Powrót

Planujesz otwarcie działalności gospodarczej? Sprawdź, jakie obowiązują składki na ubezpieczenia społeczne!

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-01-24

Od 1 stycznia 2022 roku wzrosła kwota minimalnego wynagrodzenia i prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2022 r. W związku z tym zmianie uległy wysokości składek na ubezpieczenia społeczne obliczane przez przedsiębiorców. Podpowiadamy, ile wyniosą składki preferencyjne dla nowych firm oraz ile zapłacą pozostali przedsiębiorcy.

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i korzystają z preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 24 miesiące kalendarzowe od rozpoczęcia działalności, opłacają  składki od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3010 zł, tak więc podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2022 r. nie może być niższa niż 903 zł.

Pozostali przedsiębiorcy, którzy opłacają składki od 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, będą je naliczać w 2022 r. od 3553,20 zł, ponieważ kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2022 roku wynosi 5922 zł.

 

Preferencyjne składki ZUS

Osoby rozpoczynające pierwszą działalność gospodarczą, przez okres pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, mogą skorzystać z preferencyjnych składek ZUS.

Przepisy w tym zakresie wyłączają z takiej możliwości osoby, które:

 • prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,
 • wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

W tym przypadku składki na ubezpieczenia społeczne w 2022 roku będą się kształtowały następująco:

 • 176,27 zł - na ubezpieczenie emerytalne (19,52%),
 • 72,24 zł - na ubezpieczenia rentowe (8%),
 • 22,12 zł - na ubezpieczenie chorobowe (2,45%).

 

Pozostali przedsiębiorcy

Osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność, tj.:

 • osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, niewymienione w powyższej grupie (wyłączone z możliwości korzystania z preferencyjnego ZUS),
 • twórcy i artyści,
 • osoby, które prowadzą działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej,
 • wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
 • akcjonariusze prostej spółki akcyjnej,
 • osoby, które prowadzą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty,
 • osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność albo z osobami korzystającymi z „ulgi na start”

w 2022 roku zapłacą składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości:

 • 693,58 zł - na ubezpieczenie emerytalne (19,52%),
 • 284,26 zł - na ubezpieczenia rentowe (8%),
 • 87,05 zł - na ubezpieczenie chorobowe (2,45%).

 

Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od nowych podstaw należy wnosić za styczeń 2022 r. w lutym 2022 r. oraz analogicznie za kolejne miesiące. 

 

Szczegółowych informacji w zakresie ubezpieczeń społecznych udziela Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2022 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy
  Jaka jest różnica między wynagrodzeniem chorobowym a zasiłkiem chorobowym? Ile wynosi okres zasiłkowy i od czego on zależy? Odpowiadamy.

 • Renta rodzinna a status bezrobotnego
  Status osoby bezrobotnej może uzyskać osoba, która nie nabyła prawa do emerytury lub renty, w tym renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej oraz renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę. Podpowiadamy, komu przysługuje renta rodzinna oraz jakie warunki powinna spełnić osoba posiadająca prawo do renty rodzinnej, aby mogła zarejestrować się w urzędzie pracy.

 • Renta szkoleniowa z ZUS
  Osoba, która ze względu na niezdolność do pracy w swoim zawodzie zmuszona jest do przekwalifikowania, może starać się o rentę szkoleniową. Świadczenie to przyznawane jest przed Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Aby je otrzymać, trzeba jednak spełniać pewne warunki. Prześledziliśmy je dokładnie.

 • Wypłata gwarantowana z ZUS
  Osoby, które pobierają emeryturę z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego, mają możliwość wskazania osoby, która w razie śmierci tego emeryta będzie miała prawo do otrzymania wypłaty gwarantowanej. Podpowiadamy, kogo można uposażyć oraz jakie warunki należy spełnić.

 • Twoje dziecko chodzi do żłobka? Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie
  Od 1 kwietnia 2022 roku będzie można składać wnioski do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o dofinansowanie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Wysokość wsparcia wyniesie do 400 zł miesięcznie. Podpowiadamy, kto może z niego skorzystać oraz jakie warunki należy spełnić.

 • Zasiłek opiekuńczy dla pracującego rodzica
  Pracującemu rodzicowi, podlegającemu ubezpieczeniu chorobowemu, przysługuje prawo do płatnego zasiłku opiekuńczego w przypadku choroby dziecka, zamknięcia placówki, do której uczęszcza, a także w przypadku objęcia dziecka kwarantanną. Podpowiadamy, jakie warunki muszą być spełnione, aby zasiłek opiekuńczy został wypłacony.

 • Miałeś wypadek przy pracy? Sprawdź, czy otrzymasz odszkodowanie!
  Jednorazowe odszkodowanie z ZUS przysługuje osobie zgłoszonej do ubezpieczeń społecznych, która uległa wypadkowi przy pracy. Sprawdź, jakich formalności należy dokonać!

 • Urlop macierzyński – wymiar i zasady udzielania
  Urlop macierzyński jest obowiązkowy. Przysługuje on każdej pracownicy, która urodziła dziecko i jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę. W jakim wymiarze przysługuje urlop macierzyński? Jak wpływa on na prawo do zasiłku dla bezrobotnych? Odpowiadamy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy