Powrót

PUP Siedlce - Dotacja dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców

Z dniem 26 kwietnia wejdzie w życie rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 713), które wprowadza zmiany i rozszerza zakres „tarczy branżowej".

Wnioski o dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości do 5 000 zł na podstawie nowego Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 będzie można składać od 26 kwietnia 2021 r.

Warunki otrzymania dotacji:
  • Posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy, o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
  • Prowadzenie działalność gospodarczej w dniu 31 marca 2021 r. (w tym dniu działalność gospodarcza nie może być zawieszona), oznaczonej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007), jako rodzaj przeważającej działalności, kodami zgodnymi z poniższą tabelą*. Ocena spełnienia warunku w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności będzie dokonywana na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 31 marca 2021 r.
  • Wykazanie przez mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę, że w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o dotację uzyskał on przychód w rozumieniu przepisów podatkowych  niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r. lub w lutym 2020 r.

Nowa odsłona Tarczy Antykryzysowej zwiększyła liczbę dotacji, jakie może otrzymać firma. Obecnie wsparcie może zostać wypłacone raz lub pięć razy w zależności od branży, w której działa przedsiębiorca. Szczegółowy wykaz kodów PKD i przysługującej im liczbie dotacji znajduje się w tabeli na stronie PUP.

Do maksymalnej liczby dotacji jaką może otrzymać przedsiębiorca  wliczane są wszystkie otrzymane dotacje po 01.02.2021 r.
Jeżeli przedsiębiorca złożył już w kwietniu 2021 r. wniosek o dotację przed wejściem w życie nowego rozporządzenia, to kolejny wniosek może złożyć w następnym miesiącu.

Składanie wniosków o dotację
Wnioski o dotację będzie można składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl do urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, od 26 kwietnia 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r.
Ustawa nie przewiduje składania wniosków w postaci papierowej, w związku z powyższym wnioski złożone w tej formie nie będą rozpatrywane.

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej będzie bezzwrotna pod warunkiem wykonywania tej działalności przez 3 miesiące od dnia udzielenia dotacji.
 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach, 30.04.2021 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.