Powrót

PUP Krosno Odrzańskie - Nabór wniosków dla osób bezrobotnych w ramach POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim jest w posiadaniu wolnych środków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 projekt pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (VI)" Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do osób młodych do 30. roku życia.

W ramach ww. projektu można składać wnioski:
 1. o przyznanie bonu szkoleniowego,
 2. o przyznanie bonu na zasiedlenie,
 3. o refundacje kosztów dojazdów do pracy.
Bon szkoleniowy
Osoba bezrobotna, która nie przekroczyła 30. roku życia  może otrzymać z urzędu pracy bon szkoleniowy, który gwarantuje jej skierowanie na wybrane szkolenie wraz z opłaceniem kosztów ponoszonych w związku z podjęciem szkolenia.
W ramach bonu szkoleniowego finansowane są koszty:
 • jednego lub kilku szkoleń;
 • badań lekarskich lub psychologicznych niezbędnych do podjęcia szkolenia i/lub pracy po szkoleniu;
 • przejazdu na szkolenia  (ryczałt maksymalnie do 200 zł);
 • zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania (ryczałt maksymalnie do 1500 zł).
Bon na zasiedlenie
Jeśli jesteś osobą bezrobotną do 30. roku życia to możesz ubiegać się o bon na zasiedlenie, który stanowi gwarancję przyznania środków na pokrycie kosztów zamieszkania w związku z podjęciem zatrudnienia lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. Bon na zasiedlenie może zostać przyznany jeżeli:
 • za wykonywanie pracy będzie osiągane wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie,
 • odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której zamieszkasz w związku z podjęciem zatrudnienia lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;
 • okres zatrudnienie lub prowadzenia działalności będzie wynosił co najmniej 6 miesięcy.
Refundacja kosztów dojazdów do pracy
 • w przypadku skierowania przez PUP do pracodawcy, który zgłosił ofertę pracy, gdzie miejsce wykonywania pracy znajduje się poza miejscem zamieszkania bezrobotnego, istnieje możliwość wnioskowania o zwrot kosztów przejazdu na okres 6 m-cy.
 
Nabór trwa do wyczerpania środków finansowych
 
Szczegółowe informacje:
Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
 • bon szkoleniowy: tel.68 3830319, pok. 028
 • bon na zasiedlenie: tel.68 3830308, pok. 031
 • refundacja kosztów dojazdów do pracy: tel. 683830319, pok.028
Filia w Gubinie
 • bon szkoleniowy: tel. 68 455 8214, pok.13
 • bon na zasiedlenie: tel. 68 455 8212, pok. 6
 • refundacja kosztów dojazdów do pracy: tel. 68 455 8212, pok. 6
Informacji udzielają również doradcy klienta

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim, 19.02.2021 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.