• PUP Jelenia Góra - Doposażenie stanowiska pracy
  Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze informuje o naborze wniosków na refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby 30+.

 • PUP Kamień Pomorski - Szkolenia dla bezrobotnych
  Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim ogłasza nabór na szkolenia dla osób bezrobotnych.

 • PUP Mońki - Zostań żołnierzem
  Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach informuje o spotkaniu informacyjnym z przedstawicielami Wojskowej Komisji Uzupełnień w Białymstoku.

 • PUP Otwock - Dofinansowanie na działalność gospodarczą
  Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.

 • PUP Słupsk - Nabór do Straży Granicznej
  Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku informuje, że Morski Oddział Straży Granicznej prowadzi nabór do służby.

 • PUP Toruń - Giełda pracy
  Powiatowy Urząd Pracy w Toruniu zaprasza na giełdę pracy na stanowisko Operator stacji nasypowej.

 • PUP Wyszków - Środki na założenie firmy dla niepełnosprawnego
  Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje o naborze wniosków w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej w ramach środków PFRON 2019.

 • PUP Zamość - Nabór na szkolenie grupowe
  Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu informuje o naborze na szkolenie grupowe dla osób zarejestrowanych w urzędzie.

 • PUP Zawiercie - Środki na szkolenia
  Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu informuje, iż od dnia 17.07.2019 r. rozpoczyna wydawanie wniosków o przyznanie środków z Rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

 • UP m.st. Warszawy - Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych
  Urząd Pracy m.st. Warszawy informuje o wznowieniu naboru wniosków o finansowanie organizacji staży i szkoleń indywidualnych osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu.

 • PUP Łódź - Zajęcia grupowe
  Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje o zajęciach grupowych przypadających na III kwartał 2019 r.

 • PUP Łowicz - Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej
  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na powierzenie zadania publicznego realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu w ramach Programu Aktywizacja i Integracja w 2019 r.

 • PUP Lublin - Program dla bezrobotnych dłużników alimentacyjnych
  Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie ogłasza nabór do programu finansowanego ze środków rezerwy Ministra skierowanym do osób bezrobotnych będących dłużnikami alimentacyjnymi.

 • PUP Malbork - Doposażenie stanowiska pracy
  Powiatowy Urząd Pracy w Malborku ogłasza nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

 • PUP Puławy - Doposażenie stanowiska pracy
  Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że w okresie od 22.07.2019 r. do 26.07.2019 r. prowadzony będzie nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • PUP Sieradz - Projekt dla osób niepełnosprawnych
  Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu zaprasza do udziału w projekcie przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnością, posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów.

 • Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.