• PUP Lublin - Wsparcie psychologiczne
  Urząd pracy informuje, że osoby potrzebujące wsparcia psychologicznego mogą korzystać z porad psychologów zatrudnionych w urzędzie w formie konsultacji telefonicznej.

 • PUP Wschowa - Pożyczki dla przedsiębiorców
  Powiatowym Urzędzie Pracy we Wschowie informuje o możliwości zdobycie pożyczki dla przedsiębiorców ze środków UE.

 • PUP Nowa Sól - Potrzebujemy Ciebie
  Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli zamieścił prośbę o wsparcie w ciągłości dostawy leków w imieniu Polskiej Grupy Farmaceutycznej.

 • PUP Nowa Sól - Telefoniczny i elektroniczny kontakt z urzędem
  W związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem SARS-CoV-2 Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli od 16 marca jest nieczynny dla interesantów. Kontakt z pracownikami urzędu jest możliwy telefonicznie i elektronicznie.

 • PUP Słubice - Informacja o działalności urzędu
  Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach ogłosił informację odnośnie funkcjonowania urzędu pracy w związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-COV-2 oraz stanem epidemii.

 • PUP Strzelce Krajeńskie - Aktualna obsługa klientów w urzędzie
  Mając na uwadze stan zagrożenia epidemicznego oraz przypadki nieodpowiedzialnego zachowania klientów urząd informuje, że od środy 18 marca 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich nie będzie prowadził obsługi bezpośredniej interesantów. Z przyczyn organizacyjnych biuro zamiejscowe PUP w Dobiegniewie zostaje zamknięte do odwołania.

 • PUP Strzelce Krajeńskie - Informacja dla organizatorów stażu oraz osób bezrobotnych odbywających staż
  Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich ogłosił informacje dotyczące organizatorów stażu oraz osoby bezrobotne odbywające staż o obecnej sytuacji związanej ze stanem epidemicznym.

 • PUP Strzelce Krajeńskie - Wskazówka dla osób powracajacych z zagranicy
  Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich zamieścił informacje dotyczące osób powracających z zagranicy i rejestrujących się w urzędzie.

 • PUP Sulęcin - Informacja dla pracodawców ubiegających się o zatrudnienie cudzoziemca
  Powiatowym Urzędzie Pracy w Sulęcinie ogłosił informacje dla pracodawców ubiegających się o zatrudnienie cudzoziemca w związku z płatnościami dotyczącymi zezwolenia i oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy.

 • PUP Sulęcin - Procedura obsługi klientów
  Powiatowym Urzędzie Pracy w Sulęcinie informuje o procedurach obsługi klientów w w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

 • PUP Świebodzin - Kontakt z pracownikami urzędu
  Powiatowym Urzędzie Pracy w Świebodzinie informuje o aktualnej formie obsługi swoich klientów.

 • PUP Świebodzin - Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia
  Powiatowym Urzędzie Pracy w Świebodzinie przypomina o możliwości zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia przez zarejestrowaną osobę bezrobotną.

 • PUP Gorzów Wielkopolski - Nowe zasady obsługi klientów
  W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa SARS-Cov-2, zarządzeniem Starosty Powiatu Gorzowskiego od 16 marca br. do odwołania zostaje zamknięta obsługa klientów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorzowie Wielkopolskim oraz filiach w Witnicy i Kostrzynie n/Odrą.

 • PUP Krosno Odrzańskie - Informacja MRPiPS
  Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim zamieścił informację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącą obsługi klientów.

 • PUP Krosno Odrzańskie - Jak założyć Profil Zaufany
  Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim udostępnił instrukcję dotyczącą profilu zaufanego ePUAP.

 • PUP Krosno Odrzańskie - Jak zarejestrować się elektronicznie
  Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim udostępnił instrukcję elektronicznej rejestracji jako osoba bezrobotna. W zależności od przekazywanych indywidualnych danych, proces rejestracji może się w różnić. Należy podawać tylko prawidłowe, zgodne ze stanem faktycznym dane.

 • PUP Międzyrzecz - Aktywni mogą więcej
  Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu informuje o realizacji projektu dla osób powyżej 30. roku życia realizowanym w roku 2020 pn. "Aktywni mogą więcej (VI)".

 • PUP Międzyrzecz - Komunikat dot. cudzoziemców
  W związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem SARS-CoV-2 Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu ogranicza ilość przyjmowanych interesantów i zaleca przesyłanie wniosków dotyczących pracy cudzoziemców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej poprzez stronę internetową www.praca.gov.pl.

 • PUP Międzyrzecz - Ważna informacja dla klientów
  Z uwagi na zagrożenie rozprzestrzeniania się koronawirusa Sars-CoV-2, urząd pracy informuje, że od wtorku 17 marca 2020 roku zmianie ulega procedura obsługi klientów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Międzyrzeczu, Filii PUP w Skwierzynie.

 • PUP dla Miasta Torunia - zasiłek, stypendium na konto
  Nie podałeś jeszcze rachunku bankowego do wypłaty zasiłku lub stypendium? Możesz go podać teraz.

 • PUP Świdnica - Informacja dla osób odbywających staże, które będą sprawowały opiekę nad zdrowym dzieckiem do lat 8
  Nieobecność na stażu z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8, wynikająca z zamknięcia placówek oświatowych, zostanie uznana za usprawiedliwioną.

 • PUP Świdnica - Wstrzymanie naboru wniosków
  Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy informuje, iż od dnia 16.03.2020r. do odwołania wstrzymujemy nabory wniosków.

 • UP m.st Warszawa - Wstrzymanie naboru wniosków
  Urząd Pracy m. st. Warszawy uprzejmie informuje, że od dnia 20.03.2020 r. czasowo wstrzymuje nabory wniosków dotyczących usług i instrumentów rynku pracy finansowanych z podstawowego limitu środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • PUP Świdnica - Komunikat dotyczący obsługi klientów w urzędzie
  W okresie od dnia 23 marca 2020 r. do odwołania Powiatowy Urząd Pracy zawiesza bezpośrednią obsługę interesantów.

 • PUP Świdnica - Zwrot kosztów dojazdu
  Nabór wniosków o przyznanie zwrotu kosztów przejazdu został wstrzymany do odwołania. Osoby zainteresowane zwrotem będą mogły złożyć wnioski po ponownym uruchomieniu naboru.

 • PUP Włodawa - Informacja dla pracodawców
  Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie, mając na uwadze stan zagrożenia epidemicznego i związanymi z tym problemami, proponuje korzystanie z komunikacji zdalnej i usług elektronicznych udostępnianych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 • PUP Włodawa - Zawieszenie bezpośredniej obsługi interesantów
  Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie zawiesza bezpośrednią obsługę interesantów/klientów.

 • PUP Zamość - Prośba o ograniczenie wizyt w urzędzie
  W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-COV-2 powodującego chorobę CONVID - 19, Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu zwraca się z prośbą do klientów o ograniczenie osobistych wizyt do minimum.

 • PUP Tomaszów Lubelski - Informacja dla zatrudniających cudzoziemców
  W związku z nadzwyczajną sytuacją epidemiologiczną w Polsce związaną z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2, składanie wniosków w sprawie wydania zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca i rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi możliwe będzie tylko przez Internet.

 • PUP Tomaszów Lubelski - Rejestracja w tylko przez internet
  W związku z nadzwyczajną sytuacją epidemiologiczą w Polsce związaną z zagrożeniem koronawirusem rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy od dnia 13.03.2020 r. do odwołania odbywa się tylko przez internet.

 • PUP Tomaszów Lubelski - Współpraca z instytucjami pomocy społecznej i integracji społecznej
  Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim, w związku z realizacją w okresie 01.01.2020-30.06.2021 projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tomaszowskim (V)" zaprasza do współpracy instytucje pomocy społecznej i integracji społecznej funkcjonujące na terenie powiatu tomaszowskiego.

 • PUP Opole - Komunikat dotyczący realizacji staży
  PUP w Opolu informuje o zasadach realizacji staży w związku z panującym zagrożeniem epidemiologicznym.

 • UP m.st. Warszawy - Wstrzymanie naboru wniosków
  Urząd Pracy m. st. Warszawy publikuje listę wniosków, których składanie zostaje wstrzymane do odwołania.

 • PUP Świdnik - Obowiązkowa wizyta a kwarantanna
  Niestawienie się przez osobę bezrobotną objętą kwarantanną w wyznaczonym przez PUP w Świdniku terminie lub nieobecność na szkoleniu, stażu, przygotowaniu zawodowym, czy innej formie aktywizacji będzie traktowane jako usprawiedliwiona przyczyna niestawiennictwa lub nieobecności.

 • PUP Tomaszów Lubelski - Komunikat w sprawie ograniczenia dostępu interesantów
  Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim wprowadził ograniczony dostęp do urzędu dla interesantów.

 • Zarządzenie Dyrektora PUP w Świdniku
  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku opublikował zarządzenie Dyrektora PUP w Świdniku w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego na obszarze RP.

 • Pracownik i przedsiębiorca w obliczu koronawirusa - praktyczny poradnik
  Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na swojej stronie prezentuje poradniki i wskazówki dla przedsiębiorców i pracowników w obliczu epidemii koronawirusa.

 • PUP Parczew - Wykaz porad grupowych w II kwartale 2020 roku
  Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie zaprasza do udziału w poradach grupowych w II kwartale 2020 roku.

 • PUP Puławy - Informacja dla pracodawców planujących zatrudnienie cudzoziemców
  W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski Koronowirusa Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz świadczenia o powierzeniu wykonywania pracy dla cudzoziemców od dnia 16 marca 2020 r. (poniedziałek) będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej.

 • PUP Puławy - Informacja dotycząca rejestracji
  W związku zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem, od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania ulega zmianie organizacja pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach - wejście na teren urzędu zostaje zamknięte.

 • PUP Puławy - Zmiana pracy urzędu
  W związku zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem, od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania ulega zmianie organizacja pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach - wejście na teren urzędu zostaje zamknięte.

 • PUP Radzyń Podlaski - Komunikat dla klientów urzędu
  Z dniem 16 marca 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim wprowadza ograniczenia w przyjęciach interesantów.

 • PUP Radzyń Podlaski - Numery telefonów wewnętrznych urzędu
  Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim podał swoim klientom numery telefonów, pod którymi dostępni są pracownicy urzędu.

 • PUP Ryki - Dla osób rejestrujących się jedynie w celu uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego
  W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz kierując się bezpieczeństwem klientów i pracowników urzędu zachęcamy osoby, które chcą zarejestrować się w Urzędzie Pracy w Rykach jedynie celem uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego, do przemyślenia decyzji i uwzględnienia możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia przez członka rodziny.

 • PUP Ryki - Informacja dotycząca pracy urzędu
  W związku z nadzwyczajną sytuacją epidemiologiczną w Polsce, związaną z zagrożeniem koronawirusem, Powiatowy Urząd Pracy w Rykach oraz Filia w Dęblinie zawiesza z dniem 16 marca 2020 r. do odwołania bezpośrednią obsługę interesantów.

 • Poradnik - Jak się zarejestrować przy użyciu profila zaufanego
  Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej umieścił poradnik dla osób chcących dokonać rejestracji w urzędzie pracy przy użyciu profilu zaufanego ePUAP.

 • Poradnik - Jak założyć profil zaufany ePUAP
  Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej umieścił poradnik dla osób chcących założyć swój profil zaufany ePUAP.

 • Projekt "Absolwent w drodze do kariery"
  Fundacja Heros zaprasza osoby z niepełnosprawnością do wzięcia udziału w projekcie pt. „Absolwent w drodze do kariery!" współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 • PUP Łęczna - Ważna informacja dla klientów
  W związku z zagrożeniem epidemicznym Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej czasowo zmienia zasady funkcjonowania.

 • PUP Łuków - Dla osób powracających z zagranicy
  Osoby powracające z zagranicy z terenów zagrożonych koronawirusem proszone są o niezgłaszanie się do urzędu tylko w celu objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.