Powrót

Gwarancje dla młodzieży

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-01-28

Zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej „Pracując wspólnie na rzecz młodych Europejczyków. Wezwanie do działania w sprawie bezrobocia osób młodych” (COM(2013)447) państwa członkowskie zostały zobowiązane do stworzenia/określenia planów realizacji „Gwarancji dla młodzieży”.

Czym są „Gwarancje dla młodzieży”?

„Gwarancje dla młodzieży” to postulat zapewnienia młodym ludziom do 25. roku życia, którzy nie posiadają zatrudnienia oraz nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu, dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu 4 miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy.

Kim są adresaci „Gwarancji dla młodzieży”?

Adresatami „Gwarancji dla młodzieży” są:

  • osoby bezrobotne do 25. roku życia, w szczególności zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy,
  • młodzież w wieku od 15 do 17 lat przedwcześnie kończąca naukę,
  • osoby od 18. do 25. roku życia z tzw. grupy NEET (not in employment, education or training),
  • osoby w wieku od 18 do 29 lat objęte systemem pożyczkowym przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Co w ramach „Gwarancji dla młodzieży” zapewnia urząd pracy?

Urzędy pracy zobowiązane są przedstawić osobom bezrobotnym do 25. roku życia, w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji, ofertę pracy lub propozycję działań aktywizacyjnych.

Powiatowe urzędy pracy realizują „Gwarancję dla młodzieży” w ramach form aktywizacji takich jak, na przykład: bony (szkoleniowy, stażowy, zatrudnieniowy, na zasiedlenie), grant na telepracę, świadczenie aktywizacyjne i trójstronne umowy szkoleniowe.

Przydatne informacje

Realizatorami działań „Gwarancji dla młodzieży” obok powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy są: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ochotnicze Hufce Pracy, Urzędy Pracy, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz, na poziomie regionalnym, partnerzy rynku pracy.

Więcej informacji na temat "Gwarancji dla młodzieży" realizowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy dostępnych jest na stronie ECAM.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej programu.

Opracowanie: Zespół redakcyjny Zielonej Linii


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.