Powrót

PUP Zamość - Bon na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu reali ogłosił nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30. roku życia.

Termin składania wniosków:
od 01.02.2021 r. do wyczerpania środków

Termin rozpatrzenia wniosków:
30 dni od dnia złożenia wniosku

Wysokość kwoty do rozdysponowania w ramach ogłoszonego naboru:
104580 zł (podana kwota może ulec zmianie)

Miejsce składania wniosków:
Poprawnie uzupełnione wnioski należy składać do Urzędu.
Wnioski złożone w inny sposób nie będą rozpatrywane.

Tryb rozpatrywania wniosków:
Wnioski będą rozpatrywane w trybie ustalonym w zasadach przyznawania bonu na zasiedlenie dla bezrobotnych do 30. roku życia zamieszczonych na stronie internetowej Urzędu.

Złożone wnioski finansowane będą w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Zamość i powiecie zamojskim (V)" finansowany ze środków Funduszu Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Grupę docelową w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Zamość     i powiecie zamojskim (V)"  stanowią osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym w szczególności osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne i o niskich kwalifikacjach zarejestrowane w PUP jako bezrobotne.   

W ramach wyżej wymienionych środków z bonu na zasiedlenie korzystać mogą osoby bezrobotne kwalifikujące się z art. Art. 33 ust. 2c Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz posiadające IPD. W ramach przedmiotowego projektu priorytetem jest podjęcie zatrudnienia na umowę o pracę.  
Wnioski zawierające uchybienia formalne będą kierowane do uzupełnienia, a rozpatrzenie nastąpi w okresie późniejszym.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. /084/ 638-33-64.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu, 18.02.2021 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.