Powrót

PUP Tuchola - Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi do dnia 30.06.2020 r. prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej" na podstawie art. 15 zzc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wnioski można składać w okresieod od 15.04.2020 do 29.04.2020 r.,  iod 30.04.2020 do 14.05.2020 r., od 15.05.2020 r. do 30.05.2020 r., od 31.05.2020 r. do 14.06.2020 r. i do 15.06.2020r. do 30.06.2020 r.

Wnioski można składać w formie elektronicznej przez stronę praca.gov.pl.
Wnioski składamy zgodnie instrukcją zamieszoną na stronie 

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych

Wnioski można złożyć w formie papierowej z kompletem załączników. Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.   

Do wniosku w formie papierowej należy dołączyć:

  • Dwa egzemplarze podpisanej umowy o wypłatę dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19
  • formularz pomocy publicznej -Załącznik Nr 1 do wniosku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi, 25.05.2020 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.