Powrót

Aktualne wskaźniki

Aktualne wskaźniki

 • Zasiłki i świadczenia

  Zasiłek dla bezrobotnych
    Zasiłek dla bezrobotnych - 80% Zasiłek dla bezrobotnych - 100% Zasiłek dla bezrobotnych - 120%
  W okresie pierwszych trzech miesięcy 705,10 zł brutto
  620,64 zł netto
  881,30 zł brutto
  763,98 zł netto
  1 057,60 zł brutto
  908,42 zł netto
  W okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku 553,60 zł brutto
  495,78 zł netto
  692,00 zł brutto
  609,72 zł netto
  830,40 zł brutto
  722,66 zł netto
  Świadczenia dla bezrobotnych
    20% kwoty zasiłku 100% kwoty zasiłku 120% kwoty zasiłku
  Kwota 176,30 zł 881,30 zł 1 057,60 zł
  Rodzaj świadczenia Stypendium szkoleniowe, Stypendium studia podyplomowe Stypendium kontynuacja nauki Stypendium szkoleniowe, Stypendium stażowe, Stypendium przygotowanie zawodowe dorosłych

  Warto wiedzieć

  • Prace społecznie użyteczne - 8,70 zł/godz.
  • Dodatek aktywizacyjny do 50% zasiłku - 440,70 zł
  • Premia przygotowanie zawodowe dorosłych - 512,50 zł/m-c
  • Wydatki poniesione na uczestnika pzd 2% przeciętnego wynagrodzenia za pracę - 106,63 zł/m-c
  • Świadczenie przedemerytalne - 1 210,99
 • Wynagrodzenia


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

 • Praca i firma
  Rekrutacja, Własna firma,
  Kodeks pracy

 • Urząd pracy
  Rejestracja, Podnoszenie kwalifikacji, Wsparcie zatrudnienia, Świadczenia

 • Pracodawcy
  Dotacje na zatrudnianie pracowników, Zatrudnianie osób niepełnosprawnych, Zatrudnianie cudzoziemców, Szkolenia i usługi rynku pracy