Powrót

Zasiłek opiekuńczy dla pracującego rodzica

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-03-18

Pracującemu rodzicowi, podlegającemu ubezpieczeniu chorobowemu, przysługuje prawo do płatnego zasiłku opiekuńczego w przypadku choroby dziecka, zamknięcia placówki, do której uczęszcza, a także w przypadku objęcia dziecka kwarantanną. Podpowiadamy, jakie warunki muszą być spełnione, aby zasiłek opiekuńczy został wypłacony.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicowi, gdy w gospodarstwie domowym nie ma innych osób, które mogą zaopiekować się w tym czasie dzieckiem. Warunek ten nie obowiązuje w przypadku opieki nad chorym dzieckiem w wieku do 2 roku życia. W takiej sytuacji zasiłek przysługuje jednemu rodzicowi nawet wtedy, gdy inni członkowie rodziny mogliby zapewnić dziecku opiekę.

Łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego nie może przekroczyć 60 dni w roku kalendarzowym. Nie zależy on od liczby osób uprawnionych do zasiłku, liczby dzieci lub członków rodziny, którzy wymagają opieki. Zasiłek opiekuńczy przysługuje zarówno matce, jaki i ojcu dziecka, ale może go otrzymać za dany okres tylko jeden z rodziców, który wystąpi z wnioskiem o jego wypłatę.

 

Zasiłek opiekuńczy na chore dziecko

Zasiłek opiekuńczy na chore dziecko przysługuje nie dłużej niż przez:

 • 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli pracownik opiekuje się chorym dzieckiem do lat 14 (w tym także dzieckiem niepełnosprawnym),
 • 14 dni w roku kalendarzowym, jeśli pracownik opiekuje się chorym dzieckiem powyżej 14 roku życia,
 • 30 dni w roku kalendarzowym, jeśli pracownik opiekuje się chorym dzieckiem niepełnosprawnym, które ukończyło 14 lat, ale nie ukończyło 18 lat, albo dzieckiem niepełnosprawnym, które ukończyło 8 lat, ale nie ukończyło 18 lat, jeśli w wyniku porodu, choroby lub pobytu w szpitalu drugiego rodzica dziecka, który stale opiekuje się dzieckiem, nie może on opiekować się dzieckiem niepełnosprawnym.

 

Zamknięcie żłobka, przedszkola, szkoły

Zasiłek opiekuńczy na okres do 60 dni w roku kalendarzowym można otrzymać w razie konieczności opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły. Za nieprzewidziane zamknięcie placówki uważa się zamknięcie, o którym rodzic dowiedział się w terminie krótszym niż 7 dni przed jej zamknięciem.

 

Kwarantanna lub izolacja

Również w przypadku poddania dziecka kwarantannie lub izolacji domowej, rodzicowi przysługuje prawo do zasiłku opiekuńczego. Taka okoliczność jest traktowana jak choroba dziecka i zasiłek jest przyznawany w  takim samym wymiarze jak w przypadku opieki nad chorym dzieckiem (w zależności od wieku i niepełnosprawności dziecka).

 

Wniosek

Jeżeli rodzic jest zatrudniony, to wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego (Z-15) dostarcza swojemu pracodawcy. Do wniosku powinien dołączyć oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu placówki. Jeśli natomiast rodzic prowadzi działalność gospodarczą, wniosek składa w ZUS osobiście lub online poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Do wniosku również załącza oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat (ZAS-36) i dodatkowo zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku Z-3.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym rodzic sprawuje opiekę, również za dni ustawowo wolne od pracy.

 

Więcej informacji w zakresie zasiłku opiekuńczego udziela Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

www.zus.pl

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Emerytura – kiedy złożyć wniosek?
  Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Po jego osiągnięciu możliwe jest złożenie wniosku o emeryturę. Warto jednak zastanowić się, kiedy to zrobić. Jest bowiem kilka czynników, które decydują o wysokości świadczenia. Co warto wziąć pod uwagę składając wniosek o emeryturę w ZUS? Odpowiadamy.

 • Odprawa emerytalna i rentowa
  Przechodzisz na rentę lub emeryturę? Sprawdź, czy należy Ci się odprawa i w jakiej wysokości.

 • Waloryzacja rent i emerytur
  1 marca 2024 r. nastąpiła waloryzacja emerytur, rent oraz dodatków wypłacanych przez ZUS. Co ważne, podwyżka nastąpiła automatycznie, bez konieczności wnioskowania o nią. W 2024 r. świadczenia wzrosną o 12,12%.

 • Czy za studenta płaci się ZUS?
  Wakacje to dobry czas na szukanie pracy przez studentów. Studenci do ukończenia 26. roku życia są chętnie zatrudniani na podstawie umowy zlecenia. Wiąże się to ze sporymi oszczędnościami dla zleceniodawcy. Jakimi? Odpowiadamy.

 • Kiedy jest możliwa rezygnacja z urlopu macierzyńskiego?
  Urlop macierzyński przeważnie wykorzystuje matka dziecka. Nie oznacza to jednak, że ojciec nie ma do niego prawa. Sprawdź, jakie warunki muszą być spełnione, aby matka dziecka mogła zrezygnować ze swojej części urlopu macierzyńskiego na rzecz ojca dziecka.

 • Wypadek przy pracy a umowa zlecenia
  Jesteś zleceniobiorcą i uległeś wypadkowi przy pracy? Sprawdź, czy otrzymasz zasiłek chorobowy za czas niezdolności do pracy oraz odszkodowanie z ZUS.

 • Urlop macierzyński nie zawsze chroni przez zwolnieniem
  Stanowisko pracy kobiety w ciąży lub przebywającej na urlopie macierzyńskim podlega szczególnej ochronie. Co do zasady pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w takim przypadku. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły. Podpowiadamy, w jakich przypadkach ochrona przed zwolnieniem w okresie urlopu macierzyńskiego nie obowiązuje.

 • Zasiłek macierzyński 2023 – co powinieneś wiedzieć?
  Zmiany długości urlopów związanych z rodzicielstwem wprowadzone do Kodeksu pracy w kwietniu 2023 r. niosą za sobą również zmianę przepisów dotyczących zasiłku macierzyńskiego. Sprawdź, co się zmieniło w tym zakresie.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy