• Nowe kierunki kształcenia w woj. świętokrzyskim
  O 38 nowych specjalności wzbogaci się oferta edukacyjna świętokrzyskich szkół średnich. Ich zgodność z potrzebami rynku pracy pozytywnie zweryfikowała Wojewódzka rada Rynku Pracy.

 • Publikacje Unii Europejskiej dotyczącymi BREXITu
  Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza do zapoznania się z broszurami dotyczącymi Brexitu. Materiały są dostępne w języku polskim.

 • PUP Jędrzejów - Dotacja dla przedsiębiorców prowadzących sklepiki szkolne
  PUP w Jędrzejowie informuje o naborze wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15zze4a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.).

 • PUP Jędrzejów - Szkolenia w trybie indywidualnym od osób bezrobotnych
  Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje, iż przyjmuje wnioski dotyczące skierowania na szkolenie w trybie indywidualnym od osób zarejestrowanych bezrobotnych.

 • PUP Jędrzejów - Zmiany do umów z przedsiębiorcami wramach Tarczy antykryzysowej
  Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 2021r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1192) z mocy prawa zmieniły się zapisy umów zawartych z przedsiębiorcami w ramach Tarczy antykryzysowej.

 • WUP Kielce - Komunikat dla dyrektorów szkół
  Dyrektorów szkół prowadzących kształcenie zawodowe zamierzających utworzyć w szkole nowy kierunek kształcenia - WUP w Kielcach prosi o składanie wniosków o wydanie opinii przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy o zasadności kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami rynku pracy na aktualnie obowiązującym wzorze.

 • WUP Kielce - Praca sezonowa z EURES
  Każdego roku do 850 tys. obywateli Unii Europejskiej podejmuje pracę sezonową w innym państwie członkowskim UE/EFTA. Pracownicy sezonowi zatrudnieni za granicą mają dostęp do szerokiego zestawu praw. Tymczasowy charakter ich pracy, powoduje, że są bardziej narażeni na niepewne warunki życia i pracy.

 • WUP Kielce - Rozliczenie wsparcia dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej
  W ramach tzw. tarczy antykryzysowej Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zrealizował pomoc w zakresie ochrony miejsc pracy.

 • WUP Kielce - Urząd wznawia bezpośrednią obsługę interesantów
  Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach informuje, że od 21 czerwca 2021 roku przywrócił bezpośrednią obsługę Interesantów.

 • WUP Kielce - Wsparcie sprzedaży detalicznej na terenie jednostek systemu oświaty z FGŚP
  Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach informuje o wsparciu na ochronę miejsc pracy dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną na terenie jednostek systemu oświaty z FGŚP .

 • PUP Lwówek Śląski - Nabór wniosków wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie
  Powiatowy Urząd Pracy w Lwówku Śląskim zaprasza osoby bezrobotne do 30. roku życia do składania wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie.

 • PUP Lwówek Śląski - Nabór wniosków wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej
  Powiatowy Urząd Pracy w Lwówku Śląskim zaprasza osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy do składania wniosków o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

 • PUP Lwówek Śląski - Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza na webinarium
  Powiatowy Urząd Pracy w Lwówku Śląskim zaprasza osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy do składania wniosków o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

 • PUP Malbork - Kreuj obraz zawodowy - zrób profesjonalne zdjęcie do CV
  Passport Photo Online i PhotoAiD to platformy, które pozwalają na łatwe przygotowanie fotografii dokumentowej, na przykład: zdjęcia do paszportu, wizy, dowodu osobistego czy prawa jazdy. Jednak możliwość serwisów na tym się nie kończy! Dzięki generatorowi zdjęć można również stworzyć idealną fotografię do CV.

 • PUP Wołomin - Bezpłatne webinary realizowane przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
  CIiPKZ w Warszawie zaprasza wszystkie osoby przygotowujące się do poszukiwania zatrudnienia, osoby chętne by przeanalizować własne możliwości zawodowe, a także osoby planujące założenie własnej działalności gospodarczej oraz osoby chcące rozwinąć umiejętności osobiste przydatne podczas poszukiwania pracy, w samej pracy i poza nią, do uczestnictwa w bezpłatnych webinarach

 • WUP Opole - Trwa rekrutacja do projektu pn. "Opolskie staże z PO WERem"
  Rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób ciągły od października 2020 roku do końca grudnia 2022 roku.

 • PUP Białystok - Nabór wniosków o dotację mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy prowadzących sklepiki szkolne
  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że od dnia 23 lipca r. 2021 r. rozpoczyna nabór wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy.

 • PUP Jaworzno - Nowy Punkt Potwierdzający Profil Zaufany ePUAP
  Informujemy, że na podstawie zgody Ministerstwa Cyfryzacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie został utworzony Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego ePUAP.

 • PUP Zakopane - Unijny projekt pn." Łap skilla !" - II tura rekrutacji
  Wszystkich młodych pracujących Małopolan, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza do udziału w unijnym projekcie Łap skilla!

 • UP m.st. Warszawa - Aktualizacja portalu praca.gov.pl. Zmiany w obsłudze reprezentantów organizacji
  W związku z aktualizacją portalu www.praca.gov.pl przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, wprowadzono zmiany w obsłudze reprezentantów organizacji

 • PUP Myślibórz - Nabór wniosków z rezerwy KFS
  Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z rezerwy KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników.

 • PUP Sucha Beskidzka - Nabór wniosków o skierowanie na szkolenia wskazane przez osobę uprawnioną
  Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej informuje iż nadal prowadzi nabór wniosków na szkolenia indywidualne dla osób poniżej 29. roku życia.

 • PUP Świebodzin - Nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
  Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie informuje, że do 6 sierpnia przedłuża nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

 • PUP Wagrowiec - Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków rezerwy KFS
  Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków rezerwy KFS.

 • PUP Wagrowiec - Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób powyżej 29. roku życia
  Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zaprasza do składania wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.

 • PUP Wagrowiec - Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób w wieku 18-29 lat
  Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zaprasza do składania wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.

 • PUP Wagrowiec - Webinarium nt. KFS
  Webinarium dla pracodawców rozpocznie się 28 lipca br. (środa) o godzinie 10.00 za pośrednictwem internetowej platformy komunikacyjnej ZOOM.

 • PUP Wodzisław Śląski - Zaproszenie do udziału w projekcie pn. "Moja własna działalność gospodarcza IV"
  W ramach projektu dla uczestników przewidziane jest wiele form bezpłatnego wsparcia, w tym dotacje na otwarcie własnej firmy.

 • PUP Wodzisław Śląski - Zaproszenie do udziału w projekcie pn. „Młodzi aktywni! Rynek pracy czeka na Ciebie!”
  W ramach projektu dla uczestników przewidziane są szkolenia.

 • PUP Białystok - Szkolenia dla osób z niepełnosprawnością poszukujących pracy
  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza osoby zarejestrowane w urzędzie pracy jako osoby niepełnosprawne poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu do składania wniosków o szkolenie.

 • PUP Białystok - Środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osoby z niepełnosprawnością
  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza osoby z niepełnosprawnością zamieszkałe na terenie powiatu białostockiego zarejestrowane w urzędzie pracy oraz zainteresowane przyznaniem jednorazowych środków na podjęcie własnej działalności gospodarczej do składania wniosków.

 • PUP Białystok - Zmiana formularza rozliczeniowego w ramach dotacji, oraz refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że od dnia 19 lipca 2021 r. obowiązują nowe wersje formularzy będące załącznikiem do niektórych umów.

 • PUP Białystok - Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby z niepełnosprawnością
  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza pracodawców do składania wniosków.

 • PUP Jaworzno - Nabór wniosków na bony zatrudnieniowe
  Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie zaprasza osoby bezrobotne do 30. roku życia do wnioskowania o bon zatrudnieniowy.

 • PUP Jaworzno - Nabór wniosków na dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej
  Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie informuje o planowanym naborze wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach dwóch projektów.

 • GUP Kraków - Nabór wniosków w związku z poniesionymi kosztami opieki na dziecko do lat sześciu lub osobę zależną
  Grodzki Urząd Pracy w Krakowie przypomina o trwającym naborze wniosków o zwrot części kosztów poniesionych w związku z opieką nad dzieckiem lub dziećmi do lat sześciu albo osobą zależną, czyli taką, która ze względu na stan zdrowia lub wiek wymaga stałej opieki i jest połączona więzami rodzinnymi, powinowactwem lub zamieszkuje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą bezrobotną.

 • PUP Łódź - Nabór wniosków o wydanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (V)"
  Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż w dalszym ciągu prowadzi nabór wniosków o wydanie bonu na zasiedlenie.

 • PUP Opole - Zajęcia informacyjne dla osób zainteresowanych dotacją na założenie własnej firmy
  Powiatowy Urząd Pracy w Opolu informuje, że zaprasza zainteresowanych ubieganiem się o dotację na założenie własnej działalności gospodarczej na webinarium, które odbędzie się 29.07.2021r. o godz. 10.00.

 • PUP Wrocław - Warsztaty dla bezrobotnych
  Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Wrocławiu zaprasza do udziału w organizowanych warsztatach.

 • PUP Kędzierzyn-Koźle - Nabór wniosków o przyznanie środków rezerwy z KFS na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników
  Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków rezerwy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników.

 • PUP Kędzierzyn-Koźle - Opolskie dotacje z PO WERem
  Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu informuje, że trwa nabór do projektu „Opolskie dotacje z PO WERem".

 • Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A - Projekt pn. "Mój biznes - moja przyszłość"
  Aktualnie trwa druga tura naboru do projektu.

 • GAPR Sp. z o.o. - Wyższe kwalifikacje – to się opłaca
  Projekt jest skierowany do osób, które zainteresowane są zdobyciem kwalifikacji i doświadczenia w zawodzie samodzielnego księgowego.

 • PUP Lublin - Środki na działalność gospodarczą
  Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie posiada środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób poniżej 30. roku życia.

 • PUP Ruda Śląska - Ciągły nabór wniosków o środki na działalność gospodarczą
  Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej informuje, że od 5 lipca br. zostaje uruchomiony ciągły nabór wniosków o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.

 • PUP Ruda Śląska - Jak rekrutować i nie dać się zwariować?
  Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej informuje, że od 5 lipca br. zostaje uruchomiony ciągły nabór wniosków o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.

 • PUP Rybnik - Projekt unijny pn. "Moja własna działalność gospodarcza IV"
  Kancelaria Radców Prawnych PRO IUSTITIA z siedzibą w Żorach ogłasza nabór do projektu „Moja własna działalność gospodarcza IV".

 • PUP Kwidzyn - Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej
  Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie prowadzi nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 • PUP Nowa Sól - Nabór wniosków o zawarcie umowy na zorganizowanie stażu
  Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli prowadzi nabór wniosków o zawarcie umowy na zorganizowanie stażu w ramach PO WER pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nowosolskim (VI) współfinansowanego z EFS".

 • PUP Pszczyna - Nabór wniosków w ramach projektu pn. "Razem po sukces Aktywizacja osób młodych, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. lub będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w powiecie pszczyńskim"
  Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie informuje, że nabór jest cały czas prowadzony.

 • Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.