Powrót

Dodatek za pracę w nocy w 2018 roku

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2018-01-26

Pracujesz w nocy? Sprawdź, jakie masz uprawnienia i w jakiej wysokości otrzymasz dodatek w 2018 roku!

Pora nocna obejmuje 8 godzin przypadających między godziną 21.00 a 7.00 rano. Wyboru przedziału czasowego dokonuje pracodawca. Osobą pracującą w porze nocnej jest pracownik, którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy lub którego co najmniej 1/4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną.

Za pracę w porze nocnej przysługuje dodatek

Pracownikowi wykonującemu obowiązki w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia. Dodatek przysługuje za każdą godzinę pracy w czasie przypadającym na porę nocną, w wysokości 20 proc. stawki godzinowej, wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Aby obliczyć dodatek, należy obowiązujące minimalne wynagrodzenie za pracę podzielić przez liczbę godzin pracy przepracowanych w danym miesiącu, a następnie otrzymaną godzinową stawkę dodatku pomnożyć przez liczbę godzin przepracowanych przez pracownika w nocy, w danym miesiącu.

 

Wysokość dodatku za pracę w porze nocnej w poszczególnych miesiącach w 2018 r.:

 • w styczniu – 2,50 zł (2100 zł : 168 godzin) x 20%
 • w lutym – 2,63 zł (2100 zł : 160 godzin) x 20%
 • w marcu – 2,39 zł (2100 zł : 176 godziny) x 20%
 • w kwietniu – 2,63 zł (2100 zł : 160 godzin) x 20%
 • w maju – 2,63 zł (2100 zł : 160 godziny) x 20%
 • w czerwcu – 2,5 zł (2100 zł : 168 godzin) x 20%
 • w lipcu – 2,39 zł (2100 zł : 176 godziny) x 20%
 • w sierpniu – 2,39 zł (2100 zł : 176 godzin) x 20%
 • we wrześniu – 2,63 zł (2100 zł : 160 godzin) x 20%
 • w październiku – 2,28 zł (2100 zł : 184 godzin) x 20%
 • w listopadzie – 2,50 zł (2100 zł : 168 godzin) x 20%
 • w grudniu – 2,76 zł (2100 zł : 152 godzin) x 20%.

 

Podana wysokość dodatku jest wielkością minimalną, którą pracownik musi otrzymać. Oznacza to, że pracodawca może w regulaminach zakładowych lub w umowie o pracę zagwarantować pracownikom dodatek na wyższym poziomie. Nie może jednak obniżyć wysokości dodatku za pracę w nocy poniżej ustawowej wysokości lub też całkowicie pozbawić pracowników prawa do niego.

 

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

 

Źródło: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.