• Płatne praktyki absolwenckie w administracji skarbowej w woj. warmińsko-mazurskim
  Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie poszukuje kandydatów do odbycia płatnych praktyk absolwenckich w Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie, w Urzędach Skarbowych województwa warmińsko – mazurskiego (w tym Urzędzie Skarbowym w Szczytnie) oraz w Warmińsko – Mazurskim Urzędzie Celno – Skarbowym w Olsztynie.

 • PUP Chodzież - Nabór propozycji szkoleniowej na kurs kosmetyczny
  Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza instytucje szkoleniowe do złożenia w terminie do 21.01.2020 r. do godz. 10:00 propozycji szkoleniowej na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia indywidualnego – kurs kosmetyczny (stylizacja paznokci i rzęs Indigo Nails & Posh Lashes) z elementami biznesu dla 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP w Chodzieży.

 • PUP Chodzież - Zgłaszanie zapotrzebowania na środki rezerwy KFS
  W związku z koniecznością oszacowania środków rezerwy potrzebnych na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w roku 2020, Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zwraca się z prośbą do pracodawców mających siedzibę bądź miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie powiatu chodzieskiego o zgłaszanie zapotrzebowania na ww. środki.

 • PUP Szczytno - Formy wsparcia realizowane w 2020 roku
  Po zaopiniowaniu przez Powiatową Radę Rynku Pracy, dokonany został podział środków Funduszu Pracy na formy wsparcia osób bezrobotnych oraz osób pracujących w 2020 roku.

 • PUP Szczytno - Harmonogram porad grupowych w I kwartale 2020 r.
  Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie przygotował harmonogram porad grupowych zaplanowanych na I kwartał 2020 roku.

 • PUP Szczytno - Kurs zakładania i prowadzenia własnej firmy
  Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie ogłasza nabór na szkolenie pn. "Kurs zakładania i prowadzenia własnej firmy". Termin realizacji szkolenia uzależniony jest od wyników rekrutacji osób na szkolenie.

 • PUP Szczytno - Sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy
  Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie ogłasza nabór wniosków dla pracodawców na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 • PUP Węgorzewo - Informacja dla osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy
  Osoby niepełnosprawne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Węgorzewie jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu mogą korzystać z dostępu do różnych form aktywizacji przewidzianych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 • PUP Węgorzewo - Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
  Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie, jako podmiot odpowiedzialny za wykonywanie zadań z zakresu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, uczestniczy w podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych na dany rok kalendarzowy.

 • System SOW - możliwość składania wniosków o dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych
  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od 1 stycznia 2020 roku umożliwił osobom niepełnosprawnym składanie wniosków o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych drogą elektroniczną, za pośrednictwem Systemu SOW.

 • MUP Olsztyn - Dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS
  Miejski Urząd Pracy w Olsztynie informuje, że z dniem 15.01.2020 r. rozpoczyna się nabór wniosków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawcy/pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 • PUP Nowe Miasto Lubawskie - Badanie zapotrzebowania na środki KFS
  Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim zaprasza pracodawców do zgłaszania zapotrzebowania na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2020.

 • PUP Nowe Miasto Lubawskie - Nabór ofert szkoleniowych
  Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej wojewódzki urząd pracy, do składania ofert na organizowane przez siebie szkolenia.

 • PUP Nowe Miasto Lubawskie - Zostań Żołnierzem RP
  Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim zaprasza na spotkanie promocyjno - informacyjne z przedstawicielami WKU w Ostródzie w dniu 12.02.2020 r.

 • PUP Pisz - Aukcja na zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego
  Powiatowy Urząd Pracy w Piszu ogłasza aukcję/licytację ustną na zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego, która odbędzie się 23 stycznia 2020 r. o godz. 12:00.

 • PUP Pisz - Praktyki w Sądzie Rejonowym
  Powiatowy Urząd Pracy w Piszu informuje o możliwości odbycia odpłatnej praktyki absolwenckiej organizowanej w Sądzie Rejonowym w Piszu, która będzie się obywać na postawie umowy zawartej na okres trzech miesięcy.

 • Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.