynku pracy.
  PUP w Białobrzegach - Rynek pracy. Poznanie sytuacji na lokalnym rynku pracy.

 • PUP w Ciechanowie - Rynek pracy i oferowane formy wsparcia proponowane przez PUP Ciechanów w 2023 roku
  PUP w Ciechanowie - Rynek pracy i oferowane formy wsparcia proponowane przez PUP Ciechanów w 2023 roku

 • PUP w Elblągu - Grupowe spotkanie informacyjne na temat usług poradnictwa zawodowego, bieżących usług urzędu pracy i form aktywizacji osób bezrobotnych
  PUP w Elblągu - Grupowe spotkanie informacyjne na temat usług poradnictwa zawodowego, bieżących usług urzędu pracy i form aktywizacji osób bezrobotnych

 • PUP w Elblągu - Grupowe spotkanie informacyjne na temat usług poradnictwa zawodowego, bieżących usług urzędu pracy i form aktywizacji osób bezrobotnych
  PUP w Elblągu - Grupowe spotkanie informacyjne na temat usług poradnictwa zawodowego, bieżących usług urzędu pracy i form aktywizacji osób bezrobotnych

 • PUP w Elblągu - Grupowe spotkanie informacyjne na temat usług poradnictwa zawodowego, bieżących usług urzędu pracy i form aktywizacji osób bezrobotnych
  PUP w Elblągu - Grupowe spotkanie informacyjne na temat usług poradnictwa zawodowego, bieżących usług urzędu pracy i form aktywizacji osób bezrobotnych

 • PUP w Elblągu - Spotkanie dla osób bezrobotnych na temat Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych połączone z wizytą studyjną w CKZiU-ECEZ w Elblągu organizowane w ramach Europejskiego Roku Umiejętności 2023r.
  PUP w Elblągu - Spotkanie dla osób bezrobotnych na temat Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych połączone z wizytą studyjną w CKZiU-ECEZ w Elblągu organizowane w ramach Europejskiego Roku Umiejętności 2023r.

 • PUP w Elblągu - Usługi Powiatowego Urzędu Pracy. Formy aktywizacji osób bezrobotnych. Dodatkowe instrumenty adresowane do bezrobotnych do 30 roku życia.
  PUP w Elblągu - Usługi Powiatowego Urzędu Pracy. Formy aktywizacji osób bezrobotnych. Dodatkowe instrumenty adresowane do bezrobotnych do 30 roku życia.

 • PUP w Elblągu - Usługi Powiatowego Urzędu Pracy. Formy aktywizacji osób bezrobotnych. Dodatkowe instrumenty adresowane do bezrobotnych do 30 roku życia.
  PUP w Elblągu - Usługi Powiatowego Urzędu Pracy. Formy aktywizacji osób bezrobotnych. Dodatkowe instrumenty adresowane do bezrobotnych do 30 roku życia.

 • PUP w Elblągu - Usługi Powiatowego Urzędu Pracy. Formy aktywizacji osób bezrobotnych. Dodatkowe instrumenty adresowane do bezrobotnych do 30 roku życia.
  PUP w Elblągu - Usługi Powiatowego Urzędu Pracy. Formy aktywizacji osób bezrobotnych. Dodatkowe instrumenty adresowane do bezrobotnych do 30 roku życia.

 • PUP w Elblągu - Usługi Powiatowego Urzędu Pracy. Formy aktywizacji osób bezrobotnych. Dodatkowe instrumenty adresowane do bezrobotnych do 30 roku życia.
  PUP w Elblągu - Usługi Powiatowego Urzędu Pracy. Formy aktywizacji osób bezrobotnych. Dodatkowe instrumenty adresowane do bezrobotnych do 30 roku życia.

 • PUP w Gdyni - badanie predyspozycji zawodowych
  PUP w Gdyni - badanie predyspozycji zawodowych

 • PUP w Gdyni - badanie predyspozycji zawodowych
  PUP w Gdyni - badanie predyspozycji zawodowych

 • PUP w Gdyni - badanie predyspozycji zawodowych
  PUP w Gdyni - badanie predyspozycji zawodowych

 • PUP w Gdyni - dofinansowanie dla przedsiębiorców-dotacja
  PUP w Gdyni - dofinansowanie dla przedsiębiorców-dotacja

 • PUP w Gdyni - dofinansowanie dla przedsiębiorców-dotacja
  PUP w Gdyni - dofinansowanie dla przedsiębiorców-dotacja

 • PUP w Gdyni - orzeczenie o niepełnosprawności
  PUP w Gdyni - orzeczenie o niepełnosprawności

 • PUP w Gdyni - orzeczenie o niepełnosprawności
  PUP w Gdyni - orzeczenie o niepełnosprawności

 • PUP w Gdyni - orzeczenie o niepełnosprawności
  PUP w Gdyni - orzeczenie o niepełnosprawności

 • PUP w Gdyni - Spotkanie informacyjne Komenda Miejska Policji w Gdyni
  PUP w Gdyni - Spotkanie informacyjne Komenda Miejska Policji w Gdyni

 • PUP w Gdyni - Spotkanie informacyjne z przedstawicielem Straży Granicznej
  PUP w Gdyni - Spotkanie informacyjne z przedstawicielem Straży Granicznej

 • PUP w Gostyninie - Usługi i instrumenty rynku pracy
  PUP w Gostyninie - Usługi i instrumenty rynku pracy

 • PUP w Krośnie Odrzańskim - Aktywna mama
  PUP w Krośnie Odrzańskim - Aktywna mama

 • PUP w Krośnie Odrzańskim - Być na swoim
  PUP w Krośnie Odrzańskim - Być na swoim

 • PUP w Krośnie Odrzańskim - Być na swoim
  PUP w Krośnie Odrzańskim - Być na swoim

 • PUP w Krośnie Odrzańskim - Być na swoim
  PUP w Krośnie Odrzańskim - Być na swoim

 • PUP w Krośnie Odrzańskim - Pakiet marketingowy
  PUP w Krośnie Odrzańskim - Pakiet marketingowy

 • PUP w Krośnie Odrzańskim - Wyspa skarbów
  PUP w Krośnie Odrzańskim - Wyspa skarbów

 • PUP w Krośnie Odrzańskim - Zrozumieć i zmienić
  PUP w Krośnie Odrzańskim - Zrozumieć i zmienić

 • PUP w Legnicy - ABC poszukiwania pracy. Bezpieczne poruszanie się po rynku pracy.
  PUP w Legnicy - ABC poszukiwania pracy. Bezpieczne poruszanie się po rynku pracy.

 • PUP w Legnicy - ABC poszukiwania pracy. Bezpieczne poruszanie się po rynku pracy.
  PUP w Legnicy - ABC poszukiwania pracy. Bezpieczne poruszanie się po rynku pracy.

 • PUP w Legnicy - Usługi elektroniczne rynku pracy - korzyści wynikające z e-Usług Publicznych
  PUP w Legnicy - Usługi elektroniczne rynku pracy - korzyści wynikające z e-Usług Publicznych

 • PUP w Legnicy - Usługi elektroniczne rynku pracy - korzyści wynikające z e-Usług Publicznych
  PUP w Legnicy - Usługi elektroniczne rynku pracy - korzyści wynikające z e-Usług Publicznych

 • PUP w Legnicy - Usługi elektroniczne rynku pracy - korzyści wynikające z e-Usług Publicznych
  PUP w Legnicy - Usługi elektroniczne rynku pracy - korzyści wynikające z e-Usług Publicznych

 • PUP w Legnicy - Usługi elektroniczne rynku pracy - korzyści wynikające z e-Usług Publicznych
  PUP w Legnicy - Usługi elektroniczne rynku pracy - korzyści wynikające z e-Usług Publicznych

 • PUP w Legnicy - Usługi elektroniczne rynku pracy - korzyści wynikające z e-Usług Publicznych
  PUP w Legnicy - Usługi elektroniczne rynku pracy - korzyści wynikające z e-Usług Publicznych

 • PUP w Legnicy - Usługi elektroniczne rynku pracy - korzyści wynikające z e-Usług Publicznych
  PUP w Legnicy - Usługi elektroniczne rynku pracy - korzyści wynikające z e-Usług Publicznych

 • PUP w Legnicy - Usługi elektroniczne rynku pracy - korzyści wynikające z e-Usług Publicznych
  PUP w Legnicy - Usługi elektroniczne rynku pracy - korzyści wynikające z e-Usług Publicznych

 • PUP w Legnicy - Usługi elektroniczne rynku pracy - korzyści wynikające z e-Usług Publicznych
  PUP w Legnicy - Usługi elektroniczne rynku pracy - korzyści wynikające z e-Usług Publicznych

 • PUP w Legnicy - Usługi elektroniczne rynku pracy - korzyści wynikające z e-Usług Publicznych
  PUP w Legnicy - Usługi elektroniczne rynku pracy - korzyści wynikające z e-Usług Publicznych

 • Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.