Powrót

Dofinansowanie zatrudnienia

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2024-03-14

Pracodawcy, którzy zamierzają zatrudnić osobę bezrobotną, zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe, związane z tym zatrudnieniem. Tego rodzaju działanie przynosi obustronne korzyści: pracodawcy mogą zminimalizować koszty związane z zatrudnieniem nowego pracownika, a osoby bezrobotne mają w ten sposób większe szanse na znalezienie zatrudnienia.

Z jakich form wsparcia mogą korzystać pracodawcy?

Jeśli jesteś zainteresowany pomocą z urzędu pracy i jednocześnie chciałbyś przeciwdziałać bezrobociu, możesz ubiegać się o refundację kosztów poniesionych na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych, możesz również, korzystając z oddzielnej formy wsparcia, ubiegać się o jednorazową refundację kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne. Inne formy wsparcia kierowane do pracodawców, to między innymi refundacja doposażenia stanowiska pracy lub organizacja stażu.

W poniższym dziale znajdziesz szczegółowe informacje na temat ww. form wsparcia oraz innych instrumentów rynku pracy.

 

Przed złożeniem wniosku upewnij się, że właściwy urząd pracy posiada środki na sfinansowanie wybranej przez Ciebie formy wsparcia.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Napisz do nas - Zielona Linia

Znajdź swój urząd pracy

Wpisz lub wybierz co najmniej jedno kryterium z formularza poniżej. Aplikacja automatycznie podpowie Ci, jakie urzędy pracy znajdują się w wybranej przez Ciebie lokalizacji.Pokaż/ukryj panel komentarzy