Powrót

Masz zaległości w opłacaniu składek do ZUS? Sprawdź, jak możesz sobie pomóc

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-06-14

Układ ratalny z ZUS to jeden ze sposobów na wyjście z zadłużenia z powodu nieopłacania składek. Podpowiadamy, jak zawrzeć z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych układ ratalny w spłacaniu należności.

Utrata płynności finansowej może spotkać każdego przedsiębiorcę. To z kolei może wpłynąć na niesystematyczne opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników lub za siebie. Jeśli z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne powstały zaległości, lepiej nie czekać z ich spłacaniem. Brak reakcji ze strony płatnika powoduje, że ZUS będzie naliczać odsetki ustawowe. Jeśli dłużnik nie jest w stanie wpłacić należnej kwoty jednorazowo, to alternatywą jest złożenie wniosku o układ ratalny.

 

Czym jest układ ratalny?

To umowa między płatnikiem składek a ZUS, dzięki której przedsiębiorca spłaca należności w ustalonej wysokości w miesięcznych ratach. Rozłożeniu na raty podlega całość zobowiązań wobec ZUS. W zależności od indywidualnej sytuacji finansowej przedsiębiorcy, jest możliwość dostosowania okresu i wysokości rat, które dłużnik zobowiązuje się regulować.

 

Czytaj także: Chcesz zatrudnić pracownika? Sprawdź, jakie koszty poniesiesz

 

Zalety układu ratalnego

Umowa ratalna z ZUS to nawet 96 miesięcy na spłatę zobowiązań. Co istotne, już od momentu złożenia wniosku, ZUS nie będzie naliczał odsetek (jeśli finalnie umowa zostanie zawarta), a jedynie opłatę prolongacyjną jeśli zadłużenie powstało przed 2020 r.

Jeśli wobec wnioskodawcy ZUS wdrożył postępowanie egzekucyjne, to zostanie ono zawieszone. Po podpisaniu umowy przedsiębiorca może otrzymać zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek. Taki dokument bywa niezbędny do uczestnictwa w przetargach, ubieganie się o dopłaty i granty lub kredyt.

 

Zasiłki mimo zadłużenia

Od grudnia 2022 r. płatnicy składek, którzy podpisali z ZUS zobowiązanie do spłaty zaległości w ratach i rzetelnie się z niego wywiązują, są traktowani jak płatnicy bez zadłużenia. To w rezultacie otwiera możliwość korzystania z zasiłków wypłacanych przez ZUS, tj. zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i świadczenia rehabilitacyjnego.

 

Czytaj także: Kiedy najlepiej złożyć wniosek o emeryturę w ZUS?

 

Wniosek o układ ratalny z ZUS

Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku wraz z uzasadnieniem. Jeśli po podpisaniu umowy z ZUS przedsiębiorca nadal prowadzi działalność gospodarczą, to bieżące składki musi odprowadzać systematycznie. Rozłożeniu na raty podlegają zobowiązania powstałe przed zawarciem umowy.

Wniosek o układ ratalny z ZUS można złożyć pisemnie:

 • bezpośrednio w placówce ZUS,
 • wysłać go pocztą.

Można to zrobić również elektroniczne przy pomocy Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

 

Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

www.zus.pl


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Czy za studenta płaci się ZUS?
  Wakacje to dobry czas na szukanie pracy przez studentów. Studenci do ukończenia 26. roku życia są chętnie zatrudniani na podstawie umowy zlecenia. Wiąże się to ze sporymi oszczędnościami dla zleceniodawcy. Jakimi? Odpowiadamy.

 • Kiedy jest możliwa rezygnacja z urlopu macierzyńskiego?
  Urlop macierzyński przeważnie wykorzystuje matka dziecka. Nie oznacza to jednak, że ojciec nie ma do niego prawa. Sprawdź, jakie warunki muszą być spełnione, aby matka dziecka mogła zrezygnować ze swojej części urlopu macierzyńskiego na rzecz ojca dziecka.

 • Wypadek przy pracy a umowa zlecenia
  Jesteś zleceniobiorcą i uległeś wypadkowi przy pracy? Sprawdź, czy otrzymasz zasiłek chorobowy za czas niezdolności do pracy oraz odszkodowanie z ZUS.

 • Urlop macierzyński nie zawsze chroni przez zwolnieniem
  Stanowisko pracy kobiety w ciąży lub przebywającej na urlopie macierzyńskim podlega szczególnej ochronie. Co do zasady pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w takim przypadku. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły. Podpowiadamy, w jakich przypadkach ochrona przed zwolnieniem w okresie urlopu macierzyńskiego nie obowiązuje.

 • Zasiłek macierzyński 2023 – co powinieneś wiedzieć?
  Zmiany długości urlopów związanych z rodzicielstwem wprowadzone do Kodeksu pracy w kwietniu 2023 r. niosą za sobą również zmianę przepisów dotyczących zasiłku macierzyńskiego. Sprawdź, co się zmieniło w tym zakresie.

 • Zmiana wymiaru zasiłku macierzyńskiego 2023
  Wraz z wejściem w życie nowelizacji Kodeksu pracy, od 26 kwietnia 2023 r. zmienił się nie tylko wymiar urlopów związanych z rodzicielstwem, ale zmianie uległy również przepisy dotyczące zasiłku macierzyńskiego. Sprawdź, ile wynosi aktualny wymiar urlopu.

 • Podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu i chorobowemu – jaka jest różnica?
  Ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie chorobowe często są mylone lub używane zamiennie. To jednak zupełnie różne rodzaje ubezpieczeń. Podpowiadamy, jakie są różnice.

 • Jaką rolę pełni Fundusz Pracy?
  Fundusz Pracy (FP) jest państwowym funduszem, w ramach którego gromadzone są środki na cele wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia. Jakie to cele i jakie znaczenie ma Fundusz Pracy? Sprawdź!

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy