• PUP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego - Informacja o naborze wniosków PO WER
  Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że w okresie 10.08.2020 – 21.08.2020 r. odbędzie się nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis.

 • PUP Węgrów - Nabór wniosków na organizację prac interwencyjnych
  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie informuje, że od dnia 10-go do 14-go sierpnia 2020 roku będą przyjmowane wnioski o organizowanie prac interwencyjnych, finansowanych przez okres 4 miesięcy.

 • PUP Węgrów - Nabór wniosków na organizację staży
  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie informuje, że od dnia 10-go do 14-go sierpnia 2020 roku będą przyjmowane wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu na okres 4 miesięcy.

 • PUP Wołomin - Formularz rozliczeniowy do umowy o dofinansowanie wynagrodzeń
  Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie przypomina, że na podstawie §3 Umowy o wypłatę dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć do Urzędu Pracy dokumenty potwierdzające prawidłowość wykorzystania otrzymanych środków w terminie 30 dni po zakończeniu okresu dofinansowania.

 • PUP Wołomin - Realizacja projektu Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie informuje, że realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim (IV) ".

 • PUP Wołomin - Realizacja projektu Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
  Od stycznia 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie przystąpił do realizacji projektu o nazwie: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim (III)". Jego wdrażanie zakończy się 31.12.2020 roku.

 • PUP Wyszków - Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osoby niepełnosprawnej
  Starosta Powiatu Wyszkowskiego ogłasza nabór wniosków w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej. Przewidziane są środki dla 1 osoby w wysokości 30.000,00 zł.

 • PUP Wyszków - Nabór wniosków na szkolenia indywidualne
  Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie ogłasza nabór wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę bezrobotną, tzn. szkolenia indywidualne w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (III)".

 • PUP Wyszków - Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
  Starosta Powiatu Wyszkowskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej - zgodnie z Uchwałą Nr XIX/138/2020 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 29 kwietnia 2020 roku – przewidziane są środki na wyposażenie 1 stanowiska pracy w kwocie 30.000,00 zł.

 • Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mińsku Mazowieckim rekrutuje
  Bądź aktywny skorzystaj z oferty Wojskowej Komendy Uzupełnień w Mińsku Mazowieckim.

 • MUP Płock - Refundacja kosztów wyposażenia / doposażenia stanowiska pracy Algorytm
  Miejski Urząd Pracy w Płocku rozpoczyna od 10.08.2020 r. wydawanie i przyjmowanie wniosków w sprawie dokonania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

 • MUP Płock - Refundacja kosztów wyposażenia / doposażenia stanowiska pracy dla młodych
  Miejski Urząd Pracy w Płocku od 10.08 do 28.08.2020 r. prowadzi wydawanie i przyjmowanie wniosków w sprawie dokonania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osób w wieku poniżej 30. roku życia.

 • MUP Płock - Refundacja kosztów wyposażenia / doposażenia stanowiska pracy dla osób 30+
  Miejski Urząd Pracy w Płocku rozpoczął od 10.08.2020 r. wydawanie i przyjmowanie wniosków w sprawie dokonania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

 • PUP Szydłowiec - Wyposażenie / doposażenia stanowiska pracy
  Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu ogłasza nabór wniosków w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szydłowieckim (IV)".

 • Rekrutacja kandydatów do służby w Policji
  Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów do służby w Policji w 2020 roku na terenie województwa mazowieckiego.

 • PUP Sierpc - Nabór wniosków o organizację stażu
  Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy w sprawie zorganizowania stażu dla osób bezrobotnych finansowanych z rezerwy ministra w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia.

 • PUP Sochaczew - Dotacje dla osób po 30 r.ż.
  Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie informuje, że w ramach realizacji projektu pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie sochaczewskim (III) do wyczerpania limitu miejsc i środków prowadzony jest nabór wniosków dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej.

 • PUP Sochaczew - Ogłoszenie o naborze na szkolenie grupowe dla kierowcy
  Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie uprzejmie informuje, że w ramach realizacji projektu pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie sochaczewskim (III) ogłasza nabór wniosków o skierowanie na szkolenie grupowe „Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną do kat. C".

 • PUP Sochaczew - Szkolenie grupowe dla operatora koparkoładowarki
  Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie uprzejmie informuje, że w ramach realizacji projektu pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie sochaczewskim (III) ogłasza nabór wniosków o skierowanie na szkolenie grupowe „Operator koparkoładowarki wszystkie typy kl. III, koparka jednonaczyniowa kl. III".

 • PUP Sochaczew - Środki na podjęcie działalności gospodarczej
  Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy.

 • PUP Sokołów Podlaski - Nabór wniosków na szkolenia
  Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim informuje, że od 22.07.2020 r. do odwołania przyjmowane będą wnioski o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną, w ramach programu Aktywizacja zawodowa bezrobotnych zamieszkujących na wsi 2020.

 • PUP Sokołów Podlaski - Nabór wniosków ze środków KFS
  Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim informuje, że w dniach 10 sierpnia – 21 sierpnia 2020 r. prowadzi III nabór wniosków o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).

 • PUP Sokołów Podlaski - Wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy
  Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim informuje, że od 21.07.2020 r. do odwołania przyjmowane będą wnioski o refundację z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, w ramach programu Aktywizacja zawodowa bezrobotnych zamieszkujących na wsi 2020.

 • PUP Szydłowiec - Bon na zasiedlenie
  Powiatowy Urząd Pracy zaprasza do skorzystania z form aktywizacji w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szydłowieckim (IV)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • Wyższy zasiłek dla bezrobotnych od 1 września 2020 roku
  Zgodnie z art. 15 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19, od 1 września 2020 r. podwyższona zostanie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

 • PUP w Starogardzie Gdańskim - Giełda pracy na stanowisko: Sprzedawca na stanowisku mięsnym
  PUP w Starogardzie Gdańskim - Giełda pracy na stanowisko: Sprzedawca na stanowisku mięsnym

 • PUP w Starogardzie Gdańskim - Giełda pracy na stanowisko Kasjer-Sprzedawca
  PUP w Starogardzie Gdańskim - Giełda pracy na stanowisko Kasjer-Sprzedawca

 • PUP Pruszków - Staż w dziale księgowości
  Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie poszukuje osoby zainteresowanej odbyciem stażu w dziale księgowości. Warunkiem skierowania na staż jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej.

 • PUP Pułtusk - Aktualizacja treści ogłoszenia - art. 15zzc tzw. „Tarczy antykryzysowej"
  Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku przedstawił aktualizację treści ogłoszenia dotyczącego prowadzonego od dnia 03 lipca 2020 r. naboru ciągłego wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

 • PUP Pułtusk - Refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy młodych
  Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku ogłasza nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach – realizacji w 2020 r. – projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim (IV)".

 • PUP Pułtusk - Refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy osób 30+
  Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku ogłasza nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach realizacji w 2020 r. projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim (III)”.

 • PUP Sierpc - Bon na zasiedlenie
  Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie.

 • Rekrutacja do projektu "Aktywni na Woli"
  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w partnerstwie ze Stowarzyszeniem OD-DO.

 • UP m. st. Warszawy - Finansowanie kosztów studiów podyplomowych
  Urząd Pracy m.st. Warszawy informuje, że w dniach 10 - 17 sierpnia 2020 r. ogłasza nabór wniosków o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych rozpoczynających się w okresie wrzesień - listopad 2020 r.

 • UP m. st. Warszawy - Informacja dot. oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy
  Od dnia 4 sierpnia 2020 r., wpisane do ewidencji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, będą wysyłane do pracodawcy lub działającego w sprawie pełnomocnika w postaci dokumentu elektronicznego na adres e-mail wskazany w złożonym oświadczeniu.

 • UP m. st. Warszawy - Nabór wniosków na szkolenia indywidulane
  Od dnia 10 sierpnia Urząd Pracy m.st. Warszawy uruchamia nabór wniosków na szkolenia indywidualne dla osób bezrobotnych.

 • UP m. st. Warszawy - Nabór wniosków na tworzenie miejsc pracy i stażu
  Od dnia 10 sierpnia Urząd Pracy m.st. Warszawy uruchamia nabór wniosków na organizację staży dla osób bezrobotnych oraz refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej.

 • PUP w Ciechanowie - Rynek pracy i oferowane formy wsparcia proponowane przez PUP Ciechanów.
  PUP w Ciechanowie - Rynek pracy i oferowane formy wsparcia proponowane przez PUP Ciechanów.

 • Kwartalnik "Mławski Świat Pracy"
  Powiatowy Urząd Pracy w Mławie udostępnił nowy numer Kwartalnika "Mławski Świat Pracy". Magazyn dostępny jest na stronie urzędu.

 • PUP Maków Mazowiecki - Bon na zasiedlenie
  Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim zaprasza do składania wniosków o zawarcie umowy o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30. roku życia. w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia

 • PUP Maków Mazowiecki - Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
  Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim zaprasza do składania wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 • PUP Maków Mazowiecki - Organizacja prac interwencyjnych
  Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim zaprasza pracodawców do składania wniosków o organizowanie prac interwencyjnych w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia.

 • PUP Maków Mazowiecki - Organizacja stażu dla bezrobotnych
  Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim zaprasza pracodawców do składania wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia.

 • PUP Maków Mazowiecki - Refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy
  Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim zaprasza pracodawców do składania wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

 • PUP Mińsk Mazowiecki - Rozliczenie dofinansowania wynagrodzeń pracowników
  Na podstawie §3 umowy o wypłatę dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć do Urzędu Pracy dokumenty potwierdzające prawidłowość wykorzystania otrzymanych środków w terminie 30 dni po zakończeniu okresu dofinansowania.

 • PUP Mińsk Mazowiecki - Wolne miejsca na staż dla bezrobotnych
  Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim dysponuje wolnymi miejscami stażu dla osób bezrobotnych.

 • PUP Mława - Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowy
  Powiatowy Urząd Pracy w Mławie przedstawił listę pracodawców, z którymi zawarte zostały umowy o wsparcie z urzędu pracy.

 • Szkolenia on-line "Zatrudniaj legalnie cudzoziemców!"
  Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (SIP) zaprasza do bezpłatnego skorzystania z nowego narzędzia – szkolenia on-line "Zatrudniaj legalnie cudzoziemców!", dostępnego na portalu naumowe.pl.

 • Nabór do projektu "Powrót do aktywności"
  Firma Consultor Sp. z o.o. w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalna Pierrot & Róża rozpoczyna nabór do projektu „Powrót do aktywności".

 • PUP Garwolin - Dotacje na rozpoczęcie działalności dospodarczej dla młodych
  Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie w dniach 3 – 14 sierpnia 2020 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (bezzwrotna dotacja) w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych bez pracy w powiecie garwolińskim (IV)" dla 50 osób bezrobotnych kobiet i mężczyzn wieku 18-29 lat.

 • Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.