Powrót

Aktualne wskaźniki

Aktualne wskaźniki

 • Zasiłki i świadczenia

  Zasiłek dla bezrobotnych
    Zasiłek dla bezrobotnych - 80% Zasiłek dla bezrobotnych - 100% Zasiłek dla bezrobotnych - 120%
  W okresie pierwszych trzech miesięcy 689,20 zł brutto
  603,17 zł netto
  861,40 zł brutto
  741,87 zł netto
  1 033,70 zł brutto
  880,67 zł netto
  W okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku 541,10 zł brutto
  483,49 zł netto
  676,40 zł brutto
  592,52 zł netto
  811,70 zł brutto
  701,65 zł netto
  Świadczenia dla bezrobotnych
    20% kwoty zasiłku 100% kwoty zasiłku 120% kwoty zasiłku
  Kwota 172,30 zł 861,40 zł 1 033,70 zł
  Rodzaj świadczenia Stypendium szkoleniowe, Stypendium studia podyplomowe Stypendium kontynuacja nauki Stypendium szkoleniowe, Stypendium stażowe, Stypendium przygotowanie zawodowe dorosłych

  Warto wiedzieć

  • Prace społecznie użyteczne - 8,50 zł/godz.
  • Dodatek aktywizacyjny do 50% zasiłku - 430,70 zł
  • Premia przygotowanie zawodowe dorosłych - 500,90 zł/m-c
  • Wydatki poniesione na uczestnika pzd 2% przeciętnego wynagrodzenia za pracę - 106,63 zł/m-c
  • Świadczenie przedemerytalne - 1 210,99
 • Wynagrodzenia


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

 • Praca i firma
  Rekrutacja, Własna firma,
  Kodeks pracy

 • Urząd pracy
  Rejestracja, Podnoszenie kwalifikacji, Wsparcie zatrudnienia, Świadczenia

 • Pracodawcy
  Dotacje na zatrudnianie pracowników, Zatrudnianie osób niepełnosprawnych, Zatrudnianie cudzoziemców, Szkolenia i usługi rynku pracy