Powrót

PUP Strzelin - Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego RPO WD

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie informuje, że realizuje projekt „Aktywizacja osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie strzelińskim w latach 2020-2021".

I. Okres realizacji: 1.01.2020 r. – 31.12.2021 r.

II. Cel projektu: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób od 30. roku życia pozostających bez pracy w powiecie strzelińskim.

III. Uczestnicy projektu

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych od 30. roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelinie (m.in. osób w wieku 50+, kobiet, osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach).

IV. Wsparcie udzielane w ramach projektu w 2020 r.:

 • Pośrednictwo pracy / poradnictwo zawodowe dla 138 osób - trwa rekrutacja,
 • Staże dla 72 osób – trwa rekrutacja,
 • Szkolenia indywidualne dla 7 osób – trwa rekrutacja,
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (bezzwrotne dotacje) dla 15 osób:
 1. I nabór: od 5.02.2020 r. do 21.02.2020 r.,
 2. II nabór: maj/czerwiec 2020 r.,
 3. III nabór: sierpień/wrzesień 2020 r.,
 • Prace interwencyjne dla 29 osób – trwa rekrutacja,
 • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 15 osób:
 1. I nabór: luty/marzec 2020 r.,
 2. II nabór: maj/czerwiec 2020 r.,
 3. III nabór: sierpień/wrzesień 2020 r.

V. Rekrutacja do projektu

Rekrutacja do projektu prowadzona jest na bieżąco od 1.01.2020 r. do wyczerpania środków przeznaczonych na poszczególne formy wsparcia lub do zakończenia realizacji projektu.

VI. Gdzie szukać informacji o projekcie?

Informacje na temat projektu można uzyskać osobiście w urzędzie lub pod numerem telefonu:

 • Staże, prace interwencyjne - Pokój nr 13, tel. 71 39 21 981 wew. 37,
 • Szkolenia indywidualne, środki na podjęcie działalności gospodarczej (dotacje) - Pokój nr 5, tel. 71 39 21 981 wew. 27,
 • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - Pokój nr 12, tel. 71 39 21 981 wew. 32,

VII. Wartość projektu: 2 938 415,50 zł:

 • 2 497 653,18 zł - 85% poziom wkładu Unii Europejskiej,
 • 440 762,32 zł - 15% krajowy wkład publiczny.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie, 26.02.2020 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.