Bezrobotni i poszukujący pracy

Odwiedź nas na Facebooku

Czy dostęp do informacji na stronie jest przejrzysty i intuicyjny?

Przejrzystość informacji na stronie


Zapraszamy do wyrażenia opinii na temat naszej działalnosci

Zobacz wyniki ostatniej sondy

Oceń nas
Napisz do nas

 

Zamknij
Skip to Content

1491,90 zł

Zasiłek
dla bezrobotnych
(podstawowy 100%)

3600 zł

Minimalne
wynagrodzenie
obowiązujące od 1.07.2023

23,50 zł

Minimalna
stawka godzinowa
obowiązująca od 1.07.2023 r.

5,0%

Stopa bezrobocia
rejestrowanego
w październiku 2023 r.

1316,54 zł

Stawka ubezpieczenia
społecznego (standardowa)
obowiązująca w 2023 r.

341,72 zł

Stawka ubezpieczenia
społecznego (preferencyjna)
obowiązująca w 2023 r.

324,00 zł

Podstawa
ubezpieczenia zdrowotnego
obowiązująca od 1.07.2023 r.

101,94 zł

Stawka
na Fundusz pracy

 • 16.11.2023

  Pomoc urzędu pracy przy tworzeniu nowego stanowiska jest możliwa, o ile pracodawca zadeklaruje zatrudnienie skierowanej osoby. Czy taka deklaracja zawsze powinna dotyczyć pełnego wymiaru czasu pracy?

 • 16.11.2023

  Dziś dowiecie się, kto może ubiegać się o refundację wyposażenia stanowiska pracy.

 • 16.11.2023

  Jest to pomoc finansowa udzielana w związku ze stworzeniem lub przystosowaniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanej przez urząd pracy osoby.

 • 05.09.2023

  Gdy Twój brak gotowości do podjęcia zatrudnienia przekracza 10 dni kalendarzowych, najlepiej wyrejestrować się z urzędu pracy. Po powrocie będziesz mógł zarejestrować się ponownie.

 • 05.09.2023

  Kwota zasiłku będzie niższa, ponieważ w trakcie zgłoszonego do urzędu pracy braku gotowości zasiłek dla bezrobotnych nie przysługuje.

 • 05.09.2023

  Pisemną informację możesz wysłać online, przekazać osobiście w siedzibie urzędu lub przesłać ją pocztą tradycyjną.

 • 05.09.2023

  Po zarejestrowaniu jako bezrobotny pozostajesz do dyspozycji powiatowego urzędu pracy. Możesz jednak zgłosić brak gotowości do podjęcia zatrudnienia, na przykład z powodu planowanego wyjazdu za granicę.

 • 13.07.2023

  Urząd pracy rozpoczyna naliczanie świadczenia od dnia złożenia wniosku.

 • 13.07.2023

  Świadczenie naliczone w tym miesiącu zostanie wypłacone w następnym miesiącu. Termin przelewu ustala urząd pracy, ale nie może być on późniejszy niż 14-ty dzień kolejnego miesiąca.

 • Przydatne informacje