Powrót

Waloryzacja rent i emerytur

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2024-03-04

1 marca 2024 r. nastąpiła waloryzacja emerytur, rent oraz dodatków wypłacanych przez ZUS. Co ważne, podwyżka nastąpiła automatycznie, bez konieczności wnioskowania o nią. W 2024 r. świadczenia wzrosną o 12,12%.

Waloryzacja, czyli zwiększenie wartości pieniężnej świadczenia w celu utrzymania jego realnej wartości na niezmienionym poziomie, jest przeprowadzana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych każdego roku. Na czym polega ten proces, tłumaczy Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Proces polega na  pomnożeniu kwoty świadczenia w wysokości przysługującej na koniec lutego danego roku przez wskaźnik waloryzacji. Wysokość wskaźnika waloryzacji uzależniona jest od średniorocznej inflacji dla gospodarstw emerytów i rencistów za poprzedni rok i powiększony o co najmniej 20 procent realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.

 

Czytaj także: Na jakie świadczenia może liczyć ojciec opiekujący się dzieckiem?

 

Jak wynika z komunikatu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2024 r., w 2024 roku wysokość wskaźnika to 112,12%.

Jest to wskaźnik nieco niższy, w porównaniu do marca 2023 r., w którym wyniósł on 114,8%. Jednak bieżąca i zeszłoroczna waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych na tle lat ubiegłych była ponadprzeciętnie wysoka. W 2022 r. świadczenia urosły o 7%, w 2021 r. o 4,24 %, a w marcu 2020 r. - 3,56%.

 

O ile wzrosną poszczególne świadczenia?

Po waloryzacji:

 • kwota najniższej emerytury, renty rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrośnie z 1588,44 zł brutto do 1780,96 zł brutto;
 • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od 1 marca 2024 r. wyniesie 1335,72 zł brutto;
 • do 1780,96 zł brutto podniesiona zostanie renta socjalna;
 • do 2419,33 zł wzrośnie kwota graniczna świadczenia uzupełniającego (SU);
 • wzrośnie świadczenie honorowe dla stulatków, którzy ten wiek ukończą po 29 lutego br. Od 1 marca wynosić ono będzie 6 246,13 zł.

 

Waloryzacja dodatków

Nie tylko świadczenia długoterminowe (emerytury, renty, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne) podlegają waloryzacji. ZUS podwyższa również dodatki, inne świadczenia i zasiłki, np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych, świadczenia i zasiłki przedemerytalne. Waloryzacja obejmuje świadczenia przyznane do końca lutego 2024 roku.

 

Czytaj także: Wynagrodzenie – podstawowe informacje

 

Po podwyżce dodatek dla sieroty zupełnej wzrośnie z 553,30 zł do 620,36 zł, dodatek pielęgnacyjny z 294,39 zł do 330,07 zł, dodatek za tajne nauczanie z 294,39 zł do 330,07 zł, dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji z 441,59 zł do 495,11 zł, ryczałt energetyczny z 255,17 zł do 299,82 zł.

 

Bez dodatkowych formalności

Ważna informacja dla świadczeniobiorców. Waloryzacja odbywa się automatycznie. Nie trzeba składać żadnych wniosków, a każdy emeryt i rencista, który miał prawo do wypłaty świadczenia na 29 lutego, otrzyma decyzję o nowej wysokości swojego świadczenia.

Decyzje będą wysyłane od kwietnia, tak więc warto uzbroić się w cierpliwość i poczekać na dokument. Dodatkowo ZUS wyśle również decyzje o przyznaniu tzw. trzynastki.

Wszyscy ci, którzy mają dostęp do Platformy Usług Elektronicznych ZUS, mogą wcześniej – jeszcze przed otrzymaniem decyzji – sprawdzić informację o wysokości waloryzacji.

 

Co w decyzji?

Sebastian Szczurek wyjaśnia, jak należy rozumieć zapisy zawarte w decyzji wysyłanej przez ZUS i na co zwrócić uwagę czytając pismo.

W decyzji o wysokości emerytury po waloryzacji podana jest wysokość emerytury brutto na ostatni dzień lutego danego roku, a następnie wskaźnik waloryzacyjny i emerytura brutto obliczona po waloryzacji. Jeśli emeryt-rencista pobiera dodatek pielęgnacyjny, jest także informacja o wysokości tego dodatku. Wiele osób zgłasza się do ZUS twierdząc, że dodatek nie jest im wypłacany. Nieporozumienie wynika z tego, że świadczeniobiorcy porównują wypłacaną kwotę z podanymi w decyzji waloryzacyjnej kwotami brutto. Podczas gdy od emerytury i renty odliczana jest zaliczka na podatek dochodowy i składka na ubezpieczenie zdrowotne. Wszystkie te informacje świadczeniobiorcy znajdą w decyzji waloryzacyjnej. Warto ją uważnie przeanalizować.

 

Wojciech Napora

Źródło:

ZUS Oddział w Opolu.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Emerytura – kiedy złożyć wniosek?
  Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Po jego osiągnięciu możliwe jest złożenie wniosku o emeryturę. Warto jednak zastanowić się, kiedy to zrobić. Jest bowiem kilka czynników, które decydują o wysokości świadczenia. Co warto wziąć pod uwagę składając wniosek o emeryturę w ZUS? Odpowiadamy.

 • Odprawa emerytalna i rentowa
  Przechodzisz na rentę lub emeryturę? Sprawdź, czy należy Ci się odprawa i w jakiej wysokości.

 • Czy za studenta płaci się ZUS?
  Wakacje to dobry czas na szukanie pracy przez studentów. Studenci do ukończenia 26. roku życia są chętnie zatrudniani na podstawie umowy zlecenia. Wiąże się to ze sporymi oszczędnościami dla zleceniodawcy. Jakimi? Odpowiadamy.

 • Kiedy jest możliwa rezygnacja z urlopu macierzyńskiego?
  Urlop macierzyński przeważnie wykorzystuje matka dziecka. Nie oznacza to jednak, że ojciec nie ma do niego prawa. Sprawdź, jakie warunki muszą być spełnione, aby matka dziecka mogła zrezygnować ze swojej części urlopu macierzyńskiego na rzecz ojca dziecka.

 • Wypadek przy pracy a umowa zlecenia
  Jesteś zleceniobiorcą i uległeś wypadkowi przy pracy? Sprawdź, czy otrzymasz zasiłek chorobowy za czas niezdolności do pracy oraz odszkodowanie z ZUS.

 • Urlop macierzyński nie zawsze chroni przez zwolnieniem
  Stanowisko pracy kobiety w ciąży lub przebywającej na urlopie macierzyńskim podlega szczególnej ochronie. Co do zasady pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w takim przypadku. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły. Podpowiadamy, w jakich przypadkach ochrona przed zwolnieniem w okresie urlopu macierzyńskiego nie obowiązuje.

 • Zasiłek macierzyński 2023 – co powinieneś wiedzieć?
  Zmiany długości urlopów związanych z rodzicielstwem wprowadzone do Kodeksu pracy w kwietniu 2023 r. niosą za sobą również zmianę przepisów dotyczących zasiłku macierzyńskiego. Sprawdź, co się zmieniło w tym zakresie.

 • Zmiana wymiaru zasiłku macierzyńskiego 2023
  Wraz z wejściem w życie nowelizacji Kodeksu pracy, od 26 kwietnia 2023 r. zmienił się nie tylko wymiar urlopów związanych z rodzicielstwem, ale zmianie uległy również przepisy dotyczące zasiłku macierzyńskiego. Sprawdź, ile wynosi aktualny wymiar urlopu.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy