Urząd pracy

Odwiedź nas na Facebooku

Czy dostęp do informacji na stronie jest przejrzysty i intuicyjny?

Przejrzystość informacji na stronie


Zapraszamy do wyrażenia opinii na temat naszej działalnosci

Zobacz wyniki ostatniej sondy

Oceń nas
Napisz do nas

 

Zamknij
Перейти к содержимому

1304,10 zł

Zasiłek
dla bezrobotnych
(podstawowy 100%)

3010 zł

Minimalne
wynagrodzenie
obowiązujące w 2022 r.

19,70 zł

Minimalna
stawka godzinowa
obowiązująca w 2022 r.

4,9%

Stopa bezrobocia
rejestrowanego
w czerwcu 2022 r.

1063,89 zł

Stawka ubezpieczenia
społecznego (standardowa)
obowiązująca w 2022 r.

270,63 zł

Stawka ubezpieczenia
społecznego (preferencyjna)
obowiązująca w 2022 r.

381,81 zł

Stawka
ubezpieczenia zdrowotnego
obowiązująca w 2021 r.

87,05 zł

Stawka
na Fundusz pracy

 • 20.07.2022

  Jeśli posiadasz status osoby bezrobotnej i w tym okresie jesteś uprawniony do zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium z tytułu udziału w szkoleniu, pamiętaj, że masz prawo wyboru świadczenia.

 • 20.07.2022

  Jeśli zostaniesz skierowany na szkolenie i nie ukończysz go z własnej winy, zobowiązany będziesz do zwrotu kosztów szkolenia.

 • 13.05.2022

  Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy organizowane są po to, aby podnieść kwalifikacje zawodowe osoby bezrobotnej.

 • 29.06.2022

  Jeśli uczęszczasz na szkolenie i pobierasz z tego tytułu stypendium, przysługuje Ci odszkodowanie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 • 29.06.2022

  Jeśli w trakcie szkolenia podejmiesz zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, masz prawo do jego ukończenia bez ponoszenia kosztów.

 • 29.06.2022

  Uczestnik szkolenia otrzymuje co miesiąc stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych (jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin).

 • 13.05.2022

  Skierowanie na szkolenie może dostać zarejestrowana w urzędzie pracy osoba bezrobotna, ale także osoba poszukująca pracy, która spełnia warunki ustawy.

 • 13.05.2022

  Szkolenie w którym uczestniczy osoba bezrobotna lub poszukująca pracy musi być prowadzone przez instytucję wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

 • 13.05.2022

  Koszt szkolenia indywidualnego w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia.