Powrót

PUP Sępólno Krajeńskie - Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim uwzględniając przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, niezatrudniającących pracowników, którzy odnotowali spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

1. Wnioski przyjmowane będą od dnia 15.05.2020 r.

2. Wnioski powinny zostać złożone w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez Dyrektora PUP.

3. Przyjmowanie wniosków o udzielenie dofinansowania odbywać się będzie do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację tej usługi.

4. Termin wypłaty środków finansowych zostanie określony w umowie.

5. Warunkiem wypłacania transz dofinansowania jest złożenie przez przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane.

6. Aby uzyskać dofinansowanie przedsiębiorca powinien złożyć niżej wymienione dokumenty:

  • Wniosek (formularz stanowiący załącznik nr 1 do Zasad, zaakceptowany przez powiatowy urząd pracy Wniosek stanowi jednocześnie załącznik do Umowy);
  •  Wzór formularza pomocy publicznej (formularz stanowiący załącznik nr 1 do Wniosku);
  • Umowę.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim, 22.05.2020 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.