Назад

Jak się wyrejestrować z rejestru osób bezrobotnych?

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2024-01-10

Kiedy osoba bezrobotna powinna się wyrejestrować z powiatowego urzędu pracy?

Osoba bezrobotna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy ma obowiązek poinformować urząd w ciągu siedmiu dni kalendarzowych o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej (np. umowy-zlecenia, umowy o dzieło), rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej lub o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego i wyrejestrować się z rejestru osób bezrobotnych. Może również w każdej chwili dobrowolnie zrezygnować z rejestracji w urzędzie.

Pamiętaj!

Bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą bez powiadomienia o tym urzędu pracy, podlega karze grzywny.

 

Jak wyglądają formalności związane z wyrejestrowaniem z powiatowego urzędu pracy?

Procedura wyrejestrowania z powiatowego urzędu pracy zależy od preferencji danego urzędu. Jest kilka możliwości zgłoszenia wyrejestrowania:

  • złożenie oświadczenia o wyrejestrowaniu i dołączenie do niego stosownego dokumentu podającego przyczynę wyrejestrowania, np. umowy o pracę, wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
  • złożenie oświadczenia o wyrejestrowaniu z podaniem powodu rezygnacji z rejestracji bez dołączania dodatkowych dokumentów.

Wymienione wyżej dokumenty mogą być dostarczone w różny sposób do urzędu:

  • przez moduł www.praca.gov.pl poprzez wybranie opcji „zgłoszenie podjęcia pracy”, „zgłoszenie rozpoczęcia/wznowienia działalności gospodarczej” lub „wniosek o pozbawienie statusu osoby bezrobotnej”,
  • osobiście,
  • za pośrednictwem osoby trzeciej,
  • drogą pocztową,
  • za pomocą faksu,
  • e-mailem (stosowne dokumenty muszą wówczas zostać zeskanowane i przesłane drogą elektroniczną).

Przydatne informacje

W zależności od ustaleń powiatowego urzędu pracy wyrejestrowanie następuje według jednej z wyżej wymienionych zasad. Należy dowiedzieć się w swoim urzędzie pracy, jak wygląda procedura wykreślenia z rejestru osób bezrobotnych.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 33 ust. 4 pkt 6, art. 74)

Opracowanie: Zespół redakcyjny Zielonej Linii


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Napisz do nas - Zielona Linia

Znajdź swój urząd pracy

Wpisz lub wybierz co najmniej jedno kryterium z formularza poniżej. Aplikacja automatycznie podpowie Ci, jakie urzędy pracy znajdują się w wybranej przez Ciebie lokalizacji.Pokaż/ukryj panel komentarzy