Powrót

Aktualne wskaźniki

Zasiłki i świadczenia

Zasiłek dla bezrobotnych
  Zasiłek dla bezrobotnych - 80% (mniej niż 5 lat stażu pracy) Zasiłek dla bezrobotnych - 100% (od 5 lat do 20 lat stażu pracy) Zasiłek dla bezrobotnych - 120% (co najmniej 20 lat stażu pracy)
W okresie pierwszych trzech miesięcy 960,00 zł brutto
826,60 zł netto
1 200,00 zł brutto
1 025,00 zł netto
1 440,00 zł brutto
1 221,40 zł netto
W okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku 753,90 zł brutto
660,05 zł netto
942,30 zł brutto
814,49 zł netto
1 130,80 zł brutto
968,03 zł netto
Świadczenia dla bezrobotnych
  20% kwoty zasiłku 100% kwoty zasiłku 120% kwoty zasiłku
Kwota 240,00 zł 1 200,00 zł 1 440,00 zł
Rodzaj świadczenia Stypendium szkoleniowe, Stypendium studia podyplomowe Stypendium kontynuacja nauki Stypendium szkoleniowe, Stypendium stażowe, Stypendium przygotowanie zawodowe dorosłych

Warto wiedzieć

 • Prace społecznie użyteczne - 8,70 zł/godz.
 • Dodatek aktywizacyjny do 50% zasiłku - 600,00 zł
 • Premia przygotowanie zawodowe dorosłych - 512,40 zł/m-c
 • Wydatki poniesione na uczestnika pzd 2% przeciętnego wynagrodzenia za pracę - 109,16 zł/m-c
 • Świadczenie przedemerytalne - 1 210,99

 

Wynagrodzenia

Minimalne wynagrodzenie
  2021 r. 2020 r. 2019 r. 2018 r.
Kwota brutto 2 800,00 zł 2 600,00 zł 2 250,00 zł 2 100,00 zł
Przeciętne wynagrodzenie
  IV kwartał 2020 r. III kwartał 2020 r. II kwartał 2020 r. I kwartał 2020 r.
Kwota brutto 5 457,98 zł 5 168,93 zł 5 024,48 zł 5 331,47 zł

Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

 • Praca i firma
  Rekrutacja, Własna firma,
  Kodeks pracy

 • Urząd pracy
  Rejestracja, Podnoszenie kwalifikacji, Wsparcie zatrudnienia, Świadczenia

 • Pracodawcy
  Dotacje na zatrudnianie pracowników, Zatrudnianie osób niepełnosprawnych, Zatrudnianie cudzoziemców, Szkolenia i usługi rynku pracy