Powrót

MUP Lublin - Zaproszenie do składania wniosków na kolejne formy wsparcia

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ogłasza, że od dnia 1 lutego 2021 roku rozpoczął się nabór wniosków o zorganizowanie kolejnych instrumentów i usług rynku pracy.

REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO:

Więcej informacji o tej formie wsparcia pracodawców oraz wymagane dokumenty:
https://muplublin.praca.gov.pl/-/6803519-refundacja-kosztow-wyposazenia-lub-doposazenia-stanowiska-pracy
 
 

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

Więcej informacji o tej formie wsparcia pracodawców oraz wymagane dokumenty:
https://muplublin.praca.gov.pl/-/7206170-jednorazowe-srodki-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej

 

DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50. ROK ŻYCIA:

Więcej informacji o tej formie wsparcia pracodawców oraz wymagane dokumenty:
https://muplublin.praca.gov.pl/-/6802274-dofinansowanie-wynagrodzenia-za-zatrudnienie-bezrobotnego-w-wieku-50-

 

BON NA ZASIEDLENIE:

Więcej informacji o tej formie wsparcia pracodawców oraz wymagane dokumenty:
https://muplublin.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-wsparcia/bon-na-zasiedlenie

 

SZKOLENIA:

Dokumenty na ww. formy wsparcia są dostępne w zakładce:
https://muplublin.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania

 
 
Wyżej wymienione instrumenty rynku pracy finansowane będą z następujących źródeł, w zależności od spełnienia kryterium przez osoby bezrobotne:
  • Fundusz Pracy.
  • Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Lublin (V)" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
  • Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Lublin (VI)" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
  • Projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie (VI)" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Rynek pracy, Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP.
 
Nabór wniosków prowadzony będzie do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dany cel.
 
Jednocześnie Miejski Urząd Pracy w Lublinie informuje, iż od dnia 5 stycznia 2021 roku równocześnie prowadzi nabór wniosków na następujące instrumenty rynku pracy :
 

ORGANIZACJA STAŻU:

Więcej informacji o tej formie wsparcia pracodawców:
https://muplublin.praca.gov.pl/-/14523-staze-i-bony-stazowe
 
Dostępne dokumenty:
https://muplublin.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania
 

ORGANIZACJA PRAC INTERWENCYJNYCH:

Więcej informacji o tej formie wsparcia pracodawców:
https://muplublin.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/wsparcie-tworzenia-miejsc-pracy/prace-interwencyjne
 
Dostępne dokumenty:
https://muplublin.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania 

 
Wnioski kierowane do Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie należy składać:

w przypadku, gdy wymagany jest podpis:

  • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej MUP w Lublinie dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub przez portal praca.gov.pl – jeżeli osoba posiada konto na platformie ePUAP, profil zaufany albo certyfikat kwalifikowany,
  • za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data wpływu do Urzędu);

w formie papierowej – kompletne, wypełnione i podpisane dokumenty można pozostawić w siedzibie Urzędu przy ul. Niecałej 14 w Lublinie w miejscu wyznaczonym w budynku MUP od godz. 7:45 do 15:00.

 

Z uwagi na trwającą pandemię COVID-19 prosimy o komunikowanie się z Urzędem w formie elektronicznej.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że dokumenty w wersji papierowej, które trafią do Urzędu przechodzą 24- godzinną kwarantannę. Wnioski złożone elektronicznie za pomocą platformy praca.gov.pl rejestrowane są automatycznie.
 
 
Szczegółowe informacje można uzyskać:

Infolinia dla pracodawców: tel. 81 4665244 lub Informacja MUP: tel. 814665252
E-mail: praca@mup.lublin.pl
Strona internetowa: www.muplublin.praca.gov.pl

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Miejski Urząd Pracy w Lublinie, 17.02.2021 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.