Powrót

PUP Zamość - Szkolenia indywidualne w ramach FP

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu prowadzi nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach Funduszu Pracy.

Czas trwania naboru: od 26 stycznia 2021 r. do 30 czerwca  2021 r.

Termin rozpatrzenia wniosków: w ciągu 30 dni

Wysokość kwoty do rozdysponowania w ramach ogłoszonego naboru: 250 000,00 zł.

Miejsce składania wniosków: Wniosek należy złożyć w wersji papierowej do skrzynki wrzutowej znajdującej się przy głównym wejściu do urzędu w godzinach pracy urzędu. W przypadku wniosków nadsyłanych droga emailową, pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data wpływu wniosku do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu.

Tryb rozpatrywania wniosków: Wnioski będą rozpatrywane na zasadach ustalonych w Kryteriach organizacji szkoleń dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zamościu zamieszczonym na stronie internetowej.

Powyższe szkolenia będą realizowane na podstawie promesy szkoleniowej, bonu szkoleniowego w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Zamościu, a Pracodawcą deklarującym zatrudnienie osoby bezrobotnej na okres co najmniej 3 miesięcy oraz osobą bezrobotną.
 
Dodatkowe informacje udzielane są w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zamościu pok. nr 1, tel. /84/ 638 33 61

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu, 18.02.2021 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.