Powrót

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, czyli wcześniejsza emerytura dla nauczycieli

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2024-06-19

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, czyli emerytura przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, dotyczy nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego zatrudnionego w placówkach oświatowych, który urodził się po 1948 r. i spełnił określone warunki. Jakie? Co jeszcze warto wiedzieć o takim świadczeniu? Odpowiadamy.

Do świadczenia kompensacyjnego ma prawo nauczyciel, wychowawca lub inny pracownik pedagogiczny zatrudniony w placówkach oświatowych określonych w ustawie o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, który urodził się po 31 grudnia 1948 r. i spełnił łącznie następujące warunki:

 • ukończył wiek uprawniający do świadczenia kompensacyjnego (o tym niżej),
 • udowodnił okresy składkowe i nieskładkowe wynoszące co najmniej 30 lat,
 • udowodnił co najmniej 20 lat pracy w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć w wyżej wymienionych placówkach oświatowych,
 • rozwiązał na swój wniosek stosunek pracy.

 

Czytaj także: Emerytura – kiedy złożyć wniosek?

 

W świetle ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych nauczycielami są wychowawcy, pracownicy pedagogiczni i nauczyciele zatrudnieni m.in. w publicznych i niepublicznych szkołach, przedszkolach, placówkach kształcenia ustawicznego oraz młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.

- W całym kraju na początku 2024 roku świadczenie kompensacyjne pobierało niemal 13 tysięcy osób, a jego przeciętna wysokość wyniosła ponad 3,5 tysiąca złotych - wyjaśnia Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego. I dodaje, obecnie o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne można ubiegać się, gdy w chwili zakończenia pracy ma się skończony określony wiek (w 2024 r. to 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn). W latach 2025-2026 ten próg będzie wyższy tj. dla kobiet – 56 lat, dla mężczyzn – 61 lat. Innym elementem jest wykazanie na dzień rozwiązania stosunku pracy co najmniej 30 lat stażu, czyli okresów składkowych i nieskładkowych, w tym minimum 20 lat pracy nauczycielskiej „przy tablicy” w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć. Wszystkie te kryteria muszą być spełnione łącznie w chwili zakończenia pracy.

 

Wiek uprawniający do świadczenia

Aby uzyskać świadczenie kompensacyjne, należy osiągnąć odpowiedni wiek, który różni się, w zależności od roku, w którym przyszły świadczeniobiorca będzie się o nie ubiegał. I tak, w podziale na poszczególne lata, wiek uprawniający do świadczenia kompensacyjnego wynosi:

 • 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn – w latach 2023–2024,
 • 56 lat w przypadku kobiet i 61 lat w przypadku mężczyzn – w latach 2025–2026,
 • 57 lat w przypadku kobiet i 62 lata w przypadku mężczyzn – w latach 2027–2028,
 • 58 lat w przypadku kobiet i 63 lata w przypadku mężczyzn – w latach 2029–2030,
 • 59 lat w przypadku kobiet i 64 lata w przypadku mężczyzn – w latach 2031–2032.

 

Kiedy i gdzie złożyć dokumenty?

Dokumenty dotyczące świadczenia kompensacyjnego składa się nie wcześniej niż na 30 dni przed spełnieniem warunków do przyznania świadczenia lub zamierzonym terminem przejścia na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Na stronie internetowej ZUS czytamy:

„Jeżeli wniosek zostanie złożony wcześniej, organ rentowy wyda decyzję o odmowie prawa do świadczenia wskazując, które warunki nie zostały spełnione.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach po spełnieniu warunków, prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego zostanie ustalone od miesiąca zgłoszenia wniosku.”

 

Czytaj także: Jakie składniki wynagrodzenia wliczają się do „trzynastki”?

 

Zgodnie z informacją ZUS, wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (ENSK) można złożyć w każdej placówce ZUS, a rozpatrzy je ta jednostka, która jest właściwa ze względu na miejsce zamieszkania wnioskującego. Można też skorzystać z Platformy Usług Elektronicznych ZUS i wysłać wniosek w formie elektronicznej.

 

Inny sposób rozwiązania stosunku pracy

Prawo do świadczenia kompensacyjnego przysługuje również wówczas, gdy stosunek pracy rozwiązano z inicjatywy dyrektora szkoły.

Inny przypadek, w którym świadczenie może przysługiwać, dotyczy sytuacji, gdy szkoła zostanie zlikwidowana bądź nastąpią zmiany organizacyjne w postaci ograniczenia oddziałów, zmiany planu nauczania, który sprawi, że nauczyciel lub inna uprawniona osoba nie będzie mogła być zatrudniona w pełnym wymiarze zajęć.

Ponadto, gdy stosunek pracy wygaśnie i uprawniona osoba pozostaje w stanie nieczynnym: po sześciu miesiącach lub gdy odmówi podjęcia pracy, kiedy będzie można ją do niej przywrócić.

 

Utrata i zawieszenie świadczenia

Prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego traci się w dzień poprzedzający nabycie prawa do emerytury oraz z dniem poprzedzającym dzień, w którym osoba pobierająca świadczenie osiągnie powszechny wiek emerytalny.

ZUS (z wyjątkami) może zawiesić prawo do świadczenia kompensacyjnego, bez względu na wysokość przychodu, jeśli osoba pobierająca świadczenie podejmie pracę (nie tylko jako nauczyciel, wychowawca czy inny pracownik pedagogiczny) w placówkach oświatowych wymienionych w Karcie Nauczyciela.

 

Szczegółowych informacji na temat świadczenia kompensacyjnego udziela Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

 

Źródło:

ZUS – Oddział w Opolu.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Świadczenie rehabilitacyjne – co warto wiedzieć?
  Pracownika, który pobiera zasiłek chorobowy obowiązuje limit czasowy. Zdarzają się sytuacje, że po jego wykorzystaniu, osoba otrzymująca takie świadczenie nadal, z powodu przedłużającej się choroby, nie może wrócić do pracy. Co wtedy? Rozwiązaniem może być świadczenie rehabilitacyjne. Podpowiadamy, komu ono przysługuje, jaka jest jego wysokość i co należy zrobić, by je otrzymać.

 • Świadczenie honorowe, czyli dodatek specjalny dla stulatków
  Stulatek jest osobą, która ukończyła 100 lat. Po przekroczeniu tej dostojnej granicy wieku, ZUS wypłaca specjalny dodatek, czyli świadczenie honorowe. Co należy zrobić, aby je otrzymać? Czy jest ono jednorazowe? Odpowiadamy.

 • Emerytura – kiedy złożyć wniosek?
  Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Po jego osiągnięciu możliwe jest złożenie wniosku o emeryturę. Warto jednak zastanowić się, kiedy to zrobić. Jest bowiem kilka czynników, które decydują o wysokości świadczenia. Co warto wziąć pod uwagę składając wniosek o emeryturę w ZUS? Odpowiadamy.

 • Odprawa emerytalna i rentowa
  Przechodzisz na rentę lub emeryturę? Sprawdź, czy należy Ci się odprawa i w jakiej wysokości.

 • Waloryzacja rent i emerytur
  1 marca 2024 r. nastąpiła waloryzacja emerytur, rent oraz dodatków wypłacanych przez ZUS. Co ważne, podwyżka nastąpiła automatycznie, bez konieczności wnioskowania o nią. W 2024 r. świadczenia wzrosną o 12,12%.

 • Czy za studenta płaci się ZUS?
  Wakacje to dobry czas na szukanie pracy przez studentów. Studenci do ukończenia 26. roku życia są chętnie zatrudniani na podstawie umowy zlecenia. Wiąże się to ze sporymi oszczędnościami dla zleceniodawcy. Jakimi? Odpowiadamy.

 • Kiedy jest możliwa rezygnacja z urlopu macierzyńskiego?
  Urlop macierzyński przeważnie wykorzystuje matka dziecka. Nie oznacza to jednak, że ojciec nie ma do niego prawa. Sprawdź, jakie warunki muszą być spełnione, aby matka dziecka mogła zrezygnować ze swojej części urlopu macierzyńskiego na rzecz ojca dziecka.

 • Wypadek przy pracy a umowa zlecenia
  Jesteś zleceniobiorcą i uległeś wypadkowi przy pracy? Sprawdź, czy otrzymasz zasiłek chorobowy za czas niezdolności do pracy oraz odszkodowanie z ZUS.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy