• Video ZL
  13.05.2022

  O skierowanie na szkolenie można starać się na różne sposoby.

 • Video ZL
  13.05.2022

  Szkolenie w którym uczestniczy osoba bezrobotna lub poszukująca pracy musi być prowadzone przez instytucję wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

 • Video ZL
  13.05.2022

  Powiatowy urząd pracy inicjuje i organizuje szkolenia osób bezrobotnych w formie grupowej oraz indywidualnej.

 • Video ZL
  13.05.2022

  Szkolenie finansowane przez PUP może trwać do 6 miesięcy, a gdy wymaga tego program – nawet do 12 miesięcy.

 • Video ZL
  13.05.2022

  Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy organizowane są po to, aby podnieść kwalifikacje zawodowe osoby bezrobotnej.

 • Video ZL
  13.05.2022

  Koszt szkolenia indywidualnego w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia.

 • Video ZL
  13.05.2022

  Skierowanie na szkolenie może dostać zarejestrowana w urzędzie pracy osoba bezrobotna, ale także osoba poszukująca pracy, która spełnia warunki ustawy.

 • Video ZL
  28.12.2021

  Starosta może przeprowadzać kontrolę u pracodawcy, który otrzymał wsparcie z KFS.

 • Video ZL
  28.12.2021

  Tym razem pod lupę bierzemy sytuację, kiedy kształcący się pracownik rozwiązuje umowę z pracodawcą.

 • Video ZL
  18.11.2021

  W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku starosta uzasadnia odmowę dofinansowania ze środków KFS.

 • Video ZL
  18.11.2021

  Umowa o dofinansowanie ze środków KFS może zostać zawarta tylko na działania, które jeszcze się nie rozpoczęły.

 • Video ZL
  18.11.2021

  Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, starosta z pracodawcą zawierają umowę określającą szczegółowe warunki wsparcia.

 • Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.
  Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.