Powrót

WUP Kraków - Poznaj swoje możliwości zawodowe

Celem projektu jest wsparcie 700 osób, które powróciły bądź zamierzają powrócić z zagranicy do Małopolski, w zdobyciu zatrudnienia, wykorzystaniu kompetencji i kwalifikacji nabytych za granicą oraz poprawa ich sytuacji na rynku pracy, poprzez uczestnictwo w specjalistycznej usłudze poradnictwa zawodowego, indywidualnych konsultacjach oraz możliwości skorzystania z usług specjalistycznych (prawnych, podatkowych, psychologicznych) udziału w sesjach mastermind czy skorzystania z punktu co-workingu.

Osoby mieszkające lub planujące się osiedlić na terenie województwa Małopolskiego, w wieku 18 – 29 lat, które przebywały za granicą Polski przez co najmniej 6 miesięcy w związku z zamiarem stałego pobytu, które zamierzają powrócić lub przebywają w Polsce nie dłużej niż 6 (osoby pracujące) lub 12 miesięcy (osoby niezatrudnione) i w momencie rekrutacji deklarują chęć pobytu stałego, podjęcia zatrudnienia lub innej pracy w Polsce. Reemigranci mogą zostać Uczestnikiem projektu niezależnie od statusu na rynku pracy (bierni, bezrobotni, pracujący).

Uczestnikiem może zostać osoba, która spełnia kryteria obligatoryjne:

 1. wiek 18 – 29 r.ż ,
 2. mieszka na terenie województwa małopolskiego lub planuje osiedlić się na terenie województwa małopolskiego,
 3. była za granicą co najmniej 6 miesięcy w związku z zamiarem stałego pobytu,
 4. data powrotu:
 • nie dalej niż 6 miesięcy od dnia rekrutacji w przypadku pracujących lub
 • nie dalej niż 12 miesięcy od dnia rekrutacji w przypadku osoby bez pracy.

Formy wsparcia:

 • poradnictwo zawodowe dla każdego uczestnika w formie bilansowania kompetencji,
 • bezpośrednie konsultacje,
 • porady zdalne w ramach prowadzonego dyżuru telefonicznego,
 • usługi doradztwa specjalistycznego (doradztwo prawne, podatkowe, psychologiczne),
 • usługi tłumaczeń przysięgłych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zdobyte za granicą umożliwiające ich wykorzystanie na lokalnym rynku pracy,
 • punkty Co-Workingu,
 • sesje mastermind, podczas których możliwa jest wymiana doświadczeń, dzielenie się wiedzą, nawiązywanie współpracy, wykorzystanie potencjału innych osób do rozwiązywania konkretnych problemów, zwiększenie pewności siebie i motywacji do działania.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, 4.08.2020 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.