• PUP Biała Podlaska - Obsługa klientów PUP w związku z epidemią koronawirusa
  Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej, pomimo trwającego zagrożenia epidemiologicznego, pracuje w dotychczasowych godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30 oraz obsługuje interesantów z zachowaniem wymaganych prawem warunków sanitarnych.

 • PUP Biała Podlaska - Organizacja staży dla bezrobotnych
  Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej w okresie od 18 października 2021 r. 29 października 2021 r. przyjmowane będą wnioski o zorganizowanie staży dla osób bezrobotnych.

 • PUP Biała Podlaska - Rejestracja bezrobotnych/poszukujących pracy
  Osoby ubiegające się o nadanie statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy (Rozporządzenie MRPiPS z dnia 14 kwietnia 2020r. Dz.U. poz.667) mogą złożyć wniosek w postaci elektronicznej do właściwego powiatowego urzędu pracy korzystając z systemu praca.gov.pl.

 • PUP Biała Podlaska - Wykaz rozliczonych dotacji
  Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej przedstawił wykaz rozliczonych dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (art. 15zze4 ustawy COVID-19) wypłaconych w okresie od 16.02.2021 do 16.04.2021.

 • PUP Świdnik - Dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS
  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2021 r. na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

 • PUP Świdnik - Organizacja prac interwencyjnych RPO
  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, że w związku z wprowadzeniem zmian w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 30. roku życia w powiecie świdnickim (VII)", od 8.10.2021 r. będą przyjmowane i kwalifikowane do wyczerpania środków wnioski na prace interwencyjne (okres refundacji od 3 do 6 miesięcy).

 • PUP Świdnik - Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy
  Dyrektor Powiatowego Urząd Pracy w Świdniku informuje, że od dnia 11 października 2021 r. przyjmuje nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 1 osoby bezrobotnej w ramach środków Funduszu Pracy.

 • PUP Świdnik - Środki na podjęcie działalności gospodarczej
  Dyrektor Powiatowego Urząd Pracy w Świdniku informuje, że od 11 października 2021 r. prowadzi nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 2 osób w ramach środków Funduszu Pracy.

 • PUP Tomaszów Lubelski - Rozliczenie dotacji mikro i małych przedsiębiorców
  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim informuje, że dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców oraz małych przedsiębiorców (przyznane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371 z późniejszymi zmianami)), wypłacone w okresie od 1.05.2021 r. do 31.05.2021 r. zostały pozytywnie zweryfikowane i rozliczone w odniesieniu do obowiązku wykonywania przez przedsiębiorców działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia ich udzielenia.

 • PUP Tomaszów Lubelski - Zasady funkcjonowania urzędu
  W związku ze stopniowym znoszeniem ograniczeń i zakazów związanych z wystąpieniem stanu epidemii koronawirusa, uprzejmie PUP informuje, że od 10 czerwca 2021 roku została przywrócona w ograniczonym dostępie bezpośrednia obsługa klientów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie Lubelskim.

 • Bezpłatne porady prawne w Powiecie Świdnickim
  Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" z siedzibą w Lublinie, w ramach zadania publicznego realizowanego w formie powierzenia zadania przez Zarząd Powiatu Świdnickiego prowadzi Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Obywatelskiej.

 • Informacja o projekcie "Kompetentni"
  Projekt „Kompetentni" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 • PUP Łuków - Giełda Pracy: Klasyfikator półtusz, pakowacz, ubojowy
  Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie zaprasza na giełdę pracy, która odbędzie się 2 listopada 2021 r. o godz. 10:00.

 • PUP Łuków - Organizacja szkolenia grupowego
  Na stronie BIP Powiatowego Urzędu Pracy zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu na usługę polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia grupowego pn.: "Szkolenie grupowe Uprawnienia SEP do 1kV" dla 7 osób w ramach projektu "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie łukowskim (VII)".

 • PUP Opole Lubelskie - Ankiety dot. potrzeb szkoleniowych
  Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim informuje o rozpoczęciu prac nad planem szkoleń na 2022 rok.

 • PUP Parczew - Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy
  Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie informuje o naborze wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla czterech osób bezrobotnych.

 • PUP Puławy - Szkolenia grupowe dla osób w wieku 30 lat i więcej
  Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że w dniach 8.10.2021 - 29.10.2021 r. prowadzi nabór na dwa rodzaje szkoleń grupowych.

 • PUP Świdnik - Informacja dla nowo zarejestrowanych osób
  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, że posiada środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na wsparcie dla osób młodych w wieku 18-29 lat.

 • PUP Świdnik - Środki na działalność gospodarczą z PFRON
  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, że dysponuje środkami z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych w wysokości 69 900,00 zł na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej oraz w formie spółdzielni socjalnej osobom niepełnosprawnym bezrobotnym lub poszukującym pracy niepozostających w zatrudnieniu.

 • Punkt Nieodpłatnych Porad Prawnych w Łęcznej
  Od 1 września 2021 r. ulega zmianie lokalizacja Punktu NPP w Łęcznej. Nowa siedziba zlokalizowana będzie w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, przy ul. Staszica 9, I piętro – pokój nr 8.

 • PUP Lubartów - Aktywizacja osób 30 lat i więcej
  Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie od 1 lipca 2021 r., realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (VII)" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.

 • PUP Lubartów - Obsługa klientów w związku z epidemią koronawirusa
  Z dniem 1 października 2021 r. Oddział w Kocku Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie zostaje zlikwidowany. Obsługa osób bezrobotnych będzie odbywać się w Urzędzie Pracy w Lubartowie, przy ulicy Klemensa Junoszy Szaniawskiego 64.

 • PUP Lubartów - Szkolenie Operator koparko-ładowarki oraz koparki jednonaczyniowej
  Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie ogłasza nabór na szkolenie Operator koparko-ładowarki (kl. III uprawnień wszystkie typy) oraz koparki jednonaczyniowej (kl. III uprawnień).

 • PUP Lubartów - Szkolenie Pracownik ds. kadrowych i płacowych
  Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie ogłasza nabór na szkolenie Pracownik ds. kadrowych i płacowych z egzaminem ECDL.

 • PUP Lubartów - Szkolenie Spawanie metodą TIG, MAG i elektryczną
  Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie ogłasza nabór na szkolenie Spawanie metodą TIG, MAG i elektryczną.

 • PUP Lubartów - Szkolenie z Księgowości komputerowej
  Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie ogłasza nabór na szkolenie Księgowość komputerowa z egzaminem ECDL.

 • PUP Lubartów - Zaproszenie dla pracodawców i osób bezrobotnych
  Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie zaprasza pracodawców oraz osoby bezrobotne do skorzystania z dostępnych rodzajów wsparcia.

 • PUP Łęczna - Szkolenia indywidualne dla przyszłego pracownika
  Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej zaprasza do korzystania ze wsparcia w postaci szkoleń indywidualnych.

 • Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lubartowskim na lata 2021-2027
  Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie w ramach realizacji projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krasnostawskim (VI)" ogłasza nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

 • Niskooprocentowane pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej w woj lubelskim
  Do 10 maja 2022 r. na terenie woj. lubelskiego realizowany jest program, w ramach którego Lubelska Fundacja Rozwoju udziela preferencyjnych pożyczek dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 • Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
  Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej oferuje kompleksowe wsparcie dla instytucji samorządowych, organizacji oraz osób bezrobotnych zainteresowanych prowadzeniem i rozwijaniem działalności społecznej lub gospodarczej z wykorzystaniem narzędzi ekonomii społecznej.

 • Projekt pn. "Stawiamy na pracę"
  Fundacja Fuga Mundi realizuje projekt ,,Stawiamy na pracę'' którego, celem jest wprowadzenie osób z niepełnosprawnością na otwarty rynek pracy. Fundacja zapewnia profesjonalną pomoc w znalezieniu zatrudnienia dostosowanego do indywidualnych potrzeb i predyspozycji.

 • PUP Biłgoraj - Szkolenia dla bezrobotnych w ramach RPO
  Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju zaprasza osoby bezrobotne powyżej 30. roku życia zainteresowane zdobyciem nowych kwalifikacji do udziału w w/w szkoleniach grupowych.

 • PUP Biłgoraj - Środki na działalność gospodarczą
  Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju prowadzi nabory wniosków osób bezrobotnych o środki na działalność gospodarczą.

 • PUP Biłgoraj - Środki na podwyższenie kwalifikacji zawodowych pracowników
  Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju zaprasza wszystkich pracodawców z terenu powiatu biłgorajskiego do składania wniosków na ogłoszony w dniach 6.10.2021 - 29.10.2021 r. nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników / pracodawcy.

 • PUP Hrubieszów - Ogłoszenie o naborze na szkolenie Cukiernik
  Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników szkolenia do wykonywania zawodu „Cukiernik”. Ponadto celem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych w zakresie objętym szkoleniem, potwierdzonych standardową procedurą oceny.

 • PUP Janów Lubelski - Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy
  Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim w związku z realizacją projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób po 30. roku życia z terenu powiatu janowskiego VII" ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla osób bezrobotnych.

 • PUP Krasnystaw - Wyposażenie stanowiska pracy osoby poniżej 30 r.ż.
  Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie w ramach realizacji projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krasnostawskim (VI)" ogłasza nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

 • PUP Krasnystaw - Wyposażenie stanowiska pracy osoby powyżej 30 r.ż.
  Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie w ramach realizacji projektu pt. „Gotowi do zmian VII" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020 ogłasza nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

 • Projekt pn. "Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji"
  Gmina Miasto Włocławek ogłasza I etap rekrutacji do projektu "Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji".

 • PUP Biłgoraj - Wyposażenie stanowiska pracy w ramach FP
  Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju od 8.10.2021 r. do wyczerpania limitu środków ogłasza nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy w ramach Funduszu Pracy dla 2 osób bezrobotnych.

 • PUP dla Miast Torunia - Ewolucja toruńskiego rynku pracy
  Powiatowy Urząd Pracy w Partnerstwie z Fundacją Przedsiębiorczy Toruń uruchamiają pierwszy w historii projekt pod nazwą „Toruński Inkubator Przedsiębiorczości" dla poszukujących impulsu do spełnienia marzenia o własnym biznesie.

 • PUP dla Miast Torunia - Szkolenia indywidualne w ramach projektu RPO
  Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia informuje o trwającym naborze wniosków na szkolenia indywidualne w ramach projektu RPO.

 • PUP Włocławek - Dotacje i refundacje
  Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku informuje, iż z dniem 18 października 2021 r. rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy.

 • PUP Włocławek - Październikowe konsultacje online
  Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku zaprasza bezrobotnych oraz pracodawców na konsultacje z doradcami online. Lista oraz kontakt znajdują się na stronie PUP.

 • Studia podyplomowe w Kujawskiej Szkole Wyższej
  Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku oferuje szeroki wachlarz studiów podyplomowych.

 • WUP Lublin - Lubelskie na rynku pracy
  "W jesiennym wydaniu Biuletynu Informacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, koncentrujemy się na problemach młodych na rynku pracy. Przyjrzymy się temu, jak postrzegają oni swoją przyszłość. Okazuje się, iż według młodych Polaków kluczowe kompetencje to otwartość i szybka adaptacja do zmian, łączenie różnych umiejętności, szybkie uczenie się oraz wiedza z obszaru IT. Są to kompetencje, których wartość bardzo wzrosła w naznaczonym niepewnością i przyspieszoną cyfryzacją okresie pandemii."

 • PUP Bydgoszcz - Zmiany w portalu praca.gov.pl
  W portalu praca.gov.pl zostały wprowadzone zmiany w obsłudze reprezentantów organizacji.

 • PUP dla Miast Torunia - Harmonogram naboru wniosków w IV kwartale
  Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia zamieszcza zaktualizowany harmonogram naboru wniosków na poszczególne formy aktywizacji zawodowej w IV kwartale 2021 r.

 • PUP dla Miast Torunia - Wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy
  Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy realizuje projekt "Szansa na lepszy start 2 – wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy" Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje o projekcie i termin kolejnego naboru.

 • Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.