Powrót

PUP Wołomin - Formularz rozliczeniowy do umowy o dofinansowanie wynagrodzeń

Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie przypomina, że na podstawie §3 Umowy o wypłatę dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć do Urzędu Pracy dokumenty potwierdzające prawidłowość wykorzystania otrzymanych środków w terminie 30 dni po zakończeniu okresu dofinansowania.

W tym celu należy złożyć do powiatowego urzędu pracy Formularz rozliczeniowy do Umowy dostępny na stronie www.praca.gov.pl oraz w załączniku do komunikatu.

 Dofinansowanie powinno być przeznaczone na koszty wynagrodzeń pracowników i/lub należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

Środki wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi bez odsetek,
w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Starosty.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie, 13.08.2020 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.