Powrót

PUP Golub-Dobrzyń - Prace interwencyjne w ramach RPO WK-P

Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu informuje, iż z dniem 13 stycznia 2021 roku wznowiony zostaje nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach projektu „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie golubsko-dobrzyńskim (IV)".

Projekt skierowany jest do osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Golubiu-Dobrzyniu jako osoby bezrobotne powyżej 29. roku życia, należących do co najmniej jednej z poniższych grup:

  • osoby powyżej 50. roku życia,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • kobiety,
  • osoby długotrwale bezrobotne (pozostające bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy) osoby o niskich kwalifikacjach.

Uwaga! Pierwszeństwo będą miały osoby, które do tej pory nie brały udziału w projekcie.
 
Limity miejsc na prace interwencyjne:

1 luty 2021 – 7  osób
1 marzec 2021 – 7 osób
1 kwiecień 2021 – 6 osób
1 maj 2021 – 6 osób
1 czerwiec 2021 – 6 osób
1 lipiec 2021 – 6 osób
1 sierpień 2021 – 6 osób
 
Kompletne wnioski muszą być złożone co najmniej 2 tygodnie przed terminem rozpoczęcia zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych.
 
Druk wniosku do pobrania znajduje się na stronie internetowej www.golub-dobrzyn.praca.gov.pl w zakładce „Dla pracodawców i przedsiębiorców"  > „Dokumenty do pobrania".
 
Kompletnie i prawidłowo wypełnione wnioski z wszystkimi załącznikami należy wrzucić do skrzynki znajdującej się na parterze budynku, przy wejściu głównym.

Przypominamy, że korespondencja wpływająca do urzędu podlega dobowej kwarantannie!

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 56 683 52 30 do 33, wew. 13 lub 32.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu, 14.01.2021 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.