• PUP Brzeg - Rekrutacja na szkolenie "Spawacz MIG MAG"
  Powiatowy Urząd Pracy informuje, że trwa nabór na szkolenie dla osób do 30 roku życia "Spawacz MIG MAG".

 • PUP Żyrardów - Dotacja na bieżące koszty prowadzenia działalności gospodarczej
  Dyrektor PUP w Żyrardowie w dniach od 26 kwietnia do 31 sierpnia 2021 r. ogłosił nabór wniosków o dotację w wysokości do 5 tys. zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie nowego Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.

 • WUP Opole - Informacja i sytuacja na rynku pracy w marcu 2021 roku
  Liczba bezrobotnych w województwie opolskim w marcu 2021 roku wyniosła 25 297 osób, a stopa bezrobocia ukształtowała się na poziomie 7,0% (szacunek WUP).

 • WUP Opole - Konferencja w sprawie przyszłości Europy
  Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu zaprasza do udziału w konferencji w sprawie przyszłości Europy.

 • WUP Opole - Rynek pracy w województwie opolskim w marcu 2021
  Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu zaprasza do zapoznania się z najnowszymi danymi o sytuacji na rynku pracy w województwie opolskim.

 • PUP Żuromin - Bezrobotni w marcu
  Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie informuje o stanie zarejestrowanych osób bezrobotnych w marcu 2021.

 • PUP Żyrardów - Dotacja dla osób bezrobotnych powyżej 30-go roku życia
  Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie ogłasza nabór wniosków na dotację w ramach programu RPO MAZOWSZE dla osób bezrobotnych, które ukończyły 30-ty rok życia.

 • PUP Żyrardów - Wolne miejsca na staż
  Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie poinformował o wolnych miejscach stażowych dla osób bezrobotnych.

 • PUP Zwoleń - Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zwoleniu informuje, iż od dnia 26 kwietnia 2021r. będzie prowadzony na nowych zasadach nabór wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy. Nabór wniosków trwa do dnia 31.08.2021 r.

 • PUP Zwoleń - Stan bezrobocia w powiecie zwoleńskim
  Powiatowy Urząd Pracy w Zwoleniu zamieścił informację o stanie bezrobocia w powiecie zwoleńskim na koniec marca 2021.

 • PUP Żuromin - Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie informuje, że opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 713), które wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2021 r.

 • PUP Żuromin - Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
  Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie ogłasza II nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w roku 2021.

 • PUP Siedlce - Wznowienie naboru wniosków na staże i prace interwencyjne
  Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach informuje, że od 26.04.2021 r. do wyczerpania limitu środków zostaje wznowiony nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych oraz staży.

 • PUP Zwoleń - Szkolenia indywidualne
  Powiatowy Urząd Pracy w Zwoleniu informuje o trwającym naborze wniosków na szkolenia indywidualne przeznaczonych dla osób w wieku 30 lat i więcej spełniających warunki uczestnictwa w projekcie "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie zwoleńskim (IV)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 • PUP Zwoleń - Wnioski o środki z KFS
  Powiatowy Urząd Pracy w Zwoleniu ogłosił nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 • PUP Zwoleń - Wypłaty gotówkowe w maju
  Osoby bezrobotne pobierające zasiłek dla bezrobotnych lub inne świadczenie w formie gotówkowej zgłaszają się bezpośrednio do banku w godzinach 8:00 - 13:00.

 • UP m.st. Warszawy - Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
  Dyrektor Urzędu Pracy m. st. Warszawy w dniach od 26 kwietnia do 31 sierpnia 2021 r. ogłasza nabór wniosków o dotację w wysokości do 5 tys. zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie nowego Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.

 • PUP Siedlce - Aktualne nabory wniosków
  Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach informuje o aktualnych naborach wniosków.

 • PUP Siedlce - Dotacja dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców
  Z dniem 26 kwietnia wejdzie w życie rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 713), które wprowadza zmiany i rozszerza zakres „tarczy branżowej".

 • PUP Siedlce - Nabór wniosków na dotacje
  Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach informuje, że od 4.05.2021 r. do 14.05.2021 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 • PUP Siedlce - Rozliczenie dotacji branżowej z art. 15 zze4
  Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach informuje, że rozpoczął proces rozliczania dotacji udzielonych w ramach art. 15 zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 1842 z późn. zm.).

 • Biuletyn Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku
  Miejski Urząd Pracy w Płocku zachęca do zapoznania się z kwietniowym wydaniem biuletynu pn. "Praca i rozwój".

 • MUP Płock - Bon na zasiedlenie
  Miejski Urząd Pracy w Płocku przypomina o możliwości ubiegania się przez osoby bezrobotne w wieku do 30 roku życia o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER 2014-2020) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • Nabór do Wojsk Obrony Terytorialnej
  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Radomiu informuje o prowadzonej rekrutacji do Wojsk Obrony Terytorialnej.

 • PUP Radom - Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorców
  Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu informuje, że od 26 kwietnia 2021 roku obowiązują nowe zasady udzielania dotacji dla mikro i małych przedsiębiorstw.

 • PUP Radom - Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw
  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu ogłasza z dniem 26 kwietnia 2021 r. nabór wniosków o udzielenie dotacji w kwocie do 5 tys. zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie art. 15 zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi.

 • PUP Radom - Kalkulator do analizy finansowej
  Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu udostępnił dla osób ubiegających się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej narzędzie do analizy finansowej.

 • PUP Radom - Terminy naboru wniosków
  Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu przedstawił harmonogram naboru wniosków dla bezrobotnych i pracodawców oraz numery kontaktowe do poszczególnych działów.

 • PUP Radom - Zasady obsługi klientów
  Ze względu na nasilenie się zakażeń Covid-19 Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu wprowadza z dniem 22 marca 2021 r. pracę zmianową w godzinach 7:00-13:00, 13:30 – 19:30.

 • Wsparcie dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin
  Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu zaprasza do zapoznania z ulotkami informacyjnymi na temat wsparcia kierowanego do osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin wydanymi przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

 • MUP Płock - Dotacja na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej
  Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku informuje, że opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 713), które wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2021 r.

 • MUP Płock - Informacja o zarejestrowanych bezrobotnych
  Miejski Urząd Pracy w Płocku przedstawił dane dotyczące zarejestrowanych osób bezrobotnych w marcu 2021 r.

 • MUP Płock - Szkolenia indywidualne dla osób bezrobotnych
  Miejski Urząd Pracy w Płocku od 15 marca 2021 r. rozpoczął nabór wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 – projekt pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Płocku (IV)" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • PUP Płock - Bon na zasiedlenie
  Starosta Płocki za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku informuje o zmianie w ogłoszonym w dniu 11.02.2021 r. naborze wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30. roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie płockim (IV)".

 • PUP Płock - Nabór wniosków na organizację stażu
  Starosta Płocki za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku, ul. Kostrogaj 1 ogłasza nabór wniosków na organizację 64 miejsc odbywania stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie płockim (IV)".

 • PUP Płock - Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych
  Starosta Płocki za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku ogłasza nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach projektu „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie płockim (IV)".

 • PUP Płock - Ważne zmiany w Tarczy Antykryzysowej
  Dyrektor PUP w Płocku informuje, że od 26 kwietnia br. obowiązują przepisy rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U.poz 713).

 • Wsparcie dla pracujących rodziców
  Wyższa Szkoła Gospodarki zaprasza do udziału w projekcie: „Dobre praktyki opieki nad dziećmi do lat 3 wsparciem dla pracujących rodziców”.

 • Zostań Żołnierzem - dołącz do Terytorialsów
  Dołącz do Terytorialsów 64 Batalionu Lekkiej Piechoty w Płocku.

 • PUP Ostrołęka - Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorców
  W związku z wejściem w życie 26 kwietnia 2021 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 713) od dnia 26 kwietnia 2021 r. zmianie ulegają zasady naboru wniosków mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców o udzielenie dotacji (do wysokości 5 000 zł) na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

 • PUP Ostrołęka - Środki PFRON
  Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje o możliwości składania wniosków o wsparcie w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 • PUP Żuromin - Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy
  Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie w związku z realizacją w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2022 r. projektu pod nazwą „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (IV)" ogłosił roku nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

 • PUP Żuromin - Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
  Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie ogłasza II/2021 nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w roku 2021.

 • PUP Żyrardów - Dotacja na pokrycie bieżących kosztów działalności
  Dyrektor PUP w Żyrardowie w dniach od 26 kwietnia do 31 sierpnia 2021 r. ogłosił nabór wniosków o dotację w wysokości do 5 tys. zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie nowego Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.

 • PUP Żyrardów - Wolne miejsca na staż
  Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie zamieścił listę dostępnych miejsc stażowych.

 • Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  Informacja prasowa dotycząca wsparcia ZUS wynikającego z kolejnej odsłony Tarczy Antykryzysowej, która wejdzie w życie od 4 maja 2021 r.

 • PUP Zwoleń - Dotacja na pokrycie bieżących kosztów
  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zwoleniu informuje, iż od dnia 26 kwietnia 2021 r. będzie prowadzony na nowych zasadach nabór wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy, na podstawie rozdziału 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371 z późn. zm.) oraz art. 15zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 • PUP Zwoleń - Jednorazowe środki na działalność gospodarczą
  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zwoleniu informuje, że z dniem 26 kwietnia 2021 r. zostaje wznowiony nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 • PUP Zwoleń - Nabór wniosków o przyznanie środków z KFS
  Powiatowy Urząd Pracy w Zwoleniu ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 • PUP Zwoleń - Stan bezrobocia w powiecie
  Powiatowy Urząd Pracy w Zwoleniu informuje o stanie bezrobocia w marcu 2021 roku.

 • Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.