Powrót

Staż – wsparcie w starcie zawodowym

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2015-04-13

Skończyłeś studia i chcesz zdobyć doświadczenie zawodowe, a może potrzebujesz przekwalifikowania i zdobycia doświadczenia w innej profesji? Pracodawcy nie chcą dać Ci szansy na płatnym okresie próbnym, a Ty nie możesz sobie pozwolić na pracę za darmo? Skorzystaj z oferty urzędu pracy!

Staż – wsparcie w starcie zawodowym

Wśród form wsparcia oferowanych przez urząd pracy dla pracodawców oraz osób bezrobotnych znajduje się m.in. staż. Zgodnie z obowiązującą urzędy ustawą oznacza on nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Na czym to polega?

Korzyści płynące ze stażu dla osoby bezrobotnej

Starosta możne skierować zainteresowaną osobę na staż, w ramach którego zdobędzie praktyczne umiejętności do wykonywania określonego zawodu na okres do 6 miesięcy, a w przypadku osób młodych – do 30. roku życia, do 12 miesięcy. Przez cały okres odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 997,40 zł brutto.

Okres pobierania stypendium wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych, nie wlicza się do okresu umożliwiającego nabycie prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz do okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego.

Czas pracy odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Staż nie może odbywać się w niedzielę oraz święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych. Tylko starosta, ze względu na charakter pracy w danym zawodzie, może wyrazić zgodę na odbywanie stażu w porze nocnej lub systemie pracy zmianowej. Za każde 30 dni odbytego stażu stażysta nabywa prawo do 2 dni wolnych.

W okresie odbywania stażu będziesz miał opiekuna, który zobowiązany jest udzielać Ci wszystkich niezbędnych informacji, pomagać w razie trudności oraz niwelować możliwości popełnienia błędu.

Przyznanie wsparcia jest uzależnione od profilu pomocy, który zostanie ustalony w wyniku analizy Twojej sytuacji i Twoich szans na rynku pracy oraz indywidualnego planu działania ustalonego z Twoim doradcą w urzędzie.

Korzyści pracodawcy

Pracodawca wyrażający chęć zorganizowania stażu zyskuje pracownika, z którym nie nawiązuje stosunku pracy i któremu nie wypłaca wynagrodzenia – osobie bezrobotnej w czasie odbywania stażu stypendium wypłaca starosta.

Aby zorganizować staż wystarczy złożyć wniosek we właściwym ze względu na siedzibę lub oddział firmy powiatowym urzędzie pracy. Składając wniosek, można wskazać imię i nazwisko osoby bezrobotnej, którą chce się przyjąć na staż. Jeśli nie masz z góry upatrzonego kandydata, urząd skieruje na rozmowę osoby bezrobotne, które spełniają określone przez Ciebie wymogi.

Staż daje osobie bezrobotnej możliwość zdobycia doświadczenia, a pracodawcy bezpłatnego przeszkolenia przyszłego pracownika.

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia)

Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj również:


Zobacz podobne artykuły:

 • PUP Katowice - Targi pracy dla seniorów
  Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach oraz Urząd Miasta w Katowicach serdecznie zapraszają pracodawców oraz seniorów do udziału w targach pracy.

 • PUP Katowice - Fundusze Pożyczkowe dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw
  Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach oferuje Fundusze Pożyczkowe przeznaczone na finansowanie celów inwestycyjno-obrotowych, związanych z podjęciem, prowadzeniem bądź rozwojem działalności gospodarczej.

 • PUP Katowice - Projekt wsparcia dla osób niepełnosprawnych pn. „Od studenta do specjalisty”
  Fundacja Sustinae organizuje projekt wsparcia dla osób niepełnosprawnych pn. „Od studenta do specjalisty- kompleksowy program wsparcia niepełnosprawnych studentów i absolwentów na otwartym rynku pracy".

 • WUP Poznań - Aktualności warsztatowe
  Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza osoby pełnoletnie na najbliższe, bezpłatne warsztaty szkoleniowo - edukacyjne, organizowane w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.

 • PUP Mońki - 5000 zł na stworzenie stanowiska pracy w ramach projektu "Motywacja receptą na sukces"
  Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza pracodawców i osoby niepracujące do udziału w projekcie „Motywacja receptą na sukces" w ramach którego można uzyskać bardzo atrakcyjne wsparcie.

 • PUP Katowice - Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS
  Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach informuje o naborze wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach przyznanego limitu.

 • PUP Opole - Zajęcia warsztatowe pn. „Dobre CV ... czyli jakie?"
  Powiatowy Urząd Pracy w Opolu zaprasza osoby zarejestrowane w urzędzie w Opolu oraz jego filiach, zainteresowane doskonaleniem swoich umiejętności poszukiwania zatrudnienia, do udziału w zajęciach warsztatowych pn. „Dobre CV ... czyli jakie?”.

 • PUP Piła - Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych
  Powiatowy Urząd Pracy w Pile informuje, że do 31 maja 2019 r. przyjmuje wnioski o organizację prac interwencyjnych na okres 6 miesięcy z deklaracją zatrudnienia po zakończeniu prac interwencyjnych na okres 3 miesięcy i 30 dni.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.
  Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.