Profil

Celem Zielonej Linii jest polepszenie dostępu do usług urzędów pracy oraz modernizacja tych usług, tak abyś mógł szybko i sprawnie uzyskać do nich dostęp z wykorzystaniem technicznych środków komunikacji.

 

Udzielamy informacji na temat usług rynku pracy, świadczeń oraz wsparcia oferowanego przez  urzędy pracy. Odpowiadamy na pytania z zakresu Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także z podstawowych zagadnień z Kodeksu pracy.

Wybierając numer 19524, uzyskasz informacje na temat:

 • aktualnych ofert pracy (krajowych i zagranicznych),
 • uprawnień na rynku pracy,
 • dofinansowania działalności gospodarczej,
 • możliwości szkoleń i przekwalifikowań,
 • instrumentów rynku pracy (m.in.: staży, bonów, przygotowania zawodowego dorosłych, robót publicznych czy prac interwencyjnych),
 • dotacji na zatrudnienie pracowników,
 • rekrutacji pracowników,
 • świadczeń z powiatowego urzędu pracy,
 • procedur dotyczących zatrudniania cudzoziemców,
 • baz teleadresowych powiatowych urzędów pracy, agencji zatrudnienia, centrów informacji i planowania kariery zawodowej
 • i innych.

Kontaktuj się z nami telefonicznie lub przez e-mail, zaglądaj na portal i serwisy społecznościowe. Bez względu na to, jaką opcję wybierzesz, zawsze dostaniesz pełne i aktualne informacje.

Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.