Powrót

PUP Ząbkowice Śląskie - III nabór wniosków dla organizacji pozarządowych

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich informuje, iż od dnia 12 maja 2020 r. ogłasza trzeci nabór wniosków o dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotowi o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Prawidłowo wypełnione i podpisane dokumenty należy składać do Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich w następujący sposób:

  1. elektronicznie, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, przez Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia, w serwisie www.praca.gov.pl,
  2. elektronicznie przy wykorzystaniu platformy ePUAP,
  3. elektronicznie, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego na adres wrza@praca.gov.pl.praca.gov.pl,
  4. składając w zaadresowanej i zamkniętej kopercie  do  skrzynki na dokumenty znajdującej się przy wejściu do siedziby PUP w Ząbkowicach Śląskich
  5. lub przesyłając tradycyjną pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich, ul. Powstańców Warszawy 7  57-200 Ząbkowice Śląskie. 

Kompletne wnioski, powinny zostać złożone w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez tut. urząd.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich, 15.05.2020 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.