• Video ZL
  22.11.2022

  Urząd pracy wykreśla bezrobotnego z rejestru osób bezrobotnych, jeśli pozostaje on nieprzerwanie przez 90 dni niezdolny do pracy wskutek choroby. Ta reguła nie odnosi się jednak do kobiet w ciąży.

 • Video ZL
  07.11.2022

  Jako bezrobotny powinieneś poinformować urząd pracy o każdej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia.

 • Video ZL
  07.11.2022

  Nie czekaj, aż urząd pracy wyznaczy Ci termin wizyty. Kolejnego dnia po zakończonym zwolnieniu zgłoś się do urzędu pracy w celu potwierdzenia swojej zdolności i gotowości do podjęcia zatrudnienia.

 • Video ZL
  07.11.2022

  Czy po zarejestrowaniu jako bezrobotny zdarzyło Ci się chorować? Zastanawiasz się, czy kolejne zwolnienie lekarskie wpłynie na Twój status?

 • Video ZL
  19.09.2022

  Urząd pracy wykreśli Cię z rejestru osób bezrobotnych, jeśli pozostaniesz niezdolny do pracy wskutek choroby nieprzerwanie przez 90 dni (nie dotyczy to kobiet w ciąży). Potwierdzeniem wyrejestrowania jest pisemna decyzja urzędu.

 • Video ZL
  12.09.2022

  Jednym z warunków, jakie należy spełniać, aby uzyskać status osoby bezrobotnej jest oświadczenie o pełnej zdolności i gotowości do podjęcia pracy. Zdarzają się jednak sytuacje, od nas niezależne, które powodują brak takiej gotowości.

 • Video ZL
  16.08.2022

  Oprócz znanych dotąd form kontaktu z konsultantami Zielonej Linii (telefon, czat, e-mail), teraz informacje o rynku pracy mogą uzyskać również osoby niesłyszące lub słabosłyszące, posługujące się polskim językiem migowym (PJM).

 • Video ZL
  20.07.2022

  Jeśli zostaniesz skierowany na szkolenie i nie ukończysz go z własnej winy, zobowiązany będziesz do zwrotu kosztów szkolenia.

 • Video ZL
  20.07.2022

  Jeśli posiadasz status osoby bezrobotnej i w tym okresie jesteś uprawniony do zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium z tytułu udziału w szkoleniu, pamiętaj, że masz prawo wyboru świadczenia.

 • Video ZL
  29.06.2022

  Jeśli w trakcie szkolenia podejmiesz zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, masz prawo do jego ukończenia bez ponoszenia kosztów.

 • Video ZL
  29.06.2022

  Jeśli uczęszczasz na szkolenie i pobierasz z tego tytułu stypendium, przysługuje Ci odszkodowanie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 • Video ZL
  29.06.2022

  Uczestnik szkolenia otrzymuje co miesiąc stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych (jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin).

 • Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.
  Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.