Powrót

PUP Zielona Góra - Dotacje na firmę POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze przypomina o realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zielonogórskim (VI)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W ramach projektu urząd oferuje dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku poniżej 30. roku życia bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zielonej Górze jako bezrobotne. Co najmniej 60% uczestników projektu stanowią osoby spełniające łącznie trzy warunki:
  • są bezrobotni,
  • nie kształcą się formalnie (w trybie stacjonarnym, dziennie albo zaniedbują obowiązek szkolny),
  • nie szkolą się tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych w okresie ostatnich 4 tygodni ze środków publicznych.
W pierwszej kolejności zrekrutowane zostaną:
  • osoby długotrwałe bezrobotne:
    • w wieku poniżej 25 roku życia, pozostające bez pracy nieprzerwanie przez co najmniej 6 miesięcy,
    • w wieku powyżej 25 do 30 roku życia, pozostające bez pracy nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy,
  • osoby z niepełnosprawnościami

W projekcie zaplanowano przyznanie 61 osobom dotacji (w roku 2021 – 26 osób; w roku 2022 – 35 osób).

Szczegółowe informacje: Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze, ul. Batorego 126 A, tel. 68 456 56 73.

Powyższe wnioski będą przyjmowane do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze, 23.06.2022 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.