• PUP Bielsko-Biała - Porady grupowe i spotkania informacyjne
  Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej udostępnia wykaz porad grupowych i spotkań informacyjnych, planowanych do realizacji w IV kwartale 2022 roku

 • PUP Bytom - Dodatkowy nabór wniosków o środki z KFS
  Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu ogłasza w dniach 3.10.2022 r. – 5.10.2022 r. nabór dodatkowy wniosków o przyznanie środków rezerwy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników lub pracodawców.

 • PUP Bytom - Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej
  Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu informuje o naborze wniosków o przyznanie max. 33 900,00 zł dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnych ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • PUP Bytom - Wsparcie cudzoziemców przez PSZ Województwa Śląskiego
  Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach i pozostałymi PUP Województwa Śląskiego realizuje projekt: „Wsparcie cudzoziemców przez PSZ Województwa Śląskiego".

 • PUP Bytom - Wyposażenie stanowiska pracy POWER
  Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu ogłosił nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Bytomiu V" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 • PUP Bytom - Wyposażenie stanowiska pracy RPO
  Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu ogłosił nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 + zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytomiu (IV)".

 • PUP Chorzów - Porady grupowe
  Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie zaprasza na porady grupowe zaplanowane od października do grudnia.

 • PUP Chorzów - Praca na stanowiskach urzędniczych
  Prezydent Miasta Chorzów ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w Biurze Audytu i Kontroli oraz w Wydziale Edukacji.

 • PUP Chorzów - Praca w Urzędzie Miasta
  Prezydent Miasta Chorzów ogłasza nabór na stanowisko Inspektora w Wydziale Usług Komunalnych i Ekologii.

 • „Śląskie dla Ukrainy” - dofinansowanie dla firm na szkolenia dla pracowników
  Oferta dla przedsiębiorców na przeszkolenie pracowników z Ukrainy.

 • PUP w Jeleniej Górze - Pierwsze kroki w Urzedzie
  PUP w Jeleniej Górze - Pierwsze kroki w Urzedzie

 • PUP w Lesznie - Ja na rynku pracy - moje kompetencje zawodowe
  PUP w Lesznie - Ja na rynku pracy - moje kompetencje zawodowe

 • PUP w Lesznie - Okreslanie predyspozycji zawodowych - badanie testem KZZ
  PUP w Lesznie - Okreslanie predyspozycji zawodowych - badanie testem KZZ

 • PUP w Lesznie - Określanie predyspozycji zawodowych - badanie testem KZZ
  PUP w Lesznie - Określanie predyspozycji zawodowych - badanie testem KZZ

 • PUP w Mrągowie - DROGOWSKAZ - INFORMACJA O FORMACH WSPARCIA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY.
  PUP w Mrągowie - DROGOWSKAZ - INFORMACJA O FORMACH WSPARCIA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY.

 • PUP w Mrągowie - DROGOWSKAZ - INFORMACJA O FORMACH WSPARCIA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY.
  PUP w Mrągowie - DROGOWSKAZ - INFORMACJA O FORMACH WSPARCIA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY.

 • PUP w Mrągowie - DROGOWSKAZ - INFORMACJA O FORMACH WSPARCIA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY.
  PUP w Mrągowie - DROGOWSKAZ - INFORMACJA O FORMACH WSPARCIA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY.

 • PUP w Nowym Dworze Gdańskim - Dni Otawrte Funduszy Europejskich
  PUP w Nowym Dworze Gdańskim - Dni Otawrte Funduszy Europejskich

 • PUP w Ostrowie Wielkopolskim - ADRIANA WALCZAK "GUSTO
  PUP w Ostrowie Wielkopolskim - ADRIANA WALCZAK "GUSTO

 • PUP w Piotrkowie Trybunalskim - Rynek pracy - formy wsparcia realizowane przez PUP
  PUP w Piotrkowie Trybunalskim - Rynek pracy - formy wsparcia realizowane przez PUP

 • PUP w Sieradzu - „Usługi i instrumenty rynku pracy oraz formy aktywizacji osób bezrobotnych”
  PUP w Sieradzu - „Usługi i instrumenty rynku pracy oraz formy aktywizacji osób bezrobotnych”

 • PUP w Sieradzu - „Usługi i instrumenty rynku pracy oraz formy aktywizacji osób bezrobotnych”
  PUP w Sieradzu - „Usługi i instrumenty rynku pracy oraz formy aktywizacji osób bezrobotnych”

 • PUP w Świętochłowicach - Spotkanie informacyjne dla osób nowo zarejestrowanych
  PUP w Świętochłowicach - Spotkanie informacyjne dla osób nowo zarejestrowanych

 • Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego - POTRAFIĘ -MOGĘ-CHCĘ-JAK TO WYKORZUSTAĆ. OKREŚLENIE PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH.
  Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego - POTRAFIĘ -MOGĘ-CHCĘ-JAK TO WYKORZUSTAĆ. OKREŚLENIE PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH.

 • PUP Jędrzejów - Trwa nabór wniosków na dotację na otwarcie działalności oraz refundację wyposażenia stanowiska pracy
  Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie ogłasza dodatkowy nabór wniosków dotyczących: przyznania jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

 • PUP Opatów - Przedłużenie naboru wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności w ramach RPOWŚ
  Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie przedłuża nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia, zarejestrowanych w PUP w Opatowie.

 • PUP Opatów - Przedłużenie naboru wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności ze środków Funduszu Pracy
  Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie informuje, iż przedłuża nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie.

 • WUP Kielce - Dotacje w Powiatowych Urzędach Pracy na otwarcie działalności gospodarczej
  Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach informuje: urzędy pracy w województwie świętokrzyskim prowadzą przyjmowanie wniosków na dotacje na otwarcie działalności gospodarczej.

 • WUP Kielce - Terminy naborów wniosków na doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy w PUP
  Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zamieszcza terminy naborów wniosków na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy prowadzone przez Miejski i Powiatowe Urzędy Pracy w województwie świętokrzyskim.

 • WUP Kielce - Zbliżają się Europejskie Dni Pracy 2022.
  Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach informuje: jeśli jesteś pracodawcą i szukasz pracowników z UE lub EOG, weź udział w Europejskich Dniach Pracy Work@PL2022. To akcja, dzięki której oferty pracodawców promowane będą w całej Europie.

 • PUP w Chrzanowie - Lokalny rynek pracy oraz metody poszukiwania pracy z nauką podstawowych zwrotów potrzebnych do kontaktów z pracodawcą - spotkanie dla obywateli Ukrainy / Місцевий ринок праці та методи пошуку роботи з вивченням основних фраз, необхідних для звернення
  PUP w Chrzanowie - Lokalny rynek pracy oraz metody poszukiwania pracy z nauką podstawowych zwrotów potrzebnych do kontaktów z pracodawcą - spotkanie dla obywateli Ukrainy / Місцевий ринок праці та методи пошуку роботи з вивченням основних фраз, необхідних для звернення

 • PUP w Chrzanowie - Lokalny rynek pracy oraz metody poszukiwania pracy z nauką podstawowych zwrotów potrzebnych do kontaktów z pracodawcą - spotkanie dla obywateli Ukrainy / Місцевий ринок праці та методи пошуку роботи з вивченням основних фраз, необхідних для звернення
  PUP w Chrzanowie - Lokalny rynek pracy oraz metody poszukiwania pracy z nauką podstawowych zwrotów potrzebnych do kontaktów z pracodawcą - spotkanie dla obywateli Ukrainy / Місцевий ринок праці та методи пошуку роботи з вивченням основних фраз, необхідних для звернення

 • PUP w Chrzanowie - Lokalny rynek pracy oraz metody poszukiwania pracy z nauką podstawowych zwrotów potrzebnych do kontaktów z pracodawcą - spotkanie dla obywateli Ukrainy / Місцевий ринок праці та методи пошуку роботи з вивченням основних фраз, необхідних для звернення
  PUP w Chrzanowie - Lokalny rynek pracy oraz metody poszukiwania pracy z nauką podstawowych zwrotów potrzebnych do kontaktów z pracodawcą - spotkanie dla obywateli Ukrainy / Місцевий ринок праці та методи пошуку роботи з вивченням основних фраз, необхідних для звернення

 • PUP w Chrzanowie - Podstawowe usługi i instrumenmty rynku pracy oferowane przez PUP w Chrzanowie
  PUP w Chrzanowie - Podstawowe usługi i instrumenmty rynku pracy oferowane przez PUP w Chrzanowie

 • PUP w Chrzanowie - Podstawowe usługi i instrumenmty rynku pracy oferowane przez PUP w Chrzanowie
  PUP w Chrzanowie - Podstawowe usługi i instrumenmty rynku pracy oferowane przez PUP w Chrzanowie

 • PUP w Chrzanowie - Podstawowe usługi i instrumenmty rynku pracy oferowane przez PUP w Chrzanowie
  PUP w Chrzanowie - Podstawowe usługi i instrumenmty rynku pracy oferowane przez PUP w Chrzanowie

 • PUP w Chrzanowie - Spotkanie informacyjne nt. rozwoju i pracy w Służbie Więziennej – spotkanie z przedstawicielami Zakładu Karnego w Trzebini w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości
  PUP w Chrzanowie - Spotkanie informacyjne nt. rozwoju i pracy w Służbie Więziennej – spotkanie z przedstawicielami Zakładu Karnego w Trzebini w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

 • PUP w Chrzanowie - Spotkanie informacyjne „Zapoznanie z pracą Doradcy Zawodowego” dla młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chrzanowie - w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości
  PUP w Chrzanowie - Spotkanie informacyjne „Zapoznanie z pracą Doradcy Zawodowego” dla młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chrzanowie - w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

 • PUP w Chrzanowie - Własna firma - kreowanie wizerunku przedsiębiorcy" - w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości
  PUP w Chrzanowie - Własna firma - kreowanie wizerunku przedsiębiorcy" - w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

 • PUP we Włocławku - „Formy wsparcia dla osób bezrobotnych oferowane przez PUP we Włocławku”
  PUP we Włocławku - „Formy wsparcia dla osób bezrobotnych oferowane przez PUP we Włocławku”

 • PUP w Gliwicach - Złap za stery swojej kariery!- zajęcia informacyjne dla Obywateli Ukrainy
  PUP w Gliwicach - Złap za stery swojej kariery!- zajęcia informacyjne dla Obywateli Ukrainy

 • PUP w Jeleniej Górze - Pierwsze kroki w urzedzie
  PUP w Jeleniej Górze - Pierwsze kroki w urzedzie

 • PUP w Jeleniej Górze - Pierwsze kroki w urzędzie
  PUP w Jeleniej Górze - Pierwsze kroki w urzędzie

 • PUP w Jeleniej Górze - Pierwsze kroki w urzędzie
  PUP w Jeleniej Górze - Pierwsze kroki w urzędzie

 • PUP w Jeleniej Górze - pierwsze kroki w urzędzie
  PUP w Jeleniej Górze - pierwsze kroki w urzędzie

 • PUP w Jeleniej Górze - Pierwsze kroki w urzędzie
  PUP w Jeleniej Górze - Pierwsze kroki w urzędzie

 • PUP w Jeleniej Górze - Pierwsze kroki w urzędzie
  PUP w Jeleniej Górze - Pierwsze kroki w urzędzie

 • PUP w Jeleniej Górze - Pierwsze kroki w urzędzie
  PUP w Jeleniej Górze - Pierwsze kroki w urzędzie

 • PUP w Jeleniej Górze - Pierwsze kroki w urzędzie
  PUP w Jeleniej Górze - Pierwsze kroki w urzędzie

 • PUP w Jeleniej Górze - Pierwsze kroki w urzędzie
  PUP w Jeleniej Górze - Pierwsze kroki w urzędzie

 • Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.