Powrót

Fundusz pożyczkowy dla kobiet – dodatkowy instrument na rynku pracy

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2015-11-27

Nawet 40 tys. zł pożyczki dla przedsiębiorczych kobiet tylko do końca roku!

Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości wprowadziło na rynek instrument wspierający kobiety prowadzące działalność gospodarczą oraz te, które dopiero planują taką działalność rozpocząć.

W ramach oferowanego wsparcia kobiety będą mogły ubiegać się o nisko oprocentowaną pożyczkę na założenie lub rozwój własnej firmy.

Kto może otrzymać pożyczkę

O pożyczkę mogą  wnioskować kobiety mieszkające na terytorium Polski, które są przedsiębiorcami wykonującymi działalność gospodarczą lub zamierzają dopiero taką działalność rozpocząć. W obu przypadkach warunkiem jest prowadzenie działalności na terenie kraju. Projekt realizowany jest na obszarze wszystkich powiatów na terenie Polski.

Pożyczka udzielana jest na podstawie złożonego wniosku wraz z załącznikami, po przeprowadzeniu analizy ryzyka jej niespłacenia i po ustanowieniu zabezpieczenia.

O wsparcie będzie można ubiegać się jedynie na działalność gospodarczą, co oznacza, iż spółki cywilne środków nie otrzymają. Wsparcia nie otrzymają również kobiety, które korzystały już z pożyczek ze środków Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet.

Wysokość pożyczki

Pożyczka udzielana jest w kwocie nie niższej niż 20 tys. zł i nie wyższej niż 40 tys. zł. Przy czym jej wysokość nie może przekroczyć 95 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką. Oprocentowanie jest stałe i wynosi 2 proc. w skali roku.

Na co można przeznaczyć środki

W ramach uzyskanej pożyczki przedsiębiorca może pokryć wydatki związane z:

 • pokryciem cen nabycia albo kosztu wytworzenia środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości;
 • zakupem usług, z wyłączeniem usług doradczych;
 • zakupem wartości niematerialnych i prawnych;
 • adaptacją obiektów biurowych, produkcyjnych, usługowych lub handlowych;
 • zakupem materiałów i wyposażenia;
 • ustanowieniem lub utrzymaniem zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy pożyczki.

Do uregulowania środkami pożyczki nie kwalifikują się wydatki poniesione na bieżące koszty funkcjonowania oraz zobowiązania publicznoprawne, czyli podatki, składki ubezpieczeń społecznych, składki ubezpieczenia zdrowotnego itp.

W ramach pożyczki będzie możliwe współfinansowane przedsięwzięć, których celem jest:

 • uruchomienie działalności gospodarczej przez podmiot, który nie prowadzi jeszcze sprzedaży produktów lub usług i nie generuje zysków;
 • rozwój działalności gospodarczej.

Okres spłaty

Pożyczka udzielana będzie na okres do 5 lat, przy czym na realizację przedsięwzięcia objętego pożyczką przeznaczone jest 12 miesięcy od dnia następnego po dniu zawarcia umowy o pożyczkę.

Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do zawieszenia spłaty kapitału i odsetek. Karencja nie może przekraczać roku od dnia zakończenia przedsięwzięcia objętego pożyczką. W okresie karencji odsetki nie są kapitalizowane.

Wnioski o udzielenie pożyczki przyjmowane są do 31 grudnia 2015 r. za pośrednictwem Generatora Wniosków dostępnego na stronie internetowej www.parp.gov.pl.

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi

http://www.parp.gov.pl/nabor-wnioskow-o-udzielenie-pozyczki-w-ramach-funduszu-pozyczkowego-dla-kobiet

Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj również:


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Dodatek za pracę w nocy
  Pracujesz w porze nocnej? Sprawdź, w jakiej wysokości przysługuje Ci dodatek!

 • Zmiana czasu z zimowego na letni
  Już niedługo czeka nas kolejna, ale czy ostatnia, zmiana czasu z zimowego na letni? Przypominamy, jakie prawa ma w związku z tym pracownik!

 • Chcesz zatrudniać pracowników niepełnosprawnych? Dowiedz się, jak uzyskać status zakładu pracy chronionej
  Jeśli pracodawca chce zatrudniać w swojej firmie osoby niepełnosprawne i dzięki temu otrzymać wsparcie bądź ulgi podatkowe, może wnioskować do urzędu wojewódzkiego o nadanie statusu zakładu pracy chronionej. Wcześniej jednak należy się upewnić, że firma spełnia określone wymagania.

 • Prawa matki zarejestrowanej w urzędzie pracy
  Sprawdź, czy zarejestrowana w urzędzie pracy matka, opiekująca się dzieckiem, ma prawo odmówić przyjęcia oferty pracy!

 • PPK a ochrona danych osobowych. Co mogą pracodawcy?
  Pracownicze Plany Kapitałowe są nowością dla polskich przedsiębiorców, a ich wdrożenie wymaga udostępniania danych pracowników podmiotom zewnętrznym. Przepisy te rodzą wiele wątpliwości wśród firm, co do legalności przetwarzania i przekazywania informacji, podstaw prawnych czy okresów przechowywania dokumentacji.

 • 10 zupełnie nowych zawodów, które szturmem przejmują rynek pracy
  W ciągu ostatniej dekady rynek pracy zmienił się diametralnie. Pojawiły się nowe kierunki rozwoju, a co za tym idzie, zwiększyło się zapotrzebowanie na stanowiska, których przed kilkoma laty jeszcze nie było. Przedstawiamy Wam zestawienie 10 zupełnie nowych profesji, na które jest obecnie popyt na rynku pracy.

 • Zagubione świadectwo pracy
  Nie masz świadectwa pracy? Sprawdź, kto może Ci pomóc!

 • Utrata statusu osoby bezrobotnej
  Wyrejestrowanie z urzędu pracy. Kiedy urząd może wyrejestrować bezrobotnego.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.