• PUP Płońsk - Bon na zasiedlenie
  Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku od dnia 29.09.2023 roku do wyczerpania limitu środków ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla zarejestrowanych osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie płońskim (I)".

 • PUP Płońsk - Projekt "Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie płońskim (I)"
  Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku realizuje projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie płońskim (I)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+ w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027.

 • PUP Płońsk - Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy
  Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku od dnia 29.09.2023 roku do wyczerpania limitu środków ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla zarejestrowanej osoby bezrobotnej w wieku 18 – 29 lat w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie płońskim (I)".

 • PUP Płońsk - Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej
  Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku zaprasza do złożenia pisemnej oferty w sprawie organizacji szkolenia pn.: „Operator koparko - ładowarki kl. III".

 • PUP Płońsk - Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej
  Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku zaprasza do złożenia pisemnej oferty w sprawie organizacji szkolenia pn.: „Kurs barberski".

 • MUP Płock - Prace interwencyjne
  Miejski Urząd Pracy w Płocku zwiększa planowaną liczbę miejsc pracy w ramach ogłoszonego od dnia 01 lutego 2023 r. naboru wniosków o organizowanie prac interwencyjnych do 40 miejsc.

 • MUP Płock - Staże dla osób bezrobotnych
  Miejski Urząd Pracy w Płocku od dnia 25 września 2023 r. ogłasza drugi w roku 2023 nabór wniosków w sprawie zawarcia umowy o zorganizowanie stażu ze środków Funduszu Pracy.

 • Oferta pracy w Sądzie Rejonowym w Piasecznie
  Sąd Rejonowy w Piasecznie poszukuje kandydatów na stanowisko Asystenta Sędziego.

 • Ogólnopolski Konkurs Gospodarczy "Firma na Medal"
  Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie zaprasza do IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gospodarczego "Firma na Medal".

 • PUP Piaseczno - dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników
  Dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków KFS.

 • PUP Piaseczno - Zatrudnienie obywateli Ukrainy
  Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie przypomina o zasadach dotyczących zatrudniania obywateli Ukrainy.

 • PUP Płock - Bon na zasiedlenie
  Starosta Płocki za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla 5 osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie płockim (I)".

 • PUP Płock - Cyberbezpieczeństwo
  Realizując obowiązek wynikający z ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1369 ze zm.) zachęcamy do zapoznania się z materiałami i informacjami, które przybliżają i pozwalają zrozumieć zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem, a także zawierają wskazówki w zakresie stosowania skutecznych sposobów zabezpieczania się przed tymi zagrożeniami.

 • PUP Płock - Rejestracja osób bezrobotnych
  Powiatowy Urząd Pracy w Płocku informuje, że rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy jest możliwa w formie elektronicznej poprzez stronę internetową www.praca.gov.pl.

 • PUP Płock - Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
  Uzupełniający nabór wniosków w sprawie finansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

 • GUP w Gdańsku - Magazynier
  GUP w Gdańsku - Magazynier

 • MUP w Olsztynie - Spotkanie informacyjne- Szkolenia impulsem do uczenia sie przez całe życie.
  MUP w Olsztynie - Spotkanie informacyjne- Szkolenia impulsem do uczenia sie przez całe życie.

 • PUP w Będzinie - Kino zawodowe - asertywność
  PUP w Będzinie - Kino zawodowe - asertywność

 • PUP w Będzinie - Kino zawodowe - Dopiąć swego, czyli jak wyznaczać cele
  PUP w Będzinie - Kino zawodowe - Dopiąć swego, czyli jak wyznaczać cele

 • PUP w Będzinie - Metody poszukiwania pracy w kraju i za granicą z uwzględnieniem sieci EURES
  PUP w Będzinie - Metody poszukiwania pracy w kraju i za granicą z uwzględnieniem sieci EURES

 • PUP w Będzinie - Metody poszukiwania pracy w kraju i za granicą z uwzględnieniem sieci EURES
  PUP w Będzinie - Metody poszukiwania pracy w kraju i za granicą z uwzględnieniem sieci EURES

 • PUP w Będzinie - Metody poszukiwania pracy w kraju i za granicą z uwzględnieniem sieci EURES
  PUP w Będzinie - Metody poszukiwania pracy w kraju i za granicą z uwzględnieniem sieci EURES

 • PUP w Będzinie - Metody poszukiwania pracy w kraju i za granicą z uwzględnieniem sieci EURES
  PUP w Będzinie - Metody poszukiwania pracy w kraju i za granicą z uwzględnieniem sieci EURES

 • PUP w Będzinie - Samoocena umiejętności i predyspozycji zawodowych z wykorzystaniem autotestów.
  PUP w Będzinie - Samoocena umiejętności i predyspozycji zawodowych z wykorzystaniem autotestów.

 • PUP w Będzinie - Samoocena umiejętności i predyspozycji zawodowych z wykorzystaniem autotestów.
  PUP w Będzinie - Samoocena umiejętności i predyspozycji zawodowych z wykorzystaniem autotestów.

 • PUP w Będzinie - Samoocena umiejętności i predyspozycji zawodowych z wykorzystaniem autotestów.
  PUP w Będzinie - Samoocena umiejętności i predyspozycji zawodowych z wykorzystaniem autotestów.

 • PUP w Będzinie - Work - life balance
  PUP w Będzinie - Work - life balance

 • PUP w Będzinie - Zarządzanie sobą w czasie i efektywna organizacja pracy
  PUP w Będzinie - Zarządzanie sobą w czasie i efektywna organizacja pracy

 • PUP w Biłgoraju - Vademecum rynku pracy dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy
  PUP w Biłgoraju - Vademecum rynku pracy dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy

 • PUP w Biłgoraju - Vademecum rynku pracy dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy
  PUP w Biłgoraju - Vademecum rynku pracy dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy

 • PUP w Częstochowie - Pomocnik operatora produkcji
  PUP w Częstochowie - Pomocnik operatora produkcji

 • PUP w Gorlicach - Kompetencje zawodowe - poznaj swój potencjał
  PUP w Gorlicach - Kompetencje zawodowe - poznaj swój potencjał

 • PUP w Pucku - EURES - praca za granicą.
  PUP w Pucku - EURES - praca za granicą.

 • PUP w Pucku - Poznaj usługi i instrumnety rynku pracy. Rynek pracy bez tajemnic.
  PUP w Pucku - Poznaj usługi i instrumnety rynku pracy. Rynek pracy bez tajemnic.

 • PUP w Sieradzu - Kompetencje cyfrowe osób młodych
  PUP w Sieradzu - Kompetencje cyfrowe osób młodych

 • PUP w Świętochłowicach - Rozmowa kwalifikacyjna - autoprezentacja
  PUP w Świętochłowicach - Rozmowa kwalifikacyjna - autoprezentacja

 • PUP w Zabrzu - Rynek pracy, usługi i instrumenty oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu" - spotkanie informacyjne
  PUP w Zabrzu - Rynek pracy, usługi i instrumenty oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu" - spotkanie informacyjne

 • Mazowsze 2023 - Niepełnosprawność bez barier zawodowych
  Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego zaprasza osoby niepełnosprawne do udziału w projekcie „Mazowsze 2023 – Niepełnosprawność bez barier zawodowych", realizowanym przez Fundację Edukacji Nowoczesnej.

 • PUP Ostrów Mazowiecka - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych
  Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej informuje, iż w okresie od 1.07.2023 r. do 31.12.2024 r. realizuje projekt pod nazwą "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie ostrowskim (I)".

 • PUP Ostrów Mazowiecka - Środki na podjęcie działalności gospodarczej
  Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej realizując projekt "Aktywizacja bezrobotnych w powiecie ostrowskim (I)" zaprasza do składania wniosków o udzielanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (wnioskuje osoba bezrobotna, kwota dofinansowania – 25 000,00 zł).

 • PUP Otwock - Nabór wniosków na szkolenia
  Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku informuje, iż ogłasza nabór wniosków na szkolenia w ramach środków z Funduszu Pracy od 15.09.2023 r.

 • PUP Otwock - Rekrutacja na szkolenia indywidualne
  Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku zaprasza osoby bezrobotne do udziału w szkoleniach indywidualnych w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie otwockim (I)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

 • PUP Piaseczno - Doręczenia elektroniczne
  Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie informuje, że od dnia 1.07.2022 r. wszelkie podania/pisma/wnioski/informacje/wyjaśnienia należy przesyłać na adres do doręczeń elektronicznych, natomiast przesyłanie ich na adres poczty elektronicznej (e-mailem) pozostawia się bez rozpoznania.

 • PUP Piaseczno - Punkt kontaktowy
  Punkt kontaktowy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie tel. (22) 484 26 36 jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:30 – 15:00.

 • PUP Powiat Warszawski Zachodni - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych
  Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od 1.07.2023 r. do 31.12.2024 r. realizuje projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie warszawskim zachodnim (I)" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

 • PUP Powiat Warszawski Zachodni - Nabór na szkolenie
  Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, iż prowadzi rekrutację na szkolenie grupowe pn. „Kurs komputerowy ECDL w zakresie Modułu B2 i Modułu B3" w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie warszawskim zachodnim (I)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

 • Zwiększona kwota Pożyczki Hipotecznej od Pożyczek Mazowieckich
  Przedsiębiorco, teraz zwiększona kwota Pożyczki Hipotecznej od Pożyczek Mazowieckich!

 • Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach - Kompetencje cyfrowe
  Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach - Kompetencje cyfrowe

 • PUP w Białogardzie - CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWDOWEJ BEZ TAJEMNIC.
  PUP w Białogardzie - CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWDOWEJ BEZ TAJEMNIC.

 • PUP w Białogardzie - CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ BEZ TAJEMNIC
  PUP w Białogardzie - CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ BEZ TAJEMNIC

 • Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.