Bezrobotni i poszukujący pracy

Odwiedź nas na Facebooku

Czy dostęp do informacji na stronie jest przejrzysty i intuicyjny?

Przejrzystość informacji na stronie


Zapraszamy do wyrażenia opinii na temat naszej działalnosci

Zobacz wyniki ostatniej sondy

Oceń nas
Napisz do nas

 

Zamknij
Skip to Content

1491,90 zł

Zasiłek
dla bezrobotnych
(podstawowy 100%)

4242 zł

Minimalne
wynagrodzenie
obowiązujące od 1.01.2024

27,70 zł

Minimalna
stawka godzinowa
obowiązująca od 1.01.2024 r.

5,4%

Stopa bezrobocia
rejestrowanego
w lutym 2024 r.

1485,31 zł

Stawka ubezpieczenia
społecznego (standardowa)
obowiązująca w 2024 r.

371,48 zł

Stawka ubezpieczenia
społecznego (preferencyjna)
obowiązująca w 2024 r.

324,00 zł

Podstawa
ubezpieczenia zdrowotnego
obowiązująca od 1.07.2023 r.

115,01 zł

Stawka
na Fundusz pracy

 • 13.03.2024

  Usługa ta jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika.

 • 13.03.2024

  Jeśli dopełnisz obowiązków informacyjnych, nie wpłynie to negatywnie na Twoją sytuację.

 • 13.03.2024

  Jeśli nie chcesz zwracać bonu na zasiedlenie, powinieneś pozostawać w zatrudnieniu lub prowadzić działalność gospodarczą przynajmniej przez 6 miesięcy.

 • 27.02.2024

  Urząd pracy przyznał Ci bon na zasiedlenie? Po przeprowadzce nie zapomnij o obowiązkach informacyjnych.

 • 12.02.2024

  Bon na zasiedlenie, finansowany ze środków Funduszu Pracy, może zostać przyznany w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 200% przeciętnego wynagrodzenia.

 • 12.02.2024

  Po pierwsze musisz upewnić się, że odległość między dotychczasowym miejscem zamieszkania a miejscem docelowym, gdzie podejmiesz pracę lub działalność gospodarczą, nie będzie mniejsza niż 80 km.

 • 12.02.2024

  Bon na zasiedlenie to inaczej środki finansowe na pokrycie kosztów zmiany miejsca zamieszkania, które następuje z powodu: podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub podjęcia działalności gospodarczej.

 • 12.02.2024

  Podmiot ubiegający się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy składa odpowiedni wniosek w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na swoją siedzibę lub na miejsce wykonywania pracy przez skierowaną osobę.

 • 20.07.2022

  Jeśli zostaniesz skierowany na szkolenie i nie ukończysz go z własnej winy, zobowiązany będziesz do zwrotu kosztów szkolenia.

 • Przydatne informacje