Powrót

Staż – wsparcie w starcie zawodowym

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2015-04-13

Skończyłeś studia i chcesz zdobyć doświadczenie zawodowe, a może potrzebujesz przekwalifikowania i zdobycia doświadczenia w innej profesji? Pracodawcy nie chcą dać Ci szansy na płatnym okresie próbnym, a Ty nie możesz sobie pozwolić na pracę za darmo? Skorzystaj z oferty urzędu pracy!

Staż – wsparcie w starcie zawodowym

Wśród form wsparcia oferowanych przez urząd pracy dla pracodawców oraz osób bezrobotnych znajduje się m.in. staż. Zgodnie z obowiązującą urzędy ustawą oznacza on nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Na czym to polega?

Korzyści płynące ze stażu dla osoby bezrobotnej

Starosta możne skierować zainteresowaną osobę na staż, w ramach którego zdobędzie praktyczne umiejętności do wykonywania określonego zawodu na okres do 6 miesięcy, a w przypadku osób młodych – do 30. roku życia, do 12 miesięcy. Przez cały okres odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 997,40 zł brutto.

Okres pobierania stypendium wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych, nie wlicza się do okresu umożliwiającego nabycie prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz do okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego.

Czas pracy odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Staż nie może odbywać się w niedzielę oraz święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych. Tylko starosta, ze względu na charakter pracy w danym zawodzie, może wyrazić zgodę na odbywanie stażu w porze nocnej lub systemie pracy zmianowej. Za każde 30 dni odbytego stażu stażysta nabywa prawo do 2 dni wolnych.

W okresie odbywania stażu będziesz miał opiekuna, który zobowiązany jest udzielać Ci wszystkich niezbędnych informacji, pomagać w razie trudności oraz niwelować możliwości popełnienia błędu.

Przyznanie wsparcia jest uzależnione od profilu pomocy, który zostanie ustalony w wyniku analizy Twojej sytuacji i Twoich szans na rynku pracy oraz indywidualnego planu działania ustalonego z Twoim doradcą w urzędzie.

Korzyści pracodawcy

Pracodawca wyrażający chęć zorganizowania stażu zyskuje pracownika, z którym nie nawiązuje stosunku pracy i któremu nie wypłaca wynagrodzenia – osobie bezrobotnej w czasie odbywania stażu stypendium wypłaca starosta.

Aby zorganizować staż wystarczy złożyć wniosek we właściwym ze względu na siedzibę lub oddział firmy powiatowym urzędzie pracy. Składając wniosek, można wskazać imię i nazwisko osoby bezrobotnej, którą chce się przyjąć na staż. Jeśli nie masz z góry upatrzonego kandydata, urząd skieruje na rozmowę osoby bezrobotne, które spełniają określone przez Ciebie wymogi.

Staż daje osobie bezrobotnej możliwość zdobycia doświadczenia, a pracodawcy bezpłatnego przeszkolenia przyszłego pracownika.

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia)

Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj również:


Zobacz podobne artykuły:

 • Dni wolne od pracy w 2019 roku
  Najwięcej dni pracujących wypada w lipcu i październiku (23), najmniej w czerwcu i listopadzie (19). Sprawdź kalendarz i zaplanuj urlop!

 • PUP Nysa - Konkurs pn. "Mikroprzedsiębiorca Roku 2018"
  Ruszyła kolejna edycja Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku, skierowanego do mikroprzedsiębiorstw zatrudniających nie więcej niż 10 pracowników oraz o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro.

 • PUP Kalisz - Dotacje na założenie firmy
  Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu posiada środki finansowe w ramach programu „Aktywna wieś III" na przyznanie dofinansowania do podjęcia działalności gospodarczej dla jednej osoby bezrobotnej zamieszkałej na terenie gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej.

 • PUP Kalisz - Projekt pn. "Droga do zatrudnienia"
  Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu informuje o realizacji bezpłatnego projektu pn. „Droga do zatrudnienia" przez Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych INBIT sp. z.o.o. w Poznaniu.

 • PUP Kalisz - Bezpłatne kursy zawodowe w 2019 r.
  Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu rozpoczyna II rekrutację 67 uczestników do projektu Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

 • PUP Kalisz - Bony na zasiedlenie
  Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu informuje, że trwa nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30. roku życia w ramach programu „Aktywna wieś III".

 • PUP Kalisz - Bezpłatne szkolenia
  Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu zaprasza do udziału w projekcie pn. "Kariera od zera!" – program wspierania osób powyżej 29. lat pozostających bez pracy i defaworyzowanych na wielkopolskim rynku pracy.

 • PUP Płock - Projekt pn. „Działamy, włączamy!”
  Celem projektu jest zwiększony potencjał rozwojowy (w zakresie zawodowym, społecznym i edukacyjnym) 60 osób (36 kobiet i 24 mężczyzn) i ich rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych w województwie mazowieckim.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.
  Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.