Powrót

Planujesz otwarcie działalności gospodarczej? Sprawdź, jakie obowiązują składki na ubezpieczenia społeczne!

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-01-24

Od 1 stycznia 2022 roku wzrosła kwota minimalnego wynagrodzenia i prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2022 r. W związku z tym zmianie uległy wysokości składek na ubezpieczenia społeczne obliczane przez przedsiębiorców. Podpowiadamy, ile wyniosą składki preferencyjne dla nowych firm oraz ile zapłacą pozostali przedsiębiorcy.

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i korzystają z preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 24 miesiące kalendarzowe od rozpoczęcia działalności, opłacają  składki od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3010 zł, tak więc podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2022 r. nie może być niższa niż 903 zł.

Pozostali przedsiębiorcy, którzy opłacają składki od 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, będą je naliczać w 2022 r. od 3553,20 zł, ponieważ kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2022 roku wynosi 5922 zł.

 

Preferencyjne składki ZUS

Osoby rozpoczynające pierwszą działalność gospodarczą, przez okres pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, mogą skorzystać z preferencyjnych składek ZUS.

Przepisy w tym zakresie wyłączają z takiej możliwości osoby, które:

 • prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,
 • wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

W tym przypadku składki na ubezpieczenia społeczne w 2022 roku będą się kształtowały następująco:

 • 176,27 zł - na ubezpieczenie emerytalne (19,52%),
 • 72,24 zł - na ubezpieczenia rentowe (8%),
 • 22,12 zł - na ubezpieczenie chorobowe (2,45%).

 

Pozostali przedsiębiorcy

Osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność, tj.:

 • osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, niewymienione w powyższej grupie (wyłączone z możliwości korzystania z preferencyjnego ZUS),
 • twórcy i artyści,
 • osoby, które prowadzą działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej,
 • wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
 • akcjonariusze prostej spółki akcyjnej,
 • osoby, które prowadzą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty,
 • osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność albo z osobami korzystającymi z „ulgi na start”

w 2022 roku zapłacą składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości:

 • 693,58 zł - na ubezpieczenie emerytalne (19,52%),
 • 284,26 zł - na ubezpieczenia rentowe (8%),
 • 87,05 zł - na ubezpieczenie chorobowe (2,45%).

 

Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od nowych podstaw należy wnosić za styczeń 2022 r. w lutym 2022 r. oraz analogicznie za kolejne miesiące. 

 

Szczegółowych informacji w zakresie ubezpieczeń społecznych udziela Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2022 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Czy za studenta płaci się ZUS?
  Wakacje to dobry czas na szukanie pracy przez studentów. Studenci do ukończenia 26. roku życia są chętnie zatrudniani na podstawie umowy zlecenia. Wiąże się to ze sporymi oszczędnościami dla zleceniodawcy. Jakimi? Odpowiadamy.

 • Kiedy jest możliwa rezygnacja z urlopu macierzyńskiego?
  Urlop macierzyński przeważnie wykorzystuje matka dziecka. Nie oznacza to jednak, że ojciec nie ma do niego prawa. Sprawdź, jakie warunki muszą być spełnione, aby matka dziecka mogła zrezygnować ze swojej części urlopu macierzyńskiego na rzecz ojca dziecka.

 • Wypadek przy pracy a umowa zlecenia
  Jesteś zleceniobiorcą i uległeś wypadkowi przy pracy? Sprawdź, czy otrzymasz zasiłek chorobowy za czas niezdolności do pracy oraz odszkodowanie z ZUS.

 • Urlop macierzyński nie zawsze chroni przez zwolnieniem
  Stanowisko pracy kobiety w ciąży lub przebywającej na urlopie macierzyńskim podlega szczególnej ochronie. Co do zasady pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w takim przypadku. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły. Podpowiadamy, w jakich przypadkach ochrona przed zwolnieniem w okresie urlopu macierzyńskiego nie obowiązuje.

 • Zasiłek macierzyński 2023 – co powinieneś wiedzieć?
  Zmiany długości urlopów związanych z rodzicielstwem wprowadzone do Kodeksu pracy w kwietniu 2023 r. niosą za sobą również zmianę przepisów dotyczących zasiłku macierzyńskiego. Sprawdź, co się zmieniło w tym zakresie.

 • Zmiana wymiaru zasiłku macierzyńskiego 2023
  Wraz z wejściem w życie nowelizacji Kodeksu pracy, od 26 kwietnia 2023 r. zmienił się nie tylko wymiar urlopów związanych z rodzicielstwem, ale zmianie uległy również przepisy dotyczące zasiłku macierzyńskiego. Sprawdź, ile wynosi aktualny wymiar urlopu.

 • Podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu i chorobowemu – jaka jest różnica?
  Ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie chorobowe często są mylone lub używane zamiennie. To jednak zupełnie różne rodzaje ubezpieczeń. Podpowiadamy, jakie są różnice.

 • Masz zaległości w opłacaniu składek do ZUS? Sprawdź, jak możesz sobie pomóc
  Układ ratalny z ZUS to jeden ze sposobów na wyjście z zadłużenia z powodu nieopłacania składek. Podpowiadamy, jak zawrzeć z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych układ ratalny w spłacaniu należności.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy