Bezrobotni i poszukujący pracy

Odwiedź nas na Facebooku

Czy dostęp do informacji na stronie jest przejrzysty i intuicyjny?

Przejrzystość informacji na stronie


Zapraszamy do wyrażenia opinii na temat naszej działalnosci

Zobacz wyniki ostatniej sondy

Oceń nas
Napisz do nas

 

Zamknij
Skip to Content

1304,10 zł

Zasiłek
dla bezrobotnych
(podstawowy 100%)

3010 zł

Minimalne
wynagrodzenie
obowiązujące w 2022 r.

19,70 zł

Minimalna
stawka godzinowa
obowiązująca w 2022 r.

4,8%

Stopa bezrobocia
rejestrowanego
w sierpniu 2022 r.

1063,89 zł

Stawka ubezpieczenia
społecznego (standardowa)
obowiązująca w 2022 r.

270,63 zł

Stawka ubezpieczenia
społecznego (preferencyjna)
obowiązująca w 2022 r.

381,81 zł

Stawka
ubezpieczenia zdrowotnego
obowiązująca w 2021 r.

87,05 zł

Stawka
na Fundusz pracy

 • 19.09.2022

  Urząd pracy wykreśli Cię z rejestru osób bezrobotnych, jeśli pozostaniesz niezdolny do pracy wskutek choroby nieprzerwanie przez 90 dni (nie dotyczy to kobiet w ciąży). Potwierdzeniem wyrejestrowania jest pisemna decyzja urzędu.

 • 20.07.2022

  Jeśli posiadasz status osoby bezrobotnej i w tym okresie jesteś uprawniony do zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium z tytułu udziału w szkoleniu, pamiętaj, że masz prawo wyboru świadczenia.

 • 20.07.2022

  Jeśli zostaniesz skierowany na szkolenie i nie ukończysz go z własnej winy, zobowiązany będziesz do zwrotu kosztów szkolenia.

 • 12.09.2022

  Jednym z warunków, jakie należy spełniać, aby uzyskać status osoby bezrobotnej jest oświadczenie o pełnej zdolności i gotowości do podjęcia pracy. Zdarzają się jednak sytuacje, od nas niezależne, które powodują brak takiej gotowości.

 • 16.08.2022

  Oprócz znanych dotąd form kontaktu z konsultantami Zielonej Linii (telefon, czat, e-mail), teraz informacje o rynku pracy mogą uzyskać również osoby niesłyszące lub słabosłyszące, posługujące się polskim językiem migowym (PJM).

 • 13.05.2022

  Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy organizowane są po to, aby podnieść kwalifikacje zawodowe osoby bezrobotnej.

 • 29.06.2022

  Jeśli uczęszczasz na szkolenie i pobierasz z tego tytułu stypendium, przysługuje Ci odszkodowanie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 • 29.06.2022

  Jeśli w trakcie szkolenia podejmiesz zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, masz prawo do jego ukończenia bez ponoszenia kosztów.

 • 29.06.2022

  Uczestnik szkolenia otrzymuje co miesiąc stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych (jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin).

 • Przydatne informacje