Powrót

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-07-22

Zgodnie z przepisami zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Do kiedy obowiązuje ubezpieczenie chorobowe po ustaniu stosunku pracy? W jakich przypadkach można otrzymywać zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia? Odpowiadamy.

Pracownik podlega obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu. Ubezpieczenie to trwa od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia jego ustania. Rozwiązanie umowy o pracę powoduje zatem ustanie ubezpieczenia chorobowego. Po rozwiązaniu umowy o pracę można jednak otrzymywać świadczenia z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby, ale tylko w dwóch konkretnych sytuacjach.

 

Niezdolność do pracy w trakcie ubezpieczenia chorobowego

Pracownik otrzyma zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia, jeżeli stanie się niezdolny do pracy w okresie wypowiedzenia, a następnie będzie kontynuować to zwolnienie lekarskie już po rozwiązaniu umowy o pracę. Wówczas zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia przysługuje mu za czas, do jakiego lekarz wystawił mu zwolnienie lekarskie, jednak nie dłużej niż:

 • 182 dni,
 • 270 dni - w przypadku, gdy niezdolność do pracy jest spowodowana gruźlicą lub przypada w trakcie ciąży.

 

Niezdolność do pracy po ustaniu ubezpieczenia chorobowego

Drugi przypadek to taki, w którym były pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie już po ustaniu stosunku pracy. Zasiłek chorobowy będzie mu przysługiwać, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego:

 • nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego albo
 • nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego w przypadku choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.

Za okres niezdolności do pracy przypadający po ustaniu ubezpieczenia zasiłek chorobowy przysługuje nie dłużej niż przez 91 dni.

 

Jakie formalności?

Jeśli pracownik idzie na zwolnienie lekarskie po rozwiązaniu umowy o pracę, pierwsze zwolnienie lekarz wystawi jeszcze wskazując NIP byłego już pracodawcy. Jeśli pracownik nie jest już zatrudniony, a zwolnienie lekarskie zostało wystawione po rozwiązaniu umowy o pracę, były pracodawca składa do Terenowej Jednostki Organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na miejsce zamieszkania byłego pracownika formularz ZUS Z-3.

ZUS nie wypłaca zasiłku chorobowego z urzędu. Aby otrzymać zasiłek chorobowy, należy wystąpić do ZUS z wnioskiem o ten zasiłek.

Jako wniosek o zasiłek należy złożyć jeden z następujących dokumentów:

 • wniosek o zasiłek chorobowy na druku ZAS-53 albo
 • wydruk zaświadczenia lekarskiego e-ZLA – jeśli otrzymałeś go od lekarza.

Jeśli otrzymałeś pierwsze zaświadczenie lekarskie, które obejmuje okres po ustaniu zatrudnienia, należy złożyć razem z wnioskiem oświadczenie na druku Z-10.

 

Szczegółowych informacji na temat zasiłku chorobowego udziela ZUS.

 

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Odprawa emerytalna i rentowa
  Przechodzisz na rentę lub emeryturę? Sprawdź, czy należy Ci się odprawa i w jakiej wysokości.

 • Renta z tytułu niezdolności do pracy a podjęcie zatrudnienia
  Wbrew panującemu przeświadczeniu, osoba pobierająca rentę z tytułu niezdolności do pracy może podjąć zatrudnienie i zachować prawo do renty. Podpowiadamy, w jakim przypadku Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiesi prawo do renty, a kiedy ją obniży.

 • Zwolnienie lekarskie – czy można je skrócić?
  W trakcie przebywania na zwolnieniu lekarskim, popularnie zwanym L4, zabronione jest wykonywanie przez pracownika jakiejkolwiek pracy zarobkowej. Lekarz wystawia zwolnienie lekarskie na konkretną ilość dni. Co w przypadku, gdy pracownik będzie chciał wrócić do pracy przed końcem zwolnienia?

 • Poinformuj pracodawcę o nieobecności w pracy
  Zdarzają się w życiu sytuacje, które uniemożliwiają pracownikowi przyjście do pracy. Najczęściej dotyczy to choroby lub innego nieprzewidywalnego zdarzenia losowego. Co w takiej sytuacji powinien zrobić pracownik? Odpowiadamy.

 • Renta z tytułu niezdolności do pracy – kto może ją otrzymać i jakie warunki należy spełnić?
  Osoba niezdolna do pracy wskutek utraty zdolności do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu, której stan zdrowia nie rokuje odzyskania tej zdolności po przekwalifikowaniu, może otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy. Podpowiadamy, jakie warunki muszą być spełnione, aby otrzymać taką rentę.

 • Podleganie ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu cudzoziemców zatrudnionych w Polsce
  Polskie przepisy nie uzależniają objęcia polskimi ubezpieczeniami od posiadanego obywatelstwa czy miejsca zamieszkania. Istotny dla objęcia tymi ubezpieczeniami jest fakt zawarcia z polskim podmiotem stosunku pracy czy innej umowy rodzącej obowiązek ubezpieczeń społecznych. Co ważne wykonywanie pracy w ramach tych umów musi odbywać się na obszarze Polski.

 • Urlop wychowawczy a własna działalność gospodarcza
  Jesteś przedsiębiorcą i nie chcesz jeszcze wracać do obowiązków po zakończeniu urlopu macierzyńskiego? Sprawdź, co możesz zrobić, aby nie zamykać działalności gospodarczej.

 • Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy
  Jaka jest różnica między wynagrodzeniem chorobowym a zasiłkiem chorobowym? Ile wynosi okres zasiłkowy i od czego on zależy? Odpowiadamy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy