Powrót

PUP Krosno Odrzańskie - Nabór wniosków dla osób bezrobotnych w ramach RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim jest w posiadaniu wolnych środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 projekt pt. „Klucz do zatrudnienia dla osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy (VII)" Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych powyżej 30. roku życia, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
 • osoby po 50. roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.
W ramach ww. projektu można składać wnioski:
1. o szkolenie indywidualne,
2. o refundacje kosztów dojazdów do pracy.
 
Szkolenia zawodowe
Szkolenia zawodowe to okazja na uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji zawodowych. Forma wsparcia adresowana jest do osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, które po ukończeniu szkolenia mają możliwość podjęcia pracy. W ramach realizowanych szkoleń finansowane są koszty:
 • szkolenia,
 • stypendium szkoleniowego,
 • przejazdu na szkolenie,
 • badań lekarskich lub psychologicznych niezbędnych do podjęcia szkolenia.
Refundacja kosztów dojazdów do pracy
w przypadku skierowania przez PUP do pracodawcy, który zgłosił ofertę pracy, jeżeli siedziba tego pracodawcy znajduje się poza miejscem zamieszkania bezrobotnego, istnieje możliwość wnioskowania o zwrot kosztów przejazdu do pracodawcy i powrotu do miejsca zamieszkania.
 
Nabór trwa do wyczerpania środków finansowych
 
Szczegółowe informacje:
Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
 • bon szkoleniowy: tel.68 3830319, pok. 028
 • bon na zasiedlenie: tel.68 3830308, pok. 031
 • refundacja kosztów dojazdów do pracy: tel. 683830319, pok.028
Filia w Gubinie
 • bon szkoleniowy: tel. 68 455 8214, pok.13
 • bon na zasiedlenie: tel. 68 455 8212, pok. 6
 • refundacja kosztów dojazdów do pracy: tel. 68 455 8212, pok. 6
Informacji udzielają również doradcy klienta.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim, 19.02.2021 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.