Bezrobotni i poszukujący pracy

Odwiedź nas na Facebooku

Czy dostęp do informacji na stronie jest przejrzysty i intuicyjny?

Przejrzystość informacji na stronie


Zapraszamy do wyrażenia opinii na temat naszej działalnosci

Zobacz wyniki ostatniej sondy

Oceń nas
Napisz do nas

 

Zamknij
Перейти к содержимому

1491,90 zł

Zasiłek
dla bezrobotnych
(podstawowy 100%)

4242 zł

Minimalne
wynagrodzenie
obowiązujące od 1.01.2024

27,70 zł

Minimalna
stawka godzinowa
obowiązująca od 1.01.2024 r.

5,1%

Stopa bezrobocia
rejestrowanego
w grudniu 2023 r.

1485,31 zł

Stawka ubezpieczenia
społecznego (standardowa)
obowiązująca w 2024 r.

371,48 zł

Stawka ubezpieczenia
społecznego (preferencyjna)
obowiązująca w 2024 r.

324,00 zł

Podstawa
ubezpieczenia zdrowotnego
obowiązująca od 1.07.2023 r.

115,01 zł

Stawka
na Fundusz pracy

 • 12.02.2024

  Bon na zasiedlenie, finansowany ze środków Funduszu Pracy, może zostać przyznany w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 200% przeciętnego wynagrodzenia.

 • 12.02.2024

  Po pierwsze musisz upewnić się, że odległość między dotychczasowym miejscem zamieszkania a miejscem docelowym, gdzie podejmiesz pracę lub działalność gospodarczą, nie będzie mniejsza niż 80 km.

 • 12.02.2024

  Bon na zasiedlenie to inaczej środki finansowe na pokrycie kosztów zmiany miejsca zamieszkania, które następuje z powodu: podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub podjęcia działalności gospodarczej.

 • 12.02.2024

  Podmiot ubiegający się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy składa odpowiedni wniosek w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na swoją siedzibę lub na miejsce wykonywania pracy przez skierowaną osobę.

 • 20.07.2022

  Jeśli zostaniesz skierowany na szkolenie i nie ukończysz go z własnej winy, zobowiązany będziesz do zwrotu kosztów szkolenia.

 • 20.07.2022

  Jeśli posiadasz status osoby bezrobotnej i w tym okresie jesteś uprawniony do zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium z tytułu udziału w szkoleniu, pamiętaj, że masz prawo wyboru świadczenia.

 • 16.11.2023

  Pomoc urzędu pracy przy tworzeniu nowego stanowiska jest możliwa, o ile pracodawca zadeklaruje zatrudnienie skierowanej osoby. Czy taka deklaracja zawsze powinna dotyczyć pełnego wymiaru czasu pracy?

 • 16.11.2023

  Dziś dowiecie się, kto może ubiegać się o refundację wyposażenia stanowiska pracy.

 • 16.11.2023

  Jest to pomoc finansowa udzielana w związku ze stworzeniem lub przystosowaniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanej przez urząd pracy osoby.

 • Przydatne informacje