Powrót

Inkubator sukcesu – wsparcie przedsiębiorczości

Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ogłasza II nabór do projektu „Inkubator sukcesu - wsparcie przedsiębiorczości” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.

Nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu rozpoczął się od dnia 14.12.2021 r., a zakończy w dniu 19.01.2022 r.

W ramach projektu uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci:

  • Szkoleń w zakresie rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • Pomocy w technicznym wypełnieniu biznesplanu,
  • Bezzwrotnej dotacji w wysokości 23 050,00 zł dla 15 Uczestników Projektu,
  • Wsparcia pomostowego w kwocie do 3 000,00 zł miesięcznie dla 15 Uczestników Projektu w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia firmy.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać:

  • za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską na adres Biura Projektu – Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o. o., ul. Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry,
  • osobiście - ze względu na COVID-19 zalecaną formą jest wysłanie dokumentów przesyłką pocztową lub kurierską - w wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość kontaktu osobistego z pracownikiem biura, po wcześniejszym umówieniu na spotkanie,
  • elektronicznie - można przesyłać wyłącznie przesyłki opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu; nie można przesyłać dokumentów rekrutacyjnych faksem lub skanem.

Dokumenty rekrutacyjne dostarczone powinny być w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru podanego w Regulaminie.

W przypadku pytań, zalecany jest kontakt z Biurem Projektu Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o. pod numerem 32 393 29 52, e- mail: projekty.inkubator@tarnogorski.pl

Szczegółowe informacje pod adresem strony projektu: http://www.inkubator.tarnogorski.pl/wsparcie/

 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach, 12.01.2022 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.