Powrót

PUP Radom - Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu ogłasza z dniem 26 kwietnia 2021 r. nabór wniosków o udzielenie dotacji w kwocie do 5 tys. zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie art. 15 zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi.

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać do 31 sierpnia 2021 r. wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy. 
 
O dotację mogą starać się mikro i mali przedsiębiorcy, którzy:

  • na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną określonymi kodami według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako przeważający rodzaj działalności. Lista kodów dostępna w Zasadach udzielania dotacji dla mikro i małych przedsiębiorców na stronach od 5 do 9.
  • których przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim, lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r.
  • którzy nie mieli zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 31 marca 2021 r.
 
Dotacja może być udzielona od jednego do pięciu razy w zależności od branży – lista branż dostępna w „Zasadach udzielania dotacji dla mikro i małych przedsiębiorców" na stronie 12.
Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji.

Wnioski o przyznanie dotacji znajdują się pod adresem: www.radom.praca.gov.pl.
Zachęcamy do zapoznania się z załączonymi „Zasadami udzielania dotacji mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż na podstawie rozporządzenia".

Dodatkowe informacje w sprawie w/w formy wsparcia można uzyskać w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym:
Infolinia 48 386 70 01
informacja@pupradom.pl
 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, 29.04.2021 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.