Powrót

MUP Kielce - „Młodzi na start” - zapraszamy do udziału

Centrum Aktywizacji Zawodowej Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach przypomina o realizacji projektu "Młodzi na start" współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Projekt zakłada refundację 165 stanowisk pracy organizowanych w ramach prac interwencyjnych. Pracodawca w ramach zawartej umowy zobowiązuje się do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres objęty refundacją (6 miesięcy) oraz dodatkowy okres 3 miesięcy po zakończeniu refundacji. Jeżeli pracodawca po wywiązaniu się z umowy trwającej 9 miesięcy, będzie utrzymywał zatrudnienie przez kolejne minimum 3 miesiące, ma prawo otrzymać na podstawie złożonego wniosku jednorazową refundację wynagrodzenia w wysokości 6.000,00 zł.

W okresie pierwszych 6 miesięcy umowy pracodawca otrzymuje refundację w wysokości maksymalnej 1120 zł miesięcznie + składki społeczne.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Miejski Urząd Pracy w Kielcach, 15.02.2021 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.