Powrót

Zakładasz firmę – sprawdź terminy

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2015-11-23

Planujesz założyć działalność, a może już ją prowadzisz? Przeczytaj, jakie terminy wyznaczył Ci ZUS na wpłatę tytułem ubezpieczeń społecznych. Sprawdź, czy nie grozi Ci kara!

Przedsiębiorcy rozpoczynający przygodę z biznesem powinni pamiętać o obowiązkach względem ZUS-u. Zakład wyznaczył obowiązujące terminy wpłat, których należy pilnować, aby później nie ponosić konsekwencji.

Samo zgłoszenie jako płatnika ZUS następuje już na etapie zakładania działalności. Po złożeniu wniosku CEIDG-1 o wpis do ewidencji działalności gospodarczej następuje przekazanie informacji do ZUS i zgłoszenie płatnika składek. Przedsiębiorca w terminie 7 dni powinien tylko zgłosić się w Zakładzie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

W przypadku podlegania już ubezpieczeniom z tytułu umowy o pracę (gdy działalność jest dodatkowym źródłem dochodu) przedsiębiorca składa formularz ZUS ZZA o podleganiu wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jeśli zaś działalność jest jedynym tytułem do składek, wybiera formularz ZUS ZUA o podleganiu ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Terminy płatności składek

Zakład dla każdego płatnika wyznaczył te same terminy płatności. Osoby fizyczne, które opłacają składkę wyłącznie za siebie zobowiązane są uiścić opłatę do 10. dnia następnego miesiąca. W przypadku przedsiębiorców zgłaszających do ubezpieczeń również inne osoby, składki powinny zostać opłacone do 15. dnia następnego miesiąca.

Należności należy wpłacać na wyznaczone przez ZUS rachunki bankowe wyodrębnione na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy.

Wpłata uznawana jest za dokonaną w momencie wpłynięcia środków. Należy więc mieć na uwadze godziny księgowania przez bank. Dokonanie przelewu 15. wieczorem może oznaczać, że środki wpłyną dopiero 16. - czyli dzień po wyznaczonym terminie. Dlatego lepszym rozwiązaniem jest złożenie polecenia przelewu z wyprzedzeniem. Nie zabrania się bowiem dokonywać płatności nawet na kilka dni przed terminem.

Jeśli 10. dzień miesiąca wypada w sobotę, niedzielę lub święto, to za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu bądź dniach wolnych.

Nieopłacenie składki w terminie

Płatnik zobowiązany jest stosować się do ustalonych przez ZUS terminów. Niezastosowanie się do obowiązków niesie za sobą konsekwencje w postaci odsetek i utraty świadczeń. Od każdej nieterminowej płatności naliczane są odsetki. W przypadku, gdy nie przekraczają one 8,70 zł Zakład anuluje dług i pozostają do zapłaty jedynie zaległe składki. ZUS dla nieobowiązkowych płatników przewidział w tym temacie karę grzywny w wysokości do 5000 zł.

Osoby opłacające dobrowolną składkę chorobową, w przypadku przekroczenia terminu płatności, przestają podlegać wspomnianemu ubezpieczeniu. To w konsekwencji powoduje utratę prawa do zasiłku chorobowego w czasie choroby.

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło: http://www.zus.pl/pliki/ulotki/1011_15%20ABC_platnika_skladek_skladki_na_ubezpieczenia_wlasne.pdf

Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj również:


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Dodatek za pracę w nocy
  Pracujesz w porze nocnej? Sprawdź, w jakiej wysokości przysługuje Ci dodatek!

 • Zmiana czasu z zimowego na letni
  Już niedługo czeka nas kolejna, ale czy ostatnia, zmiana czasu z zimowego na letni? Przypominamy, jakie prawa ma w związku z tym pracownik!

 • Chcesz zatrudniać pracowników niepełnosprawnych? Dowiedz się, jak uzyskać status zakładu pracy chronionej
  Jeśli pracodawca chce zatrudniać w swojej firmie osoby niepełnosprawne i dzięki temu otrzymać wsparcie bądź ulgi podatkowe, może wnioskować do urzędu wojewódzkiego o nadanie statusu zakładu pracy chronionej. Wcześniej jednak należy się upewnić, że firma spełnia określone wymagania.

 • Prawa matki zarejestrowanej w urzędzie pracy
  Sprawdź, czy zarejestrowana w urzędzie pracy matka, opiekująca się dzieckiem, ma prawo odmówić przyjęcia oferty pracy!

 • PPK a ochrona danych osobowych. Co mogą pracodawcy?
  Pracownicze Plany Kapitałowe są nowością dla polskich przedsiębiorców, a ich wdrożenie wymaga udostępniania danych pracowników podmiotom zewnętrznym. Przepisy te rodzą wiele wątpliwości wśród firm, co do legalności przetwarzania i przekazywania informacji, podstaw prawnych czy okresów przechowywania dokumentacji.

 • 10 zupełnie nowych zawodów, które szturmem przejmują rynek pracy
  W ciągu ostatniej dekady rynek pracy zmienił się diametralnie. Pojawiły się nowe kierunki rozwoju, a co za tym idzie, zwiększyło się zapotrzebowanie na stanowiska, których przed kilkoma laty jeszcze nie było. Przedstawiamy Wam zestawienie 10 zupełnie nowych profesji, na które jest obecnie popyt na rynku pracy.

 • Zagubione świadectwo pracy
  Nie masz świadectwa pracy? Sprawdź, kto może Ci pomóc!

 • Utrata statusu osoby bezrobotnej
  Wyrejestrowanie z urzędu pracy. Kiedy urząd może wyrejestrować bezrobotnego.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.