Powrót

Minimalne wynagrodzenie w 2022 roku

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-12-01

Jest już znana wysokość minimalnego wynagrodzenia na 2022 rok. Dla pracowników, którzy otrzymują minimalne wynagrodzenie jest to dobra wiadomość, ponieważ czeka ich podwyżka. Sprawdź, o ile wzrośnie wynagrodzenie i składki!

Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu, minimalne wynagrodzenie za pracę co najmniej raz w roku podlega waloryzacji. Minimalna płaca w 2022 roku ma wzrosnąć o 210 zł, w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2021 roku. Stawka minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2022 roku wyniesie 3010 zł, a minimalna stawka godzinowa z umów cywilnoprawnych 19,70 zł brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpłynie także na wysokość poszczególnych składek odprowadzanych do ZUS.

 

Ile zyskają pracownicy?

Pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę w 2022 roku osiągający kwotę minimalnego wynagrodzenia, zarobią więcej niż w roku bieżącym. Podwyżka wyniesie 210 zł brutto. Ile wyniesie kwota netto? W tym celu należy odjąć od kwoty brutto wszystkie składki społeczne ZUS, składkę zdrowotną oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Kwoty te obrazuje poniższa tabela:

SKŁADKA

MINIMALNE WYNAGRODZENIE  BRUTTO

W 2022 ROKU (3010 ZŁ)

MINIMALNE WYNAGRODZENIE  BRUTTO

W 2021 ROKU (2800 ZŁ)

Emerytalna

293,78

273,28

Rentowa

45,15

42,00

Chorobowa

73,75

68,60

Zdrowotna

233,76

217,45

Zaliczka na PIT

154,00

137,00

SUMA DO WYPŁATY (NETTO)

2209,56 zł

2061,67 zł

 

Jak wynika z powyższej tabeli, pracownicy zarabiający minimalne wynagrodzenie na rękę otrzymają 147,89 więcej. Oznacza to, że w skali roku spodziewać się mogą podwyżki w kwocie 1774,68 zł.

 

Możliwe zmiany

Aktualnie trwają prace nad zmianą przepisów podatkowych w ramach tzw. Polskiego Ładu. Jeżeli program wejdzie w życie, pracownicy zarabiający minimalne wynagrodzenie za pracę mogą zyskać dodatkową podwyżkę płacy, wynikającą ze zmiany kwoty wolnej od podatku oraz aktualnie obowiązujących progów podatkowych.

Jeżeli w 2022 roku wejdą w życie planowane zmiany, to pracownicy osiągający minimalne wynagrodzenie w kwocie 3010 zł brutto zyskają 154 zł netto, co w skali roku da podwyżkę rzędu 1848 zł. 

 

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r.

www.strefabiznesu.pl


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Zmiana minimalnego wynagrodzenia a aneks do umowy
  Wysokość minimalnego wynagrodzenia zmienia się każdego roku. Czy w związku z tym konieczny jest aneks do umowy o pracę dla osób, które zarabiają najniższą krajową? Odpowiadamy.

 • Potrącenia z wynagrodzenia za pracę
  Wynagrodzenie za pracę podlega ochronie. Pracodawca nie może więc bez zgody pracownika dokonywać jakichkolwiek potrąceń z wypłaty. Wyjątek stanowią sytuacje przewidziane w przepisach, np. świadczenia alimentacyjne. Pozostałe, bezpodstawne potrącenia są wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, zagrożonym karą grzywny do 30 tys. zł.

 • Umowa zlecenia, umowa o świadczenie usług – minimalna stawka godzinowa
  Minimalna stawka godzinowa dotyczy umów zlecenia i umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu. Regulacja ta, wprowadzona od 2017 roku, ma na celu ograniczenie nadużywania umów cywilnoprawnych oraz ochronę osób najniżej wynagradzanych. Sprawdź, co warto wiedzieć o minimalnej stawce godzinowej.

 • Kilka umów zleceń a obowiązek ubezpieczeń społecznych
  Zleceniobiorca może mieć kilka tytułów do ubezpieczeń społecznych, np. wykonywać kilka umów zlecenia. Podpowiadamy, jak wygląda obowiązek ubezpieczeń społecznych w przypadku zbiegu tytułów do tych ubezpieczeń.

 • Wynagrodzenie za pracę – wypłata
  Wypłata wynagrodzenia za pracę jest podstawowym obowiązkiem pracodawcy. Wynagrodzenie jest też jednym z najważniejszych elementów każdej umowy zawieranej między pracodawcą a pracownikiem. Opisujemy, jakie zasady obowiązują pracodawcę i pracownika w przypadku wypłaty wynagrodzenia.

 • Osoba współpracująca z osobą prowadzącą działalność gospodarczą
  Przedsiębiorca, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, ma możliwość korzystania z pomocy bliskiej osoby w prowadzeniu firmy. Podpowiadamy, kim jest osoba współpracująca oraz jakie ma uprawnienia.

 • Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia
  Osoby podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu mogą otrzymać zasiłek chorobowy nie tylko w czasie zatrudnienia. Podpowiadamy, jakie warunki należy spełnić, aby móc ubiegać się o zasiłek chorobowy, jeśli niezdolność do pracy powstała po ustaniu zatrudnienia.

 • Czym jest Fundusz Pracy?
  Opłacanie składki na Fundusz Pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Składka wynosi 2,45% podstawy wymiaru stawki, jednak w praktyce wynosi ona 2%, a pozostałe 0,45% przypada na Fundusz Solidarnościowy. Podpowiadamy, jaki jest cel Funduszu Pracy oraz w jakich przypadkach pracodawca jest zwolniony z jego opłacania.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy