Klauzula informacyjna dla osób odwiedzających Fanpage’e Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia Zielona Linia Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy w serwisach społecznościowych

 

Klauzula informacyjna skierowana jest do użytkowników fanpage’ów Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia Zielona Linia, administrowanych/zarządzanych przez Zespół Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia „Zielona Linia” Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą przy ulicy Trawiastej 20b, 15-161 w Białymstoku, w  celu przekazania informacji na temat gromadzenia danych osobowych, powodach/celach i  sposobach ich przetwarzania oraz prawach, które posiadają użytkownicy.
Informujemy, że dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą przy ulicy Tamka 1, 00-349 w Warszawie, zwany dalej ADO.

Inspektor Ochrony Danych

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się kontaktować za pośrednictwem e-mail: iodkg@ohp.pl lub pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych KG OHP, ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa.

Rodzaje serwisów społecznościowych

Facebook i Instagram

Fanpage’e Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia Zielona Linia Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy są dostępne w ramach serwisów Facebook oraz Instagram:

których dostawcą jest Facebook Inc. Zasady przetwarzania danych osobowych w serwisie Facebook, Instagram, Messenger i innych produktów i funkcji oferowanych przez Facebook Inc. znajdują się w Polityce prywatności serwisu Facebook dostępnej na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

LinkedIn

Fanpage Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia Zielona Linia Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy:  https://pl.linkedin.com/company/zielona-linia jest dostępny w ramach serwisu LinkedIn. Zasady przetwarzania danych osobowych przez dostawcę serwisu LinkedIn znajdują się na stronie: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Twitter (Platforma X)

Fanpage’e Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia Zielona Linia Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy:

są dostępne w ramach serwisu Twitter. Zasady przetwarzania danych osobowych przez dostawcę serwisu znajdują się na stronie: https://twitter.com/en/privacy.

YouTube

Fanpage’e Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia Zielona Linia Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy:

są dostępne w serwisie YouTube, którego dostawcą jest Google LLC. Zasady przetwarzania  danych osobowych przez Google LLC, znajdują się na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Fanpage’e Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia Zielona Linia Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy służą informowaniu o aktywności Centrum KG OHP, prowadzonych przez Centrum KG OHP działaniach i oferowanych usługach, upowszechnianiu informacji zawartych na stronach internetowych Centrum KG OHP , promowaniu wydarzeń i informacji związanych z szeroko pojętą tematyką rynku pracy oraz tematyką emigracji oraz reemigracji, wysyłaniu odpowiedzi na przesłane wiadomości/pytania prywatne, odpowiedzi na reakcje, oznaczenia, komentarze.

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia Zielona Linia Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy, jako administrator fanpage’ów, widzi informacje statystyczne
o wizytach na swoich profilach, np. wiek, geolokalizację odwiedzających, ich reakcje, aktywność, komentarze, napisane wiadomości. Funkcjonalność ta pomaga dobierać tematykę postów publikowanych na fanpage’ach do preferencji użytkowników.

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia Zielona Linia Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy, jako administrator serwisów, ma możliwość przejrzenia profili publicznych użytkowników, a także skontaktowania się z użytkownikiem poprzez dostępny w danym serwisie komunikator, np. dostępny w Instagram – Instagram Direct, w Facebook – Messenger.

Rodzaj przetwarzanych danych

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia Zielona Linia Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy, jako administrator fanpage’ów, przetwarza dane osób, które dokonały subskrypcji fanpage’ów poprzez kliknięcie którejś z ikon: „Lubię to”, „Obserwuj”, „Udostępnij”, „Subskrybuj”, opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’ach Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia Zielona Linia Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy, napisały wiadomość prywatną na profilu w serwisie społecznościowym, takim jak Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn czy YouTube.

ADO będzie przetwarzał następujące dane:

 • identyfikator konta (zazwyczaj imię i nazwisko lub nick);
 • zdjęcie profilowe/awatar – jeżeli zostało ustawione;
 • inne opublikowane zdjęcia, filmy, w tym również mogące przedstawiać wizerunek;
 • dane opublikowane w opisie profilu (np. adres e-mail, telefon), w treści komentarzy

lub w postach:

 • dane podane w treści korespondencji;
 • automatycznie zbierane dane techniczne dotyczące wizyty użytkownika w serwisie społecznościowym (np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp.);
 • anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage'e dostępne za pomocą funkcji w danym serwisie społecznościowym (np. „Facebook Insights" udostępnionej przez  Facebook), stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z wymienionych serwisów, gromadzone dzięki plikom „cookies", z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych w danym serwisie społecznościowym,

a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage'a.

Źródło danych

Dane osobowe zbierane są w momencie dokonania subskrypcji fanpage’ów Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia Zielona Linia Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy poprzez kliknięcie którejś z ikon: „Lubię to”, „Obserwuj”, „Udostępnij”, „Subskrybuj” lub w momencie napisania wiadomości prywatnej oraz opublikowania komentarza pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’ach Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia Zielona Linia Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy w serwisach społecznościowych.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane w celach:

 • prowadzenia fanpage’ów Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia Zielona Linia Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy w serwisach społecznościowych Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn oraz YouTube, to jest w celu informowania o aktywności Centrum KG OHP , prowadzonych przez Centrum KG OHP działaniach i oferowanych usługach, upowszechnianiu informacji zawartych na stronach internetowych Centrum KG OHP , promowaniu wydarzeń i informacji związanych z szeroko pojętą tematyką rynku pracy oraz tematyką emigracji oraz reemigracji, wysyłaniu odpowiedzi na przesłane wiadomości prywatne, odpowiedzi na reakcje, oznaczenia, komentarze;
 • analiz statystycznych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikacje poszczególnych serwisów społecznościowych, dotyczących popularności oraz sposobu korzystania z mediów społecznościowych fanpage’ów prowadzonych przez Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia Zielona Linia Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy.

Dane osobowe będą przetwarzane (w wyżej wymienionych celach) na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), czyli będą przetwarzane w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w  ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej ADO.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane w związku z prowadzeniem fanpage’ów Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia Zielona Linia Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy w serwisach społecznościowych Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn oraz YouTube mogą być przekazywane:

 • Uprawnionym  organom na podstawie obowiązujących przepisów prawa w przypadku zwrócenia się z takim wnioskiem/żądaniem oraz powierzane dostawcom usług oraz wykonawcom systemu teleinformatycznego ZL 2020 na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 • Właścicielowi serwisu społecznościowego Facebook oraz Instagram, tj. Meta Platforms Ireland, na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących przetwarzania danych określonych przez Meta Platforms Ireland dostępnych pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy;
 • Właścicielowi portalu społecznościowego LinkedIn na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących przetwarzania danych określonych przez LinkedIn dostępnych pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy;
 • Właścicielowi portalu społecznościowego Twitter na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących przetwarzania danych określonych przez Twitter Inc. dostępnych pod adresem: https://twitter.com/en/privacy;
 • Właścicielowi portalu społecznościowego YouTube na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących przetwarzania danych określonych przez YouTube dostępnych pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Przekazanie danych osobowych

Administrator nie przekazuje danych poza Unię Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy.

Administrator nie ma wpływu na to, w jaki sposób z danymi osobowymi postępują właściciele serwisów społecznościowych. Informacje w tym zakresie znajdują się w politykach prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych:

 • Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
 • YouTube: https://support.google.com/youtube/topic/2803240?hl=pl&ref_topic=6151248
 • Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875/
 • Twitter: https://twitter.com/privacy
 • LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Profilowanie

Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy - ADO do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe oraz dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage'e, dostępne za pomocą funkcjonalności udostępnionych przez poszczególne serwisy społecznościowe i  gromadzone przez te serwisy społecznościowe, podlegają retencji zgodnie z obowiązującymi w tych serwisach zasadami, opisanymi w ich politykach prywatności:

 • Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
 • YouTube: https://support.google.com/youtube/topic/2803240?hl=pl&ref_topic=6151248
 • Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875/
 • Twitter: https://twitter.com/privacy
 • LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL

Dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage'e, dostępne za pomocą funkcjonalności w danym serwisie społecznościowym, będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie, zgodnie z obowiązującymi zasadami w tym serwisie.

Prawa osób, których dane dotyczą

Prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz przeniesienia do innego Administratora Danych Osobowych , usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu przysługuje, jeżeli spełnione są przesłanki określone w RODO.

Powyższe uprawnienia względem Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy można realizować pisząc na adres: Komenda Główna OHP, ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa lub elektronicznie na adres: kgohp@ohp.pl.

W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi na Administratora Danych Osobowych do krajowego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawa przysługujące w związku z korzystaniem z serwisów społecznościowych znajdują się odpowiednio na stronach:

 • Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
 • YouTube: https://support.google.com/youtube/topic/2803240?hl=pl&ref_topic=6151248
 • Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875/
 • Twitter: https://twitter.com/privacy
 • LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL

Współadministrowanie danymi osobowymi

Dostawcy serwisów:

Meta Platforms Ireland Limited, ATTN: Privacy Operations, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Ireland.

Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA.

Google Ireland Limited, Gordon House Barrow Street, Dublin 4, D04 E5W5, Irlandia.

Twitter Inc., One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irlandia.

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

oraz Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy, właściciel fanpage’a Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia Zielona Linia Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy, są współadministratorami danych osobowych w zakresie przetwarzania w celach statystycznych, promocyjnych oraz obejmujących zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników fanpage’ów Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia Zielona Linia Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy.
Każdy ww. współadministrator, korzystając ze środków technicznych udostępnionych w ramach serwisu, decyduje o celach i środkach przetwarzania danych, ale w różnym zakresie, dlatego właściciel fanpage’a Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia Zielona Linia Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy ponosi odpowiedzialność tylko w zakresie przetwarzanych przez siebie danych.

Informacja o wymogu podania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych na zasadzie dobrowolności ich podania, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage’ów Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia Zielona Linia Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy lub komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności tych serwisów, takich jak komentarze oraz prywatne wiadomości.

Polityka prywatności

Zasady dotyczące przetwarzania danych w naszych serwisach internetowych oraz w ramach świadczenia przez nas innych usług zostały określone w naszej Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://zielonalinia.gov.pl/web/zielona-linia/polityka-prywatnosci

 

Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.