Powrót

Dofinansowanie zatrudnienia

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2024-01-11

Pracodawcy, którzy zamierzają zatrudnić osobę bezrobotną, zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe, związane z tym zatrudnieniem. Tego rodzaju działanie przynosi obustronne korzyści: pracodawcy mogą zminimalizować koszty związane z zatrudnieniem nowego pracownika, a osoby bezrobotne mają w ten sposób większe szanse na znalezienie zatrudnienia.

Z jakich form wsparcia mogą korzystać pracodawcy?

Jeśli jesteś zainteresowany pomocą z urzędu pracy i jednocześnie chciałbyś przeciwdziałać bezrobociu, możesz ubiegać się o refundację kosztów poniesionych na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych, możesz również, korzystając z oddzielnej formy wsparcia, ubiegać się o  jednorazową refundację kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne. Inne formy wsparcia kierowane do pracodawców, to między innymi refundacja doposażenia stanowiska pracy lub organizacja stażu.

W poniższym dziale znajdziesz szczegółowe informacje na temat  ww. form wsparcia oraz innych instrumentów rynku pracy.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Napisz do nas - Zielona Linia

Znajdź swój urząd pracy

Wpisz lub wybierz co najmniej jedno kryterium z formularza poniżej. Aplikacja automatycznie podpowie Ci, jakie urzędy pracy znajdują się w wybranej przez Ciebie lokalizacji.Pokaż/ukryj panel komentarzy