Powrót

PUP Międzyrzecz - Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorców

Jesteś przedsiębiorcą i potrzebujesz wsparcia w ramach COVID-19? Skorzystaj z nowej jednorazowej dotacji dla mikro i małych przedsiębiorstw w kwocie do 5 tys. zł.

Od dnia 1.02.2021 r. w ramach tarczy antykryzysowej uruchomiony został NOWY INSTRUMENT WSPARCIA - JEDNORAZOWA DOTACJA W WYSOKOŚCI DO 5 TYS. ZŁ NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCY I MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY.
 
Dla kogo przeznaczona jest dotacja?
Dla mikroprzedsiębiorców i małych  przedsiębiorców, którzy na dzień 30 listopada 2020r. prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną wg PKD 2007, jako rodzaj przeważającej działalności kodami: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.

Warunki otrzymania dotacji:

  • posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy (zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018r. - Prawo przedsiębiorców),
  • prowadzenie na dzień 30 listopada 2020r. działalności gospodarczej oznaczonej wg Polskiej Kwalifikacji Zawodów( PKD) 2007, jako przeważający rodzaj działalności, jednym z kodów wskazanych w  § 7 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 152),
  • uzyskanie, o co najmniej 40% niższego przychodu z prowadzenia działalności gospodarczej w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim, lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego,
  • oświadczenie o nie zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej na dzień 30 listopada 2020 r.'
  • oświadczenie o nienaruszeniu ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z dnia 05.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Uzyskana dotacja będzie miała formę bezzwrotnej pod warunkiem dalszego jej wykonywania przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji.

️Wnioski będzie można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl do dnia 31 marca 2021r., po ogłoszeniu naboru przez Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:
(95) 742 20 66
504 231 363, 504 230 586

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu, 22.02.2021 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.