Powrót

Zezwolenie jednolite a zmiana pracodawcy

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2024-05-06

Zezwolenie jednolite, czyli zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, łączy w sobie dokumenty legalizujące pobyt i pracę. Cudzoziemiec, który je posiada może być zatrudniony na warunkach zapisanych w decyzji wojewody. O czym powinien pamiętać obcokrajowiec posiadający zezwolenie jednolite? Odpowiadamy.

Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (zezwolenie jednolite) udziela się na okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 3 lata. Nie ma możliwości przedłużenia tego zezwolenia. Jeżeli cudzoziemiec chce kontynuować pobyt i pracę w Polsce, powinien złożyć wniosek o kolejne.

Zaletą zezwolenia jednolitego jest to, że można zalegalizować pobyt i pracę w ramach jednej procedury.

Wniosek zawsze składa cudzoziemiec (najpóźniej ostatniego dnia legalnego pobytu) we właściwym ze względu na miejsce pobytu urzędzie wojewódzkim. Do wniosku dołącza się m.in. załącznik nr 1, który wypełnia pracodawca. To w nim opisane są warunki zatrudnienia – wymiar czasu pracy, wynagrodzenie, rodzaj umowy, stanowisko.

 

Obowiązek informacyjny

Zdarza się, że w ciągu trwania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę cudzoziemiec kończy pracę u pracodawcy, który widnieje w decyzji wydanej do tego zezwolenia. W takiej sytuacji bardzo ważne jest to, aby w ciągu 15 dni roboczych od zakończenia pracy cudzoziemiec poinformował o tym fakcie wojewodę. Stanowi o tym art. 121 ustawy o cudzoziemcach. Czytamy w nim:

„Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę zawiadamia pisemnie wojewodę, który udzielił tego zezwolenia, w terminie 15 dni roboczych, o utracie pracy u któregokolwiek z podmiotów powierzających wykonywanie pracy, wymienionych w zezwoleniu.”

 

Czytaj także: Zezwolenie na pobyt czasowy. Kiedy wygasa z mocy prawa?

 

Cudzoziemiec może też w ciągu 15 dni od zakończenia pracy złożyć wniosek o zmianę zezwolenia jednolitego. Jeżeli to zrobi, nie musi informować wojewody o zakończeniu pracy.

Tak więc cudzoziemiec, który zmienia pracodawcę lub pracodawców wymienionych w decyzji do zezwolenia na pobyt czasowy i pracę może zrobić dwie rzeczy:

1. Złożyć wniosek o nowe zezwolenie jednolite. Zanim to zrobi powinien poinformować wojewodę o zakończeniu pracy w ciągu 15 dni roboczych.

2. Złożyć wniosek o zmianę zezwolenia jednolitego. Jeżeli zrobi to w ciągu 15 dni od zakończenia pracy, nie musi informować wojewody o zakończeniu pracy. Jeżeli zrobi to później, powinien najpierw poinformować wojewodę (w ciągu 15 dni roboczych) o zakończeniu pracy, a później złożyć wniosek o zmianę decyzji.

 

Czytaj także: Zatrudnianie cudzoziemców a dokumenty pobytowe

 

Warto wiedzieć, że chociaż zmiana zezwolenia jednolitego jest o połowę tańsza niż uzyskanie nowego zezwolenia, nie wydłuża terminu ważności tego dokumentu. Dlatego cudzoziemiec, który pracuje już np. dwa lata (a zezwolenie ma na 3 lata) na danym zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę powinien przemyśleć, czy nie lepiej będzie jednak złożyć wniosek o nowe zezwolenie na 3 lata.

 

Szczegółowych informacji na temat zatrudniania cudzoziemców udzielają konsultanci Zielonej Linii pod numerem telefonu 19524.

 

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

 

Źródło:

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Paszport i inne dokumenty cudzoziemca przebywającego w Polsce
  Cudzoziemiec, który przebywa w Polsce powinien mieć ważny dokument uprawniający go do tego. Ponadto ma obowiązek posiadać ważny dokument podróży. Jeżeli dodatkowo chce pracować w RP, musi mieć dokument, który uprawnia go do pracy, chyba że jest z tego obowiązku zwolniony, np. jako absolwent szkoły ponadpodstawowej w Polsce.

 • Jak zatrudnić obywatela Ukrainy? Instrukcja krok po kroku
  Pracodawca, który planuje zatrudnienie obywatela Ukrainy powinien wiedzieć, że do podpisania umowy nie wystarczy jedynie potwierdzenie obywatelstwa ukraińskiego. Przede wszystkim należy upewnić się, że cudzoziemiec ma tytuł do legalnego pobytu w Polsce. Od czego zacząć? Jak legalnie powierzyć pracę obywatelowi Ukrainy? Wyjaśniamy.

 • Praca obywateli Ukrainy objętych ochroną czasową po 23 lutego 2022 r.
  Pracę cudzoziemców w Polsce legalizują zezwolenie na pracę i oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy. 24 lutego 2022 r. wprowadzono kolejną możliwość, dotyczącą obywateli Ukrainy, czyli powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy. Co warto wiedzieć o tej formie legalizacji pracy? Odpowiadamy.

 • Czy Polacy nadużywają zwolnień lekarskich? [BADANIE]
  Choroba pracownika, potwierdzona zwolnieniem lekarskim, powoduje niezdolność do pracy i tym samym nieobecność w zakładzie pracy. Jak pokazują wyniki badania „Lewe zwolnienia lekarskie”, wielu z nas niewłaściwie wykorzystuje tzw. L4. Okazuje się, że są tacy, którzy symulują chorobę, by uzyskać zwolnienie lekarskie i po prostu odpocząć. Co jeszcze jest powodem brania lewych zwolnień? Jakie mogą być konsekwencje symulowania choroby przez pracownika? Odpowiadamy i prezentujemy najważniejsze wyniki badania.

 • Stampila w paszporcie cudzoziemca – czym jest i do czego uprawnia?
  Po złożeniu kompletnego wniosku o pobyt w Polsce, cudzoziemiec otrzymuje od urzędu wojewódzkiego pieczątkę, tzw. stampilę. Co ona potwierdza i gdzie jej szukać? Dlaczego jest taka ważna, szczególnie dla potencjalnego pracodawcy?

 • Osoba bezrobotna a podjęcie pracy lub działalności gospodarczej
  Każda osoba bezrobotna, która zarejestruje się w urzędzie pracy ma zarówno prawa, jak i obowiązki wynikające z posiadanego statusu. Jednym z obowiązków jest zawiadomienie urzędu pracy o podjęciu pracy lub rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej. Kiedy należy to zrobić? Co warto wiedzieć? Odpowiadamy.

 • Pobyt krótkoterminowy cudzoziemca a praca w RP
  Podstawowa zasada dotycząca zatrudnienia cudzoziemców w Polsce brzmi: legalna praca to legalny pobyt oraz zezwolenie na pracę. O ile z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę obcokrajowiec może być zwolniony, o tyle dokument pobytowy, i to taki, który uprawnia go do pracy, musi mieć zawsze. Czy możliwe jest zatrudnienie cudzoziemca, przebywającego w Polsce w ramach pobytu krótkoterminowego? Odpowiadamy.

 • Różnica między zezwoleniem na pobyt stały a zezwoleniem na pobyt rezydenta długoterminowego UE
  Zezwolenie na pobyt stały i zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE mają wiele wspólnych cech. Oba są udzielane na czas nieoznaczony i w obu przypadkach praca cudzoziemca może być wykonywana bez zezwolenia na pracę. Co je różni? Odpowiadamy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy