Bezrobotni i poszukujący pracy

Odwiedź nas na Facebooku

Czy dostęp do informacji na stronie jest przejrzysty i intuicyjny?

Przejrzystość informacji na stronie


Zapraszamy do wyrażenia opinii na temat naszej działalnosci

Zobacz wyniki ostatniej sondy

Oceń nas
Napisz do nas

 

Zamknij
Перейти к содержимому

1304,10 zł

Zasiłek
dla bezrobotnych
(podstawowy 100%)

3010 zł

Minimalne
wynagrodzenie
obowiązujące w 2022 r.

19,70 zł

Minimalna
stawka godzinowa
obowiązująca w 2022 r.

4,8%

Stopa bezrobocia
rejestrowanego
w sierpniu 2022 r.

1063,89 zł

Stawka ubezpieczenia
społecznego (standardowa)
obowiązująca w 2022 r.

270,63 zł

Stawka ubezpieczenia
społecznego (preferencyjna)
obowiązująca w 2022 r.

381,81 zł

Stawka
ubezpieczenia zdrowotnego
obowiązująca w 2021 r.

87,05 zł

Stawka
na Fundusz pracy

 • 19.09.2022

  Urząd pracy wykreśli Cię z rejestru osób bezrobotnych, jeśli pozostaniesz niezdolny do pracy wskutek choroby nieprzerwanie przez 90 dni (nie dotyczy to kobiet w ciąży). Potwierdzeniem wyrejestrowania jest pisemna decyzja urzędu.

 • 20.07.2022

  Jeśli posiadasz status osoby bezrobotnej i w tym okresie jesteś uprawniony do zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium z tytułu udziału w szkoleniu, pamiętaj, że masz prawo wyboru świadczenia.

 • 20.07.2022

  Jeśli zostaniesz skierowany na szkolenie i nie ukończysz go z własnej winy, zobowiązany będziesz do zwrotu kosztów szkolenia.

 • 12.09.2022

  Jednym z warunków, jakie należy spełniać, aby uzyskać status osoby bezrobotnej jest oświadczenie o pełnej zdolności i gotowości do podjęcia pracy. Zdarzają się jednak sytuacje, od nas niezależne, które powodują brak takiej gotowości.

 • 16.08.2022

  Oprócz znanych dotąd form kontaktu z konsultantami Zielonej Linii (telefon, czat, e-mail), teraz informacje o rynku pracy mogą uzyskać również osoby niesłyszące lub słabosłyszące, posługujące się polskim językiem migowym (PJM).

 • 13.05.2022

  Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy organizowane są po to, aby podnieść kwalifikacje zawodowe osoby bezrobotnej.

 • 29.06.2022

  Jeśli uczęszczasz na szkolenie i pobierasz z tego tytułu stypendium, przysługuje Ci odszkodowanie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 • 29.06.2022

  Jeśli w trakcie szkolenia podejmiesz zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, masz prawo do jego ukończenia bez ponoszenia kosztów.

 • 29.06.2022

  Uczestnik szkolenia otrzymuje co miesiąc stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych (jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin).

 • Przydatne informacje