Powrót

Podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu i chorobowemu – jaka jest różnica?

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-07-10

Ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie chorobowe często są mylone lub używane zamiennie. To jednak zupełnie różne rodzaje ubezpieczeń. Podpowiadamy, jakie są różnice.

Ubezpieczenie chorobowe, wraz z ubezpieczeniami emerytalnym, rentowym i wypadkowym, wchodzi w skład ubezpieczeń społecznych. Podleganie ubezpieczeniu chorobowemu daje prawo do otrzymania odpowiedniego świadczenia w razie choroby lub macierzyństwa. Składki na ubezpieczenie chorobowe odprowadza się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ubezpieczenie zdrowotne natomiast uprawnia do bezpłatnego korzystania z publicznej służby zdrowia. Składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadza się do Narodowego Funduszu Zdrowia za pośrednictwem ZUS.

 

Zasiłki w ramach ubezpieczenia chorobowego

Odprowadzanie składek na ubezpieczenie chorobowe jest gwarancją, że w przypadku niezdolności do pracy, np. z powodu choroby, otrzymamy zasiłek chorobowy. Jeżeli z kolei zachoruje dziecko, rodzic lub małżonek, to za czas opieki nad członkiem rodziny ZUS wypłaci zasiłek opiekuńczy. Podleganie i opłacanie składek na ubezpieczenie chorobowe daje także prawo do wypłaty zasiłku macierzyńskiego po urodzeniu dziecka lub przyjęciu dziecka na wychowanie.

W ramach ubezpieczenia chorobowego można otrzymać również zasiłek rehabilitacyjny, który przysługuje osobie objętej ubezpieczeniem chorobowym, która nie odzyskała zdolności do pracy po wykorzystaniu całości przysługującego zasiłku chorobowego.

 

Czytaj także: Urlop bezpłatny a ubezpieczenie zdrowotne i chorobowe

 

Kto podlega ubezpieczeniu chorobowemu?

W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ubezpieczenie chorobowe jest obowiązkowe. Natomiast osoby pracujące na podstawie umowy zlecenia bądź prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą do takiego ubezpieczenia zgłaszają się dobrowolnie.

Należy jednak pamiętać, że zleceniobiorca lub osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która nie przystąpi do ubezpieczenia chorobowego, nie otrzyma świadczeń w razie choroby lub macierzyństwa.

 

Kto podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu?

Ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe dla każdego, kto wykonuje umowę o pracę, umowę zlecenia, prowadzi działalność gospodarczą, jest emerytem albo osobą bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie pracy. Jeśli ktoś nie ma tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, może zostać do niego zgłoszony jako członek rodziny. Zgłoszenie członka rodziny do własnego ubezpieczenia zdrowotnego, nie powoduje, że z wynagrodzenia potrącana jest na ubezpieczenie dodatkowa kwota, niezależnie od tego, czy do ubezpieczenia zdrowotnego zgłosimy jedną, czy więcej osób.

Ważne! Osoba zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu, a jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu!

 

Czytaj także: Jakim składkom podlega osoba bezrobotna

 

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Jeśli ktoś nie może zostać ubezpieczony jako członek rodziny, ma możliwość przystąpienia do tego ubezpieczenia dobrowolnie, by w razie choroby, wypadku czy pobytu w szpitalu nie ponosić kosztów leczenia. Instrukcje jak przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia znajdziesz na stronie internetowej NFZ.

 

Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

www.zus.pl


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Czy za studenta płaci się ZUS?
  Wakacje to dobry czas na szukanie pracy przez studentów. Studenci do ukończenia 26. roku życia są chętnie zatrudniani na podstawie umowy zlecenia. Wiąże się to ze sporymi oszczędnościami dla zleceniodawcy. Jakimi? Odpowiadamy.

 • Kiedy jest możliwa rezygnacja z urlopu macierzyńskiego?
  Urlop macierzyński przeważnie wykorzystuje matka dziecka. Nie oznacza to jednak, że ojciec nie ma do niego prawa. Sprawdź, jakie warunki muszą być spełnione, aby matka dziecka mogła zrezygnować ze swojej części urlopu macierzyńskiego na rzecz ojca dziecka.

 • Wypadek przy pracy a umowa zlecenia
  Jesteś zleceniobiorcą i uległeś wypadkowi przy pracy? Sprawdź, czy otrzymasz zasiłek chorobowy za czas niezdolności do pracy oraz odszkodowanie z ZUS.

 • Urlop macierzyński nie zawsze chroni przez zwolnieniem
  Stanowisko pracy kobiety w ciąży lub przebywającej na urlopie macierzyńskim podlega szczególnej ochronie. Co do zasady pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w takim przypadku. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły. Podpowiadamy, w jakich przypadkach ochrona przed zwolnieniem w okresie urlopu macierzyńskiego nie obowiązuje.

 • Zasiłek macierzyński 2023 – co powinieneś wiedzieć?
  Zmiany długości urlopów związanych z rodzicielstwem wprowadzone do Kodeksu pracy w kwietniu 2023 r. niosą za sobą również zmianę przepisów dotyczących zasiłku macierzyńskiego. Sprawdź, co się zmieniło w tym zakresie.

 • Zmiana wymiaru zasiłku macierzyńskiego 2023
  Wraz z wejściem w życie nowelizacji Kodeksu pracy, od 26 kwietnia 2023 r. zmienił się nie tylko wymiar urlopów związanych z rodzicielstwem, ale zmianie uległy również przepisy dotyczące zasiłku macierzyńskiego. Sprawdź, ile wynosi aktualny wymiar urlopu.

 • Masz zaległości w opłacaniu składek do ZUS? Sprawdź, jak możesz sobie pomóc
  Układ ratalny z ZUS to jeden ze sposobów na wyjście z zadłużenia z powodu nieopłacania składek. Podpowiadamy, jak zawrzeć z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych układ ratalny w spłacaniu należności.

 • Jaką rolę pełni Fundusz Pracy?
  Fundusz Pracy (FP) jest państwowym funduszem, w ramach którego gromadzone są środki na cele wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia. Jakie to cele i jakie znaczenie ma Fundusz Pracy? Sprawdź!

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy