Powrót

PUP Pyrzyce - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach informuje, iż w okresie od 1.01.2020 r. - 31.12.2020 r. realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pyrzyckim (V)".

Projekt będzie skierowany do osób  bezrobotnych w wieku od 18 – 29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pyrzycach jako osoby bezrobotne, spośród których co najmniej 60% stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET (zgodnie z definicją za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę młodą w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki, czyli:

 • nie pracuje (tj. jest osobą bezrobotną lub bierną zawodowo),
 • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
 • nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym), ani nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych w okresie do 4 tygodni).

Wsparcie zostanie skierowane łącznie do 96 osób bezrobotnych.

Wsparcie osobom bezrobotnym zostanie udzielone na okres:

 • do 4 miesięcy osobom do 25. roku życia liczone będzie od daty rejestracji w urzędzie pracy,
 • do 4 miesięcy osobom powyżej 25. roku życia okres ten będzie liczony od daty przystąpienia do udziału w projekcie.

Wsparcie w pierwszej kolejności zostanie udzielone osobom bezrobotnym, które są tzw. osobą w trudnej sytuacji na rynku pracy tj.:

 • kobiety,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby długotrwale bezrobotne tj.
 1. osoby do 25. roku życia, które są bezrobotnymi nieprzerwalnie przez okres ponad 6 miesięcy,
 2. osoby powyżej 25. roku życia, które są bezrobotnymi nieprzerwalnie przez okres ponad 12 miesięcy,
 • osoby o niskich kwalifikacjach  (tj. posiadają wykształcenie niepełne podstawowe, podstawowe, gimnazjalne, zawodowe lub średnie - nie posiadają wykształcenia policealnego, pomaturalnego lub wyższego).

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia u osób młodych do 29. roku życia poprzez szeroki wachlarz usług, który ma do zaoferowania Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach w celu zmniejszenie lub złagodzenie bezrobocia na terenie powiatu pyrzyckiego.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

 • Indywidualne Plany Działań, poradnictwo zawodowe lub/i pośrednictwo pracy (dla 96 osób bezrobotnych),
 • staże dla 51 osób bezrobotnych,
 • jednorazowe środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz szkolenia z zakresu przedsiębiorczości dla 23 osób bezrobotnych (o jednorazowe środki na założenie własnej działalności gospodarczej mogą się ubiegać zarówno kobiety jak i mężczyźni),
 • szkolenia dla 12 osób bezrobotnych,
 • bony na zasiedlenie dla 5 osób bezrobotnych,
 • zatrudnienie w ramach doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy dla 5 osób bezrobotnych.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach, 10.02.2020 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.