Powrót

Fundusz pożyczkowy dla kobiet – dodatkowy instrument na rynku pracy

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2015-11-27

Nawet 40 tys. zł pożyczki dla przedsiębiorczych kobiet tylko do końca roku!

Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości wprowadziło na rynek instrument wspierający kobiety prowadzące działalność gospodarczą oraz te, które dopiero planują taką działalność rozpocząć.

W ramach oferowanego wsparcia kobiety będą mogły ubiegać się o nisko oprocentowaną pożyczkę na założenie lub rozwój własnej firmy.

Kto może otrzymać pożyczkę

O pożyczkę mogą  wnioskować kobiety mieszkające na terytorium Polski, które są przedsiębiorcami wykonującymi działalność gospodarczą lub zamierzają dopiero taką działalność rozpocząć. W obu przypadkach warunkiem jest prowadzenie działalności na terenie kraju. Projekt realizowany jest na obszarze wszystkich powiatów na terenie Polski.

Pożyczka udzielana jest na podstawie złożonego wniosku wraz z załącznikami, po przeprowadzeniu analizy ryzyka jej niespłacenia i po ustanowieniu zabezpieczenia.

O wsparcie będzie można ubiegać się jedynie na działalność gospodarczą, co oznacza, iż spółki cywilne środków nie otrzymają. Wsparcia nie otrzymają również kobiety, które korzystały już z pożyczek ze środków Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet.

Wysokość pożyczki

Pożyczka udzielana jest w kwocie nie niższej niż 20 tys. zł i nie wyższej niż 40 tys. zł. Przy czym jej wysokość nie może przekroczyć 95 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką. Oprocentowanie jest stałe i wynosi 2 proc. w skali roku.

Na co można przeznaczyć środki

W ramach uzyskanej pożyczki przedsiębiorca może pokryć wydatki związane z:

 • pokryciem cen nabycia albo kosztu wytworzenia środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości;
 • zakupem usług, z wyłączeniem usług doradczych;
 • zakupem wartości niematerialnych i prawnych;
 • adaptacją obiektów biurowych, produkcyjnych, usługowych lub handlowych;
 • zakupem materiałów i wyposażenia;
 • ustanowieniem lub utrzymaniem zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy pożyczki.

Do uregulowania środkami pożyczki nie kwalifikują się wydatki poniesione na bieżące koszty funkcjonowania oraz zobowiązania publicznoprawne, czyli podatki, składki ubezpieczeń społecznych, składki ubezpieczenia zdrowotnego itp.

W ramach pożyczki będzie możliwe współfinansowane przedsięwzięć, których celem jest:

 • uruchomienie działalności gospodarczej przez podmiot, który nie prowadzi jeszcze sprzedaży produktów lub usług i nie generuje zysków;
 • rozwój działalności gospodarczej.

Okres spłaty

Pożyczka udzielana będzie na okres do 5 lat, przy czym na realizację przedsięwzięcia objętego pożyczką przeznaczone jest 12 miesięcy od dnia następnego po dniu zawarcia umowy o pożyczkę.

Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do zawieszenia spłaty kapitału i odsetek. Karencja nie może przekraczać roku od dnia zakończenia przedsięwzięcia objętego pożyczką. W okresie karencji odsetki nie są kapitalizowane.

Wnioski o udzielenie pożyczki przyjmowane są do 31 grudnia 2015 r. za pośrednictwem Generatora Wniosków dostępnego na stronie internetowej www.parp.gov.pl.

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi

http://www.parp.gov.pl/nabor-wnioskow-o-udzielenie-pozyczki-w-ramach-funduszu-pozyczkowego-dla-kobiet

Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj również:


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Zawody ze świetlaną przyszłością
  Kim chcesz zostać, gdy dorośniesz? To pytanie znane od niepamiętnych czasów. Zadawano je naszym rodzicom, nam, a teraz naszym dzieciom. Pytanie pozostaje takie same, zmieniają się natomiast odpowiedzi. Jakie zawody są przyszłościowe? Kim będą kiedyś najmłodsi dziś Polacy?

 • Dodatek solidarnościowy a zasiłek dla bezrobotnych
  19 czerwca 2020 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej podpisał ustawę o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Czym jest ten rodzaj świadczenia i komu przysługuje?

 • Mikroprzedsiębiorcy nie będą już składać wniosków o umorzenie pożyczki [Tarcza Antykryzysowa]
  Tarcza Antykryzysowa 4.0 wprowadziła kolejne zmiany dotyczące pożyczki do 5 tys. złotych na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy m.in. nie będą musieli wnioskować o jej umorzenie.

 • Przywileje zatrudnionej osoby niepełnosprawnej
  Pracownicy niepełnosprawni korzystają z szerszych gwarancji ochronnych niż pozostali zatrudnieni. Dotyczy to przede wszystkim wymiaru czasu pracy, który może się różnić ze względu na udokumentowany stopień niepełnosprawności. Podział ten jest bardzo ważny, albowiem od orzeczenia stopnia niepełnosprawności mogą zależeć konkretne uprawnienia.

 • Korekta świadectwa pracy
  W ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy pracownik może wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa, jeżeli stwierdzi, że zawiera ono błędy lub brakuje w nim istotnych informacji.

 • Coaching zawodowy
  Brak satysfakcji z dotychczasowej pracy skłania czasem do refleksji nad naszą ścieżką kariery. Jedni potrafią samodzielnie odnaleźć swoją drogę, inni natomiast korzystają z pomocy profesjonalistów- coachów kariery. Jaką rolę pełnią i w jaki sposób wspierają rozwój zawodowy? Okazuje się, że w ostatnim czasie ten zawód zyskuje na popularności.

 • Tymczasowy profil zaufany
  Pojawiło się kolejne udogodnienie dla osób, które potrzebują załatwić sprawy urzędowe przez Internet, ale nie posiadają profilu zaufanego.

 • Umowa lojalnościowa
  Umowa lojalnościowa, zwana inaczej umową o zakazie konkurencji, ma na celu zabezpieczenie interesów pracodawcy przed ewentualnym, niepożądanym zachowaniem aktualnie zatrudnionych osób, jak i byłych pracowników. Zakaz konkurencji reguluje art. 101 Kodeksu pracy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.