Powrót

MUP Płock - Ważna zmiana w przepisach prawa

Informujemy, że Minister Rozwoju, Pracy i Technologii w dniu 18 stycznia 2021 r. podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1380 z późn. zm.)

Powyższe rozporządzanie wprowadza:

1) ułatwienia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej założonej dzięki jednorazowym środkom na podjęcie działalności gospodarczej, przyznawanym przez powiatowe urzędy pracy, tj.:

  • możliwość podjęcia zatrudnienia lub zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres dłuższy niż 6 miesięcy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 30 dni po ich odwołaniu,
  • możliwość kontynuacji umowy przez zarządcę sukcesyjnego, o którym mowa w art. 3 pkt1 i 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 1629 z późn. zm.),w przypadku śmierci osoby, która otrzymała środki na podjęcie działalności gospodarczej.
Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia z dnia 18 stycznia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 131) stosuje się powyższe zmiany. Umowy nie wymagają zawierania aneksów.

2) ułatwienia w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych, tj.:
  • zniesienie warunku nieprowadzenia działalności gospodarczej przez ostatnie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku dla ubiegających się o środki na jej podjęcie, jeżeli zakończenie dotychczas wykonywanej działalności nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, w związku z wystąpieniem tego stanu, a przedmiot planowanej działalności gospodarczej jest inny od działalności zakończonej,
  • zniesienie warunku nieobniżania wymiaru czasu pracy pracowników w ciągu 6 miesięcy przed złożeniem wniosku dla podmiotów ubiegających się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego, jeżeli obniżenie wymiaru czasu pracy nastąpiło w związku z pandemią, na podstawie rozwiązań szczególnych przewidzianych przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r., poz. 1842, z późn. zm.). 
Dane kontaktowe:
Dział Instrumentów Rynku Pracy
tel. (24) 367 18 37

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Miejski Urząd Pracy w Płocku, 1.03.2021 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.