Powrót

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2020-03-30

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy określa kategorię osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Kto się do nich zalicza?

Osoby bezrobotne, które ze względu na określone uwarunkowania mają znaczne trudności z wkroczeniem lub utrzymaniem się na rynku pracy to grupa, wobec której urzędy pracy mają możliwość stosowania dodatkowych instrumentów.

 

Bezrobotni w szczególnej sytuacjina rynku pracy

Osobą będącą w szczególnej sytuacji na rynku pracy jest:

 1. bezrobotny do 30. roku życia,
 2. bezrobotny długotrwale,
 3. bezrobotny powyżej 50. roku życia,
 4. bezrobotny korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej,
 5. bezrobotny posiadający co najmniej jedno dziecko do 6. roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18. roku życia,
 6. bezrobotny niepełnosprawny,
 7. poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekun osoby niepełnosprawnej, wyjątek stanowią opiekunowie osoby niepełnosprawnej, którzy pobierają:
 • świadczenie pielęgnacyjne,
 • specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych,
 • zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

 

Pierwszeństwo w programach specjalnych

Osobom zarejestrowanym w powiatowych urzędach pracy, po uzyskaniu statusu osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy, przysługuje pierwszeństwo w skierowaniu do udziału w programach specjalnych.

 

Formy wsparcia

Wsparcie dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy powiatowe urzędy pracy mogą realizować samodzielnie lub we współpracy z pracodawcą lub innym podmiotem, dzięki czemu pomoc może przyjąć między innymi formę:

 • prac interwencyjnych,
 • robót publicznych,
 • jednorazowej refundacji kosztów składek na ubezpieczenia społeczne,
 • refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
 • jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • jednorazowych środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
 • środków dla spółdzielni socjalnej na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia skierowanego bezrobotnego w okresie do 6 miesięcy.

 

Justyna Bilicz (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

 

Źródło: Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Kompetencje twarde i miękkie
  W procesie rekrutacji danego kandydata w pierwszej kolejności sprawdzane są jego umiejętności, wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Jednak czy te są najważniejsze przy wyborze kandydata? Okazuje się, że nie tylko wiedza i doświadczenie świadczą o atrakcyjności pracownika. Coraz większą wagę przywiązuje się do tzw. kompetencji miękkich. Czym są i jakie mają znaczenie?

 • Rozmowa kwalifikacyjna przez Skype
  Do tej rekrutacji również należy się przygotować. Podpowiadamy, na co zwrócić szczególną uwagę!

 • Młodociani na rynku pracy
  Pracodawco, planujesz zatrudnić młodocianego? Sprawdź obowiązujące przepisy prawa pracy oraz na jakie wsparcie możesz liczyć!

 • RODO w pracy
  25 maja wejdą w życie przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych, które będą miały wpływ także na zmiany w Kodeksie pracy.

 • Maszyna zastąpi człowieka? Roboty w rekrutacji [WYWIAD]
  Czy nastała era botów w procesie rekrutacji? Z kim będziemy się kontaktować, szukając pracy? Kto sprawdzi nasze kompetencje? O roli sztucznej inteligencji w procesie rekrutacji rozmawiamy z Jackiem Krajewskim, rekruterem z 10-letnim doświadczeniem, blogerem, Business Development Managerem w Emplocity.

 • Minimalne wynagrodzenie wzrasta
  Od nowego roku minimalne wynagrodzenie znowu wzrośnie. To dobra wiadomość dla wszystkich pracowników, którzy otrzymują minimalną krajową. Sprawdź, o ile wzrośnie wynagrodzenie i składki!

 • Dobre maniery podczas rozmowy kwalifikacyjnej [WYWIAD]
  Jest mnóstwo poradników nt. zachowania na rozmowie kwalifikacyjnej. Wciąż jednak wiele osób ma wątpliwości jak się zachować, kto pierwszy podaje rękę, czy wypada poprosić o wodę. Sprawdźmy to!

 • Akcja Rekrutacja- video
  Rozmowa kwalifikacyjna bez tajemnic.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.